British Council, politikalar geliştiren, altyapıyı iyileştiren, yerel yaratıcı yetenekleri güçlendiren ve uluslararası anlayışı arttıran faaliyetleri birlikte oluşturmak amacıyla Birleşik Krallık'tan fikir ve deneyimleri partner ülkelerle bir araya getirerek yaratıcı ekonomi alanındaki çalışmalarda 20 yıllık bir deneyime sahip. 

2021'de, Genişletilmiş Avrupa bölgesinde gerçekleştirilen Eğitim İhtiyaçları Değerlendirmesi’nin bulgularından yola çıkarak, yaratıcı ekonomi alanında çalışan politika yapıcılar için çevrimiçi bir öğrenme programı geliştirmek üzere Cultural Associates Oxford ile birlikte çalıştık. 

Yaratıcı Ekonominin Desteklenmesi: Politika yapıcılara yönelik bir program, Genişletilmiş Avrupa bölgesinde yerel, bölgesel ve merkezi yönetimde görev alan politika yapıcılar için hazırlanmış, kendi kendine öğrenilen kapsamlı bir çevrimiçi eğitim. Bu eğitim, politika geliştirme çalışmalarını şekillendirecek anlayışlar, vaka çalışmaları ve pratik bilgiler sağlayarak devlet memurlarının yaratıcı ekonomi konusundaki anlayışını geliştirecekt.  Program, politika yapıcılara, şehirlerinde/bölgelerinde/ülkelerinde yaratıcı ve kültürel sektörleri desteklemenin yanı sıra Birleşik Krallık'ta ve uluslararası alanda profesyonel ağlarını genişletmeleri için yeni fikirler ve araçlar sağlayacak.    

Eğitim kapsamındaki ana konular arasında, yaratıcı sektörün diğer sektörlerle sinerjileri, veri toplama ve ölçümü, iş gücü ve kurumsal gelişim için yeni beceriler, iş modelleri, yaratıcı merkezler ve ağlar, fikri mülkiyet, savunuculuk ve lobicilik, kültürel çeşitlilik ve izleyici geliştirme ile ulusal bir marka veya rekabet avantajı olarak yaratıcılık yer almakta. 

7 Mart – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında on hafta sürecek olan program, yalnızca yerel, bölgesel ve ulusal devlet kurumları aracılığıyla yapılacak olan davetlerle gerçekleştirilecek. Daha fazla bilgi için lütfen arts.info@britishcouncil.org ile iletişime geçiniz.