British Council ve Cultural Associates Oxford tarafından geliştirilen ve Türkiye’de Culture Unleashed iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Yaratıcı Ekonominin Desteklenmesi’ çevrimiçi öğrenme programı, kamu sektöründe çalışan uzman ve orta düzey yöneticiler ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerde çalışan, politika geliştirme konularına ilgi duyan profesyonellerin başvurularını bekliyor. 

Program, yaratıcı ekonomi için etkili politika geliştirmeyi, kapasite güçlendirmeyi ve araştırma ve geliştirme kalitesini artırmayı amaçlıyor. Çevrimiçi öğrenme programındaki kayıtlı videoları, okuma materyallerini ve alıştırmaları kendi zaman plânınıza göre 5 Şubat - 10 Mart 2024 tarihleri arasında istediğiniz şekilde tamamlayabilirsiniz. Programın canlı olarak gerçekleşecek dört oturumuna ise belirtilen gün ve saatlerde katılım göstermeniz gerekmektedir.

Program Türkçe olacak ve başvurular, British Council Türkiye web sitesi üzerinden 14 Ocak Pazar gününe kadar devam edecektir.   

Program hakkında

‘Yaratıcı Ekonominin Desteklenmesi’, sektör profesyonellerine şehirlerinde/bölgelerinde/ülkelerinde kültür sektörünü ve yaratıcı endüstrileri desteklemenin yanı sıra Birleşik Krallık’ta ve uluslararası alanda profesyonel ağlarını genişletmeleri için yeni fikir ve araçlar sağlıyor. Yaratıcı endüstrilerin sınıflandırılmasından yatırım ve iş modellerine, inovasyonun öneminden finansman çeşitlerine kadar birçok başlığı kapsayan eğitim ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin etkisi ve rolü hakkında bilgi paylaşımı, yeni bağlantıların kurulması, politika çözümleri geliştirilmesi ve ortak bir dil oluşturulması hedefleniyor. 

British Council’ın iki yıldır sürdürdüğü 'Yaratıcı Ekonominin Desteklenmesi’ öğrenme programı Türkiye’de, Culture Unleashed’in işbirliğiyle, yaratıcı ekonomi alanında uzman isimlerden Emre Erbirer, Mustafa Gül ve Gökçe Dervişoğlu Okandan’ın yürütücülüğünde Türkçe olarak gerçekleştiriliyor. ‘Yaratıcı Ekonominin Desteklenmesi’ programını başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar sertifika almaya hak kazanıyor.

Sorularınız için arts.info@britishcouncil.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Program Takvimi

8 Aralık 2023 Açık çağrı başlangıcı
14 Ocak 2024, (23.59) Son başvuru tarihi
24 Ocak 2024 Katılımcıların bilgilendirilmesi
5 Şubat 2024 Program başlangıcı
7 Şubat 2024 Oryantasyon
14 Şubat 2024 Canlı Oturum 1
21 Şubat 2024 Canlı Oturum 2
29 Şubat 2024 Kapanış
10 Mart 2024 Program bitişi

Başvurular

Başvurular Türkiye’den aşağıdaki şartları karşılayan tüm katılımcılara açıktır:

  • Kamu sektöründe çalışan uzman ve orta düzey yöneticiler,
  • Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde çalışan ve politika geliştirmeye ilgi duyan profesyoneller. 

Adaylar başvurularını, 14 Ocak 2024 Pazar günü saat 23:59’a kadar çevrimiçi başvuru formunu doldurarak gönderebilir. 

 

Uygunluk

Başvuracak adaylar, aşağıdaki uygunluk kriterlerini karşılamalıdır:

  • Türkiye’de ikamet etme.
  • Türkçe dilinde tam mesleki yeterlilik.
  • Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde ve yaratıcı ekonomi alanında çalışıyor olma.
  • 5 Şubat - 10 Mart 2024 tarihleri arasında çevrimiçi öğrenme programına katılabilecek olma.
  • 18 yaşından büyük olma.

Değerlendirmeler

Başvurular, British Council ve Culture Unleashed temsilcilerinden oluşan proje ekibi tarafından değerlendirilecektir. 

Ekip, başvuru sahibinin uygunluğu ve başvuru formunda sağlanan bilgilerin niteliğini dikkate alarak başvuruları değerlendirecektir. Başvurunuzda, programla neden ilgilendiğinizi ve bu programın Türkiye’de kültürel ve yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkıda bulunmanıza nasıl yardımcı olacağını düşündüğünüzü açıkça ifade etmeniz önemli olacaktır. 

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle, reddedilen başvurular hakkında detaylı geri bildirim sağlanmayacaktır.

