Connect for Creativity, British Council tarafından üç yaratıcı platform - Türkiye'den ATÖLYE, Yunanistan'dan Bios ve Sırbistan'dan Nova Iskra ve Türkiye'den Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen 18 aylık bir proje. Proje, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa olarak finanse ediliyor. Connect for Creativity daha uyumlu, açık ve iletişimi güçlü bir toplumun gelişmesine katkı sağlamak üzere, Avrupa genelinde yaratıcı platformlardan bir ağ oluşturarak, yaratıcı keşif ve iş birliklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yaratıcı platformlar, şehirleri, mekanları ve toplulukları dönüştürerek tüm dünyada güçlü bir kaynak haline geldi. Farklı disiplinlerden yaratıcı yetenekleri bir araya getirerek yeni bağlantılar kurmalarına, yeni çalışma yöntemleri geliştirmelerine, toplum ile etkileşimin artmasına ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmesine olanak sağladı. Bu yeni yaratıcı yöntem ve keşifleri desteklemenin, güven oluşturmaya katkıda bulunmanın, bilgi paylaşımının ve ortak bir zemin oluşturarak aidiyet duygusunu arttırmanın oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. 

Connect for Creativity kapsamında öğrenciler, akademisyenler, sanatçılar, yaratıcı endüstri ve kültür profesyonelleri ve politika yapıcılar için Avrupa’da uluslararası iş geliştirme ve iş birliği imkanları, tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatı ve empati-katılım-güçlendirme prensipleri üzerinde yaratıcı araştırmalara katılım fırsatları sunuluyor. Proje doğrultusunda, çalışma ziyareti, iş geliştirme konferansları ile sanat ve teknoloji odaklı rezidans programına katılanların seyahat masraflarının yanı sıra, işlerini üretmek için yapacakları harcamalar da proje tarafından karşılanıyor.

Yerel Ötesi İş Birlikleri

Birbirine hiper güçlü ağlarla bağlanmış bir dünyada yerel ötesi bir dayanışma kurmayı hedefleyen Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçılar arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımından doğan çalışmalardan bir sergi oluşturuldu.

Sergi, Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıların, Türkiye’de ATÖLYE, Yunanistan’da BIOS ve Sırbistan’da Nova Iskra yaratıcı platformlarının ev sahipliği yaptığı sanat ve teknoloji rezidans programları sırasında yarattıkları çalışmalardan bir seçkiye yer veriyor.

Sergi Küratörleri: Ruth Catlow, Lina Džuverović, Diana Georgiou, Huma Kabakçı

Dijital Sergi Küratörleri: Ruth Catlow and Charlotte Frost

Dış bağlantılar