Yaratıcı Platformlar ve Topluluklar

Yaratıcı platform, yaratıcı kişileri, fiziksel ya da sanal ortamda bir araya getiren bir mekândır. Birleştirici rolüyle kültür, teknoloji ve yaratıcı sektörlerde bağlantılar oluşturur; iş geliştirme ve kullanıcı topluluğun kaynaşması için gerekli olan mekânı ve desteği sağlar.

Fikirlerin, deneyimlerin ve becerilerin paylaşılarak daha güçlü yaratıcı ekonomilerin kurulabilmesi için bu platformlardan profesyonelleri bir araya getiriyoruz.

Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı

Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı, British Council’ın Yunanistan'da Bios, Portekiz'de Addict, Almanya'da betahaus, Sırbistan'da Nova Iskra, Birleşik Krallık'ta Creative Edinburgh ve İspanya'da Factoria Cultural olmak üzere altı Avrupa yaratıcı platformu ve Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağı işbirliğiyle yürüttüğü iki yıllık bir projedir. Projeye finansal destek sağlayanlar arasında Avrupa Komisyonu da bulunmaktadır. 

British Council Türkiye, nine yaratıcı platformun kurucu ve yöneticilerinin Belgrad, Atina, Sheffield ve Brüksel'de düzenlenen Avrupa Yaratıcı Platformlar Forumlarına katılmalarına destek olarak Avrupa’daki yaratıcı platformlar arasındaki networking ve işbirliklerinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

‘Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı, bağlantıların gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ilham verici bir yaratıcı topluluğu biraraya getirmek bize yeni bir bakış açısı kazandırırken aynı zaman bilgi ve tecrübe değişimi yeni işbirlikleri ve programlarla sonuçlandı. Bundan sonraki süreçte Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı’nın başarısı üzerine kurulan yeni yönetim ekibi ile çalşmaları güçlendirmek ve yeni işbirlikleri geliştirmek olacak.’ Atılım Şahin, Komünite ve Prototipleme Lab Yöneticisi, ATÖLYE

‘British Council, Originn’in olarak Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı’na katılımımızı desteklemenin yanı sıra, uluslararası bağlantılarımızı güçlendirebilmemiz için de birçok fırsat sundu. Forumlar araclığıyla ilham verici yaratıcı platform profesyonelleri ile tanışarak bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Yaratıcı platformların Izmir ve hatta Türkiye için çok yeni bir kavram olduğunu göz önünde bulundurusak, birçok profesyonel ile tanışmak ve yeni iş modelleri hakkında bilgi sahibi olmak Originn’in vizyonunu genişletebilmemiz için çok yardımcı oldu. Peer to peer programının bir sonucu olarak halihazırda Originn’de uyguladığımız yeni gelir ve iş modellerini de gözlemleme şansı bulduk.’ Esra Gönen, Kurucu Ortak, ORIGINN 

Yaratıcı Platformlar Buluşuyor

İstanbul'da düzenlenen Yaratıcı Platformlar Buluşuyor etkinliği, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan 40’ın üzerinde yaratıcı platform kurucularını ve üyelerini buluşturdu. Etkinlik kapsamındaki konuşmalar, atölyeler, vaka çalışmaları ve ağ kurma fırsatları aracılığıyla Türkiye’deki yaratıcı merkezlerin gelecekteki başarısı ve sürdürülebilirliğine dair tartışmalar gerçekleşti. 

Etkinliğin ilk ve ikinci gününden fotoğraflar

Yaratıcı Platformlar Değişim Programı

Yaratıcı Platformlar Değişim Programı British Council’ın uluslararası ağlarıyla yerel platformları bir araya getirerek yeni bağlantılar ve fırsatlar yaratan bir programdır. Yaratıcı Platformlar’ın kurucuları ve yöneticileri diğer yaratıcı platformların deneyimlerinden faydalanır ve sahip oldukları iş modelleri, dünya görüşleri, değerler, hikâyeler ve projeler hakkında bilgiler paylaşır.

Türkiye merkezli 3 yaratıcı platform, Birleşik Krallık’tan 3 yaratıcı platformda bir hafta geçirerek programlama, topluluk geliştirme ve bilgi paylaşımı konularında yeni fikirlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu:

  • İstasyon, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ve The FuseBox 
  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yaratıcı Sektörler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve The Studio Loughborough Üniversitesi
  • PACE Çocuk Sanat Merkezi ve Impact Hub Birmingham

Istanbul Yaratıcı Platformlar Haritası

2017’nin Eylül ayında, ATÖLYE ve British Council Istanbul’un yaratıcı kültürünü oluşturan ve yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkıda bulunan platformları görünür kılmak ve olası işbirliklerinin önünü açmak için hazırladıkları yaratıcı platformlar haritasını sundu.

Graph Commons platformunu kullanarak hazırlanan bu ağ haritası, düşünce yazıları, farklı platformların detaylı profilleri ve bilgilendirici kaynaklar ile desteklenerek British Council web sitesi üzerinden bir araya getirildi.

İstanbul Yaratıcı Platformlar Haritası’na göz atın