Global Çocuk Koruma Politikası

British Council, Birleşik Krallık ve diğer ülke vatandaşları arasında güven sağlanması için uluslararası fırsatlar oluşturur.

Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel görevimiz olduğunu biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için faaliyetlerimizde Birleşik Krallık ve ilgili ülkelerin çocuk koruma yasaları ve 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Antlaşması’na (UNCRC) bağlılığı gözetiyoruz.

British Council, çocukları olası zararlardan koruyan ve onların endişelerine uygun bir şekilde tepki verme standartlarını karşılayan, kapsamlı bir çocuk koruma sisteminin bulunduğu, “Keeping Children Safe” Düzey 1 Sertifikasyonuna sahip dünyanın sayılı kurumlarından biridir.

British Council “çocuk” tanımı olarak ülkelerin demografik yapısı ve sosyal adetlerinden bağımsız olarak 1989 tarihli Birleşmiş Milletler kararında belirtilen ifadeyi benimser: “18 yaşına ulaşmamış bireyler”.

Belirtilen bu politikaya dünya çapında tam veya yarı zamanlı, ücretli veya ücretsiz tüm British Council çalışanlarının uyması zorunludur ve doğrudan istihdam edilmiş çalışanlar, yükleniciler, ajans personelleri, danışmanlar, stajyerler ve British Council adına çalışan herkesi kapsar.

British Council;

  • Çocuklara değer vermeyi, saygı duymayı ve onları dinlemeyi,
  • Personel işe alımında konu ile ilgili gerekli tüm kontrolleri gerçekleştirmeyi,
  • Çalışanları tarafından uygulanmak üzere etkili çocuk koruma sistemleri geliştirmeyi ve uygulamayı,
  • Çalışanlarını konu ile ilgili bilgilendirmeyi ve ortak bir anlayış olutşurabilmek için planlama yapmayı ve pratikler geliştirmeyi,
  • Çocuklar ve ailelerini örnek çocuk koruma faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeyi,
  • İlgili kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşmayı, çocuklar ve ailelerini de bu çabaya dahil etmeyi,
  • Konu ile ilgili açık ve anlaşılır süreçler oluşturup bu süreçleri idare edip destekleyerek personelini etkili bir şekilde yönetmeyi,
  • Bu global politikanın uygulanabilmesi için uygun ve yeterli miktarda kaynağı ayırmayı ve ilgili taraflara bildirilerek anlaşıldığından emin olmayı,
  • Bu global politikanın yıllık düzende denetlenerek iyi örnek oluşturulabilmesi için yeni yasal ve yönetsel düzenlemelerle iyileştirilmesini,taahhüt eder.

Detaylı bilgi için bize ulaşın.