BiblioPera

BiblioPera nedir? 

BiblioPera İstanbul, Beyoğlu’nda yer alan 9 ayrı araştırma merkezinin oluşturduğu bir ağ. Bu merkezler, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), İstanbul Araştırma Enstitüsü, SALT Araştırma, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Orient-Institut İstanbul, İsveç Araştırma Enstitüsü ve Sismanoglio Megaro. Bütün bu merkezlere ait kütüphanelerin toplu kataloğuna erişim imkanı sağlayan ve düzenledikleri akademik ve halka açık etkinliklerle ilgili haberleri duyuran sanal bir platform olarak hizmet veriyor (bibliopera.org). Proje 2015 yılında hayata geçirildi ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile (ISTKA) Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nin eşgüdümünde gerçekleştirildi. 

Neyi başarmayı amaçlıyor? 

BiblioPera yukarıda sözü edilen araştırma merkezlerindeki canlı entelektüel hayatı güçlendirmeyi ve bir arada tutmayı, böylelikle Beyoğlu’nun çok boyutlu kimliğinin sesi pek de duyulmayan bir katmanını öne çıkarmayı amaçlıyor. BiblioPera, araştırma merkezleri arasında etkinliklerin ve kaynakların eşgüdümünün daha iyi sağlanması sayesinde, araştırmacıları, küratörleri, kütüphanecileri ve genel olarak halkı destekleme hedefiyle hareket ediyor. 

Bugüne kadar BiblioPera ile ilgili sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? 

BiblioPera yarım milyondan fazla basılı kaynağı ve milyonlarca dijital arşiv malzemesini bir arada toplayan katalog verisine erişim imkanı sunuyor. Ortak çalıştığımız kurumların kütüphanelerindeki gizli cevherleri keşfetmek harika bir deneyim; bu cevherleri halkın bilgisine sunmak BiblioPera ekibinin yaşadığı en basit ama kıymetli hazlardan. 

BiblioPera için bir sonraki adım ne olacak?  

BiblioPera’nın atacağı bir sonraki adım, bir araştırma merkezleri ağı olarak kimliğini güçlendirmek, kendi projelerini hayata geçirmek, kendi bünyesinde etkinlikler düzenlemek ve kurumlarla yeni ortaklıklar geliştirmek olacak. 

Lehtarlarınız kim, BiblioPera’nın hizmetlerinden kimler yararlanabilir? 

BiblioPera websitesi herkese açık. Ancak bizim hedef kitlemiz, sosyal bilimlerle, sanatla ve beşeri bilimlerle ilgilenen, özellikle de bölgemizin tarihine, arkeolojisine ve kültürel mirasına yoğunlaşmak isteyen dünyanın her yerinden araştırmacılar.