Yüksek Öğretimde İngilizce Eğitimi

Arka plan

Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi başlıklı rapor 25 Kasım 2015'te British Council tarafından yayımlandı. On beş ilde 38 üniversite ile gerçekleştirilen bu araştırma, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olma özelliğini taşıyor. 400’ü aşkın öğretmen ve 4.300 öğrenciyle gerçekleştirilen anketler, gözlemci olarak katılınan 65 ders, odak grubunda yer alan 350'den fazla öğretmen ve 72'den fazla üst düzey yöneticiyle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapor, birçok soru yöneltmekte ve Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce öğretmenleri ile İngilizce öğrenenlerin karşılaştıkları zorukları incelemektedir.

Raporu sayfamızdan indirebilir ya da buradan okuyabilirsiniz. 

British Council, yükseköğretimdeki mevcut İngilizce durumunun nasıl iyileştirileceğine ilişkin tavsiyeleri görüşmek üzere Türkiye'nin üç büyük şehrindeki çeşitli paydaşlar ile üç önemli etkinlik düzenlemiştir.

Rapor ve sonrasındaki konferanslar, dil öğretiminde ulusal kalite standartlarının geliştirilmesine katkıda bulundu ve dil öğretimi için Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (DEDAK) adında bir yerel akreditasyon kuruluşunun kurulmasına yardımcı olmuştur.

Raporun yayımlanması, YÖK'ün, Yükseköğretimde İngilizce (EMI) standartlarının iyileştirilmesi için İngilizce eğitim veren önde gelen üniversitelerin (EMU) rektörleri ile bir görev gücü oluşturmasına ön ayak olarak EMI politikasında değişikliklere gidilmesini sağlamıştır.

British Council, İngilizce Eğitimin uygulanmasındaki bazı engellerin nasıl aşılabileceği konusunda destek ve rehberlik sunması için rektörler ve Yabancı Dil Okulu Müdürleri tarafından üniversitelere davet edilmiştir.

Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi raporu yayımlandığı ilk yıldan itibaren, Yükseköğretim’de kalite güvencesi konusundaki tartışmalara önemli katkıda bulunmuş ve YÖK'ün gerçekleştirdiği büyük politika değişikliklerinde önemli rol oynamıştır.

Bu katkılara örnek olarak:

  • YÖK, Yükseköğretim’de yabancı dil eğitimi ile ilgili süreçlerin nasıl iyileştirileceği konusunda tavsiye çağrısında bulunmuştur.
  • İngilizce eğitim veren üniversitelerdeki öğretim görevlileri için Mart 2016'da yeni standartlar getirilmiştir.

Etkinliklerimiz

İşveren, Mezun ve Akademisyen Gözüyle İngilizce, Mesleki Beceri ve İstihdam - Özyeğin Üniversitesi

Şubat 2017'de gerçekleşecek bu bir günlük etkinliğin amacı, Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi ile ilgili tavsiyelerin sektör, akademisyenler ve mezunlardan oluşan önemli paydaşlarla, bu paydaşların, üniversitelerin İngilizce yetkinliğine sahip ve istihdam edilebilirlik becerileriyle donatılmış mezunlar vermek için nasıl iş birliği yapabileceklerine dair öneriler getirmesini tartışmak olacaktır. 

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi alabilir ve  fotoğraf albümünü inceleyebilirsiniz. 

Yükseköğretimde İngilizce Dil Öğretimi Kalitesinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi

Mayıs 2016'da Ege Üniversitesi'nde raporun öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkilerini ele alan üçüncü bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte, EMI ve bu alanda görevli öğretim görevlilerini etkileyen yeni düzenlemelerin sonuçlarına odaklanılmıştır. Bu etkinlik, katılımcıların:

  • Türkiye'deki üniversitelerin Yükseköğretim’de nasıl kalite odaklı bir yaklaşım benimseyebileceğini ve dilin uluslararasılaşma, personel ve öğrenci mobilitesi gündemlerini iyileştirmede nasıl bir rol oynayacağını anlamalarını,
  • Yükseköğretim’de kaliteyi yakalamak için akreditasyonun rolünü masaya yatırmalarını ve
  • Öğrencilerin hazırlık yıllarında ve sonrasında İngilizce dil eğitiminde karşılaştıkları zorluklarla ilgili görüşleri hakkında fikir edinmelerini sağlayarak önemli bir işlevi yerine getirmiştir.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi alabilir, video ve fotoğraf albümünü inceleyebilirsiniz. 

Yükseköğretimde İngilizce ve Ötesi: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Şubat 2016'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 450'den fazla katılımcının yer aldığı ikinci bir etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlikte YÖK, EMI kalitesini artırmak için ulusal düzeyde gerçekleştirilen çalışmaları anlatmıştır. O tarihten bu yana rapor, üniversitelerde görev yapan EMI öğretim görevlilerinin Türkiye'deki yeterlikleri ile ilgili politika değişikliklerine yön veren en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Etkinlik, rektörlerin mevcut sistemdeki zorlukların üstesinden nasıl gelineceği konusundaki görüşlerini paylaşmaları için de bir fırsat olurken, öğretmen ve öğrenciler de Yükseköğretimdeki Yabancı Dil politikaları açısından karşılaştıkları zorluklarla ilgili görüşlerini dile getirme şansını yakalamışlardır.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi alabilir, video ve fotoğraf albümünü inceleyebilirsiniz.

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce

British Council, Kasım 2015'te, Ankara'daki etkinliği, Yükseköğretim Kurumu temsilcilerinin katılımıyla başlatmıştır. Raporun ana tavsiyelerinin sunulduğu ve Yükseköğretimde İngilizce eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik panellerin düzenlendiği etkinliğe katılanlar arasında, YÖK Başkanı, rektörler, yabancı dil okulu yöneticileri, uluslararası ajanslar ve Birleşik Krallık yayınevleri yer almıştır.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi alabilir, video ve  fotoğraf albümünü inceleyebilirsiniz.