Daha fazla bilgi için arts.info@britishcouncil.org.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Program İçeriği

Modül 1: Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilere ve Etkilerine Giriş

Ders Konuşmacı Öğrenme Hedefleri
Ders 1: Yaratıcı Endüstrilere Genel Bakış John Newbigin Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yeri, kanıta dayalı politikaların geliştirilmesinin önemi, politika geliştiricilerin ne aradığı ve yaratıcı endüstrilerin dünya çapında büyümenin önemli bir kaynağı olmasının nedenlerine dair genel bir anlayış kazanmak.
Ders 2: Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilere Nasıl Değer Biçilir? Alice Gambarin Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin değerlendirilmesinde farklı yaklaşımları ve bunların nasıl kullanılabileceğini anlamak.
Ders 3: Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Değerini Savunmaya Dair Zorluklar Eliza Easton Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin değerinin belirlenmesiyle ilgili zorlukların nasıl üstesinden gelinebileceğini anlamak.
Ders 4: Yaratıcı Endüstrilerin Ekonomik ve Sosyal Değerine Genel Bakış Tom Fleming Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin, sosyal ve ekonomik etkilerini ve yerel özgünlükleri nasıl ortaya çıkarıp destekleyebileceklerini anlamak.
Ders 5: Yaratıcılığın Fikri Mülkiyet Yoluyla Korunması Naomi Korn Fikri mülkiyetin kültürel ve yaratıcı endüstriler için temel bir öneme sahip olduğunu ve telif haklarının nasıl işlediğini anlamak.
Ders 6: Yaratıcı Endüstriler ve Yerel Ekonomiler Phil Jones Yaratıcı endüstrileri desteklemek için ekosistemlerin önemini ve politika geliştiricilerden destek almak için nasıl savunuculuk yapılacağını anlamak.
Ders 7: Yaratıcı Endüstrilerin Sınıflandırılması Mark Spilsbury Yaratıcılığı ve yaratıcı endüstrileri tanımlamak için temel kavramları ve araçları keşfetmek.

Modül 2: Yaratıcı Endüstrilerin Gelişimini Destekleme

Ders Konuşmacı Öğrenme Hedefleri
Ders 1: Yaratıcı Endüstri Yatırım Modellerine Giriş Laura Callanan Etki yatırımını ve bunun kültürel ve yaratıcı endüstrileri finanse etme potansiyelini anlamak.
Ders 2: Endüstri ve Hükümetler, Kültürel ve Yaratıcı Endüstrileri Desteklemek için Nasıl Birlikte Çalışabilir? Alex Hope  Yaratıcı endüstrilerin, politika geliştiricilerin desteğini almak için nasıl birlikte çalışabileceğini anlamak ve endüstrinin öncülük ettiği bir beceri geliştirme yaklaşımını öğrenmek.
Ders 3: Endüstri Organları Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler için Olumlu Bir Düzenleyici Ortamın Geliştirilmesine Nasıl Yardımcı Olabilir? Jo Twist  Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin bir parçası olarak oyun endüstrisinin önemini anlamak. Kültürel ve yaratıcı endüstriler için politika geliştirmede iyi verilerin ve endüstri işbirliğinin önemini anlamak.
Ders 4: Yaratıcı İşletmeler için İş Modelleri  Phil Jones  Yaratıcı girişimcilik kavramını anlamak. Yaratıcılık ve teknolojinin değer yaratmak için nasıl bir araya getirilebileceğine dair farkındalık geliştirmek.
Ders 5: Yaratıcı Platformların Günümüzdeki Rolü Gail Caig Yaratıcı işletmelerin doğasını ve yaratıcı platformların onları nasıl destekleyebileceğini kavramak. Bir yaratıcı kümeyi veya platformu neyin başarılı kıldığını anlamak.
Ders 6: İnovasyonun Önemi ve Başarılı Bir Yaratıcı Platform Yaratmak  Daniar Amanaliev  İnovasyonun bir ülkenin ekonomisi için neden önemli olduğunu anlamak. Bir yaratıcı platformun inovasyonu nasıl destekleyebileceğini öğrenmek. Başarılı bir yaratıcı platformda insan merkezli olmanın öneminin farkına varmak.
Ders 7: Yaratıcı Platformlar Nasıl Finanse Edilir ve Yönetilir? Lynsey Smith Yaratıcı platformları haritalandırma yöntemlerini anlamak. Yerel hükümetin bir yaratıcı platform oluşturulmasını nasıl finanse ettiğine dair bir örnek dinlemek. Yaratıcı platformların çeşitli iş modellerine sahip olduğunu, ancak hepsinin birden fazla finansman kaynağına ihtiyaç duyduğunu anlamak.
Ders 8: Marka ve Tasarımın Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler için Önemi Thomas Sharp Markanın, marka kimliğinin ve tasarımın önemini keşfetmek.
Ders 9: Yaratıcı Ekonomi ve Turizm Arasındaki Bağlantılar Luke Tonge Kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ulusal, yerel, bölgesel pazarlamada nasıl başarılı bir şekilde kullanıldığını ve festivallerin sektörü ve bir şehri tanıtmaya yardımcı olmak için yaratıcıları bir araya getirerek uygulayıcıları etkilemek, ağlar geliştirmek ve iş dünyasıyla yaratıcı ekonomi arasında bağlantılar oluşturmak ve yerel özgünlüğü desteklemek için nasıl kullanıldığını anlamak.

Canlı Oturumlar

Canlı oturumlar, Türkiye'den katılan uzmanlar eşliğinde örneklerle desteklenerek katılımcıların tartışma ve ağ kurma odaklı bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

7 Şubat 2024 Oryantasyon
14 Şubat 2024 Canlı Oturum 1
21 Şubat 2024 Canlı Oturum 2
29 Şubat 2024 Kapanış