Yaratıcı Endüstriler Odak Ülke Türkiye

Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve Türkiye'nin bir ekonomi merkezi olarak giderek artