Equal Opportunity and Diversity
Equal Opportunity and Diversity image

British Council, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerden insanlar için uluslararası fırsatlar yaratır ve dünya çapında bu kişiler arasında güven inşa eder. Çalışmalarımız kapsamında, birçok farklı geçmişten ve kültürden gelen insanlarla ilişkiler kuruyoruz. Bu sebeple çeşitlilik ve fırsat eşitliği, yaptığımız işin ayrılmaz bir parçası. 

Ayrımcılığı ortadan kaldırmak, eşitlik ve çeşitliliğe saygı konulu çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi alın ve fırsat eşitliği ile çeşitliliği yaptığımız işin nasıl bir parçası haline getirdiğimizi öğrenin.

Eşitlik ve çeşitlilik derken neyi kastediyoruz?

Eşitlik

Fırsat eşitliği, insanlara adil ve önyargısız bir şekilde davranmayı ve gerek işyerinde gerek toplum genelinde çeşitliliği teşvik etmeyi ve insan onurunu korumayı gerektirir. Fırsat eşitliği aynı zamanda geçmişte yapılan haksızlıkların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlarken, müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde ayrımcılığa yol açmayacak, yapıcı ve kapsayıcı bir yol izlenmesini sağlar.

Çeşitlilik

Çeşitlilik, bir kurumun, beraber iş yaptığı kişilerin ve çalışanlarının kapsayıcı bir iş ortamı ve uygulamalarından faydalanmalarını amaçlar. Çeşitlilik prensibi, insanların birçok yönden birbirlerinden farklı oldukları esasını temel alır. Bu farkları anlamak, değerlendirmek ve etkili bir şekilde yönetmek, birey, ekip ve kurum seviyesinde başarıya ulaşmada büyük faydası olan, daha verimli bir katılım getirir. 

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda yedi ana alana odaklanıyoruz:

  • Yaş 
  • Engellilik 
  • Irk/etnik köken 
  • Cinsiyet (transgender de dahil olmak üzere) 
  • Din/inanç ve kültür  
  • Cinsel yönelim  
  • İş-yaşam dengesi

Fırsat eşitliği ve çeşitliliğe yaklaşımımız

Çeşitlilik, bir kurumun, beraber iş yaptığı kişilerin ve çalışanlarının kapsayıcı bir iş ortamı ve uygulamalarından faydalanmalarını amaçlar. Çeşitlilik prensibi, insanların birçok yönden birbirlerinden farklı oldukları esasını temel alır. Bu farkları anlamak, değerlendirmek ve etkili bir şekilde yönetmek, birey, ekip ve kurum seviyesinde başarıya ulaşmada büyük faydası olan, daha verimli bir katılım getirir. 

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda yedi ana alana odaklanıyoruz: 

Fırsat eşitliği ve çeşitliliği teşvik etmek için geliştirilmiş bir dizi politikaya sahibiz ve bunları genele yayma çabasında kat ettiğimiz aşamaları inceleyip değerlendiren araçlardan yararlanıyoruz. Fırsat eşitliği ve çeşitliliği yönetmenin en iyi yolunun, bunların organizasyonun tüm süreç ve fonksiyonlarına entegre edilmesi, tüm politika kararlarında göz önünde tutulması ve başından sonuna dek tüm programların planlanmasına dahil edilmesi olduğuna inanıyoruz. Fırsat eşitliği ve çeşitlilik prensip ve uygulamalarının genele yayılması işte bu anlama geliyor.

Dış bağlantılar