Tech4Culture, kültür ve sanatın mümkün olan en geniş kitleye ulaşmasını sağlamak için, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki dijital işbirliklerini destekliyor. 

Geçen sene ilki gerçekleştirilen Tech4Culture, şimdi de insan odaklı, katılımcı ve toplumsal anlamda kapsayıcı bir dijital deneyim fırsatı yaratmak üzere, Birleşik Krallık'tan bir yaratıcı teknoloji ajansı ile Türkiye'den bir kültür kurumunun birlikte çalışmasını amaçlıyor. 

Kültür ve Teknoloji İş birlikleri Hakkında

Bir araştırmaya göre, dünyada internet kullanıcı sayısı 4 milyarı aşarken akıllı telefon kullanımı da yüzde 36’ya ulaşmış durumda. 

Yaratıcı endüstriler 2016 yılında Birleşik Krallık ekonomisine 91.8 milyar sterlin katkı sağladı ve bu katkının yüzde 38'ini yaratıcı teknolojiler oluşturuyordu.

Bugün Birleşik Krallık'taki kültür kurumları, yaratıcı teknolojileri sanatın daha erişilebilir, merak uyandıran ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren tecrübeler sunabilmesi amacıyla kullanıyor.

Teknoloji ve kültür arasında kurulan bağlantılar iki sektörün de geleceği için oldukça büyük önem taşıyor. Dijital teknolojiler kalıcı etkiler yaratabilmek için yaratıcı içeriklere, kültür sektörü de etki ve erişimini genişletebilmek için dijital teknolojilere ihtiyaç duyar. 

Tech4Culture, Türkiye’den kültür kurumlarına Birleşik Krallık’tan partnerlerle iş birliği geliştirerek teknoloji ile yeni çalışma yöntemleri keşfedebilmeleri için risksiz bir fırsat sunuyor.  

Programı nasıl hayata geçireceğiz?

1. Aşama

Mümkün olan en geniş izleyici kitlesinin, kültüre erişimini teşvik etmek için dijital projeler geliştirmekle ilgilenen, Türkiye'nin dört bir yanındaki kültür kurumlarının başvurularını bekliyoruz. Başvurular, dijital bir ürünü öne çıkartmak yerine (mobil bir uygulama veya var olan arşivlerin dijitale taşınması gibi) kurumların karşı karşıya oldukları zorluklara odaklanmalıdır.

2. Aşama 

Birleşik Krallık’tan yaratıcı teknoloji ajanslarını, belirlenen zorluklara karşı sunacakları proje tekliflerini paylaşmaları için davet edeceğiz ve işbirliği için en uygun iki kurumu eşleştireceğiz.

3. Aşama

Birleşik Krallık'tan seçilen  yaratıcı teknoloji ajansıyla, Türkiye'deki kültür kurumunun şartlar ve koşullar üzerinde anlaşmaya varmalarının ardından; atölyeler, beyin fırtınası ve sprint etkinlikleri, test/deneme ve devamlılık gibi konuları da içeren bir faaliyet ve sürdürülebilirlik planı oluşturmaları için proje ortaklarını biraraya getireceğiz.  

British Council, Birleşik Krallık'tan gelen yaratıcı teknoloji ajansının masraflarını karşılayacaktır. Türkiye'den seçilen kültür kurumunun ise Türkiye'de düzenlenecek atölye ve toplantıların masraflarını karşılaması beklenmektedir. 

4. Aşama

Proje ortaklarından, yakın temas halinde çalışarak düzenli güncellemeler yapmaları ve ilerlemeyi değerlendirmelerini istiyoruz. Ortak çalışmaya dayalı yineleme ve iyileştirme adımlarının ardından ortakların, ürünün ilk versiyonunu ortaya çıkartması, ardından tekrar test etmeleri, güncellemeleri ve bitmiş ürünü sunmaları beklenmektedir.

Takvim

1. Aşama 

22 Kasım – 3 Ocak – Türkiye'deki kültür kurumlarına açık çağrı

7 Ocak haftası – Başarılı bulunan başvuru sahibinin bilgilendirilmesi 

2. Aşama

30 Ocak haftası - Birleşik Krallık'taki yaratıcı teknoloji ajansları için açık çağrı

4 Şubat haftası – Başarılı bulunan başvuru sahibinin bilgilendirilmesi 

3. Aşama

18 Şubat haftası – Türkiye'deki kültür kurumu ve Birleşik Krallık'tan gelen dijital ajansın Türkiye'de toplantılar ve atölye çalışmaları yürütmesi

4. Aşama 

Şubat - Mayıs – Ürün geliştirme ve lansman

Türkiye'deki Kültür Kurumlarına Açık Çağrı

Mümkün olan en geniş izleyici kitlesinin kültüre erişimini sağlamak üzere heyecan verici ve çığır açan yaratıcı dijital fikirler arıyoruz.

Lütfen başvurunuzu aşağıdaki başlıklara göre düzenleyerek gönderiniz.

 • Karşılaşılan zorluk: Daha geniş kitlelere ulaşabilmek ve etkileşimi güçlendirebilmek açısından kurumunuzun şu anda karşılaştığı problem
 • Kitleniz: Kitleniz kim ve ihtiyaçları neler? Tech4Culture'ın sonucundan nasıl bir fayda sağlayacaklar?
 • Birleşik Krallık ile iş birliği: Birleşik Krallık'tan bir partner ile birlikte çalışmaktan beklentileriniz nelerdir?
 • Projeyi yürütecek ekip: Eğer başvurunuz olumlu sonuçlanırsa Birleşik Krallık'tan gelen yaratıcı teknoloji ajansıyla yürütülecek ortak çalışmadan sorumlu olacak ekip
 • Dijital Portfolyo: Eğer varsa lütfen bugüne kadar yürüttüğünüz dijital projeler hakkında kısa bilgi veriniz

Not: Çalışma dili İngilizce olacaktır.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Başvuran kurumun şu anda karşılaştığı zorlukları oldukça somut ve netleştirilmiş bir şekilde belirtmesini ve mümkünse veri ile desteklemesini rica ediyoruz. Zorluklar aşağıdaki örnekler ile sınırlı olmaksızın:

 • Geniş bir kitle demografisine ulaşamamak veya
 • İzleyici kitlesi ile fiziksel bir bina veya kurumun internet sitesi dışında etkileşime geçememek olabilir.

Başvurularda kurumlar mobil uygulama, internet sitesi veya 3 boyutlu yeniden yapılanma gibi dijital ürünlere odaklanmamalıdır. 

Teknoloji ve kültür iş birliklerinin başarılı olması için iki tarafın da belirlenen sorun üzerine birlikte düşünerek ve çalışarak çözüm getirmeleri gerektiğine inanıyoruz, bu yüzden Tech4Culture’ın ilk aşamasında dijital üründen ziyade soruna odaklanmak istiyoruz.

 • Proje teklifi en fazla üç sayfa ile sınırlı olmalıdır. 
 • Teklif, İngilizce olmalıdır. 
 • Başvurularınızı, konu satırına "Tech4Culture Açık Çağrı" yazarak doğrudan veya proje teklifinize ait dosyanın Dropbox, WeTransfer ya da Google Drive linkini paylaşarak cansu.ataman@britishcouncil.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
 • Açık çağrıya dair herhangi bir sorunuz varsa, British Council Türkiye Sanat Müdürü Cansu Ataman'la cansu.ataman@britishcouncil.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. 
 • Başvurular için son tarih 3 Ocak 2019 23:59’dur.

Seçim Kriterleri

 • Uygulanabilirlik: Çözülecek problem ne? Problemin geçerliliği kanıtlanmış mı? Çözümüne ihtiyaç duyulmakta mı?
 • Pozitif etki: Kitlelere nasıl bir fayda sağlayacak? İnsanlar için anlamlı ve değerli bir sonucu olacak mı, onların hayatında neyi değiştirecek?
 • Ölçeklenebilirlik: Var olan sorunun dijital çözümünden kaç kişi yararlanabilir? Binlerce mi, yoksa yüz binlerce insan mı?
 • Sürdürülebilirlik: Partnerler bu projeye British Council desteği sona erdiğinde devam edecek insan kaynağına sahip mi? 

Değerlendirme Paneli

 • Esra A Aysun, Sanat Direktörü, British Council Türkiye
 • Emma Boulton, Yaratıcı Ekonomi Program Müdürü, British Council
 • Geneviev Pace, Yaratıcı Ekonomi Program Müdürü, British Council 
 • Cansu Ataman, Sanat Müdürü, British Council Türkiye
 • Sibel Eşder, Ekosistem Geliştirme ve Filantropi Program Müdürü, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı  

Tech4Culture 2017

2017’de, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)The Audience Agency ve Outlandish işbirliğiyle kültür ve teknoloji sektörleri arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve yeni işbirliklerini teşvik etmek üzere Istanbul’da bir dizi etkinlik düzenledik. Etkinlik serisi  profesyonel gelişim, uluslararası işbirlikleri, dijital ilerleme ve bilginin yayılması için çeşitli fırsatlar ve iki yeni dijital uygulamanın gelişimine katkı sağladı. Tech4Culture 2017'ye göz atın.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

British Council, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerden insanlar için uluslararası fırsatlar yaratır ve dünya çapında bu kişiler arasında güven inşa eder. Çalışmalarımız kapsamında, birçok farklı geçmişten ve kültürden gelen insanlarla ilişkiler kuruyoruz. Bu sebeple çeşitlilik ve fırsat eşitliği, yaptığımız işin ayrılmaz bir parçası. 

Fırsat eşitliği ve çeşitliliği teşvik etmek için geliştirilmiş bir dizi politikaya sahibiz ve bunları genele yayma çabasında kat ettiğimiz aşamaları inceleyip değerlendiren araçlardan yararlanıyoruz. Fırsat eşitliği ve çeşitliliği yönetmenin en iyi yolunun, bunların organizasyonun tüm süreç ve fonksiyonlarına entegre edilmesi, tüm politika kararlarında göz önünde tutulması ve başından sonuna dek tüm programların planlanmasına dahil edilmesi olduğuna inanıyoruz. Fırsat eşitliği ve çeşitlilik prensip ve uygulamalarının genele yayılması işte bu anlama geliyor.

Fırsat eşitliği ve çeşitlilik ile ilgili politikalarımız hakkında daha fazla bilgi almak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.