Yaratıcı Yapımcılar; Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Türkiye ve Batı Balkan ülkelerinden oluşan bölgede kariyerinin başındaki yaratıcı sektör profesyonellerine yönelik bir profesyonel gelişim programı.  

Program beceri ve kapasite gelişimi, yeni bağlantılar kurma ve ülkeler arası ortak üretime ve yaratıcı sektörlerdeki iyi uygulamaların yayılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Program içeriği:

 • yaratıcı bir proje ve fikir kurgulamak, ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman ve en önemlisi kimin için olduğu konusundaki pratik konuları etkili bir şekilde tasarlamak için geliştirilen iki haftalık çevrimiçi bir eğitim programı ve de 
 • seçilen proje fikirlerinin uygulanmasına ve yayılmasına yönelik kısmi finansal destek ve mentörlük fırsatlarından oluşuyor. 

Bu bir müzik endüstrisi prodüksiyonu veya film endüstrisi prodüksiyon fırsatı değildir - yaratıcı yapımcılar hem müzikte hem de filmde çalışabilirler. Yaratıcı üreticiler, sanatsal ve kültürel etkinlikler, sergiler, festivaller ve projelerde pratik lojistik ve yaratıcı sürecin buluşma noktasında yer alan birleştirici gücü olarak anlaşılmaktadır.

Kimler Başvurabilir

Kültür sektörü ve yaratıcı endüstrilerde ve kariyerinin başındaki yapımcıları arıyoruz.

Bu programa farklı tür ve sektörlerden: sanat yöneticileri ve kültürel mekanların yöneticileri, sanatçılar, küratörler, festival organizatörleri, tiyatro eleştirmenleri ve oyun yazarları, yönetmenler, dansçılar, müzisyenler ve kültürel projeler düzenleme deneyimine ve yaratıcı üretimde profesyonel beceriler geliştirme arzusuna sahip kişiler, temsilciler katılabilir.

Uygun şartları karşılayan başvuru sahipleri: 

 • 18 yaşını doldurmuş olmalı; 
 • sıfırdan yeni bir proje geliştirme konusunda 3 ila 5 yıllık deneyime sahip olmalı; 
 • kültür sektörü ve yaratıcı endsütrilerde bir proje geliştirmeli; 
 • sektörde fark yaratacak özgün bir proje üretmeli;
 • projenin oluşturulması esnasında sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma stratejisini göz önünde bulundurmalı;
 • Mart ve Haziran 2022 arasında mevcut kaynaklar kullanılarak ve olası Covid-19 kısıtlamalarına tabi olarak uygulamaya geçirilmesi mümkün bir proje fikri sahibi olmalıdır. 

Programa Kabul Edilen Başvuru Sahipleri İçin Koşullar

Program çevrimiçi gerçekleştirilecek olup katılımcıların:

 • programın tüm aşamalarına katılım göstermesi (bkz. aşağıdaki Takvim);
 • iyi düzeyde İngilizce bilmesi (CEFR ölçeğinde B2 seviyesi) 
 • program geri bildirim çalışmalarına katılım göstermesi;
 • programa ilişkin deneyimlerini paylaşmak için röportaj ve söyleşi gibi iletişim faaliyetlerine katılması 
 • bu program çerçevesinde hayata geçecek projenin daha sonra gerçekleşecek gösterimlerinde, programı referans ve kaynak olarak göstermesi
 • program katılımcılarının işbirliği ve ortak çalışmaya açık olması gerekmektedir

Takvim

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2021

Başarılı adaylara bildirim yapılması: 8 Kasım 2021

Çevrimiçi öğrenme programının başlangıcı: 15 Kasım 2021

Çevrimiçi öğrenme programının bitişi: 28 Kasım 2021

Finansal destek başvuruları için son tarih:  9 Aralık 2021

Proje fikirlerinin gerçekleştirilmesi: Mart – Haziran 2022

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Başvuru sahipleri, çevrimiçi başvuru formunu 1 Kasım 2021 Pazartesi, 10:00'a kadar tamamlamalı ve göndermelidir. 

Başvuru formunda neler istenecek?

 • Bugüne kadarki tecrübe ve çalışmalarınız hakkında bilgi
 • Bu programa neden katılmak istediğiniz  
 • Proje fikrinizin Birleşik Krallık ve bölge yaratıcı sektörü üzerinde ne gibi bir etki yaratacağına ilişkin görüşleriniz
 • Olası proje fikrinize ve bu projeyi ne şekilde uygulayacağınıza ilişkin açıklama

Değerlendirme

Son başvuru tarihine (1 Kasım saat 10:00 / GMT+3) kadar eksiksiz olarak tamamlanan ve gönderilen başvurular British Council ve Curated Place'nin temsilcilerinden oluşan bir panel tarafından değerlendirilecek.

British Council Türkiye ofisi, programa katılmak üzere Türkiye'den 15 yaratıcı yapımcıyı katılmaya davet edecek. Özellikle yaratıcı sektörde yeterince temsil edilmeyen aday ve grupların başvurularını teşvik ediyoruz.

Başvurunuzda yaratıcı yapımcı programıyla neden ilgilendiğinizin ve proje fikrinizin yaratıcı sektör üzerinde ne gibi bir etki yaratacağının açık bir şekilde ifade edilmesi oldukça önemli.

Başvuruların hacmi dolayısıyla programa seçilmeyen başvurulara ilişkin geri bildirim sunmamız mümkün olmayacak.

Başvuruya ilişkin sorularınız için lütfen arts.info@britishcouncil.org.tr ile irtibata geçin. 

Proje Ortağı

Yaratıcı Yapımcılar programının kolaylaştırıcı ortağı Birleşik Krallık merkezli Curated Place. 

Curated Place, uluslararası halka açık programlar, kamusal alandaki geniş kapsamlı enstalasyonlar, orijinal sanatsal siparişleri, sanatçı geliştirme, müzik stratejisi, etkinlik ve sürdürülebilir üretim sunumu alanlarında uzmanlaşmış, sanat odaklı bir yaratıcı yapım şirketidir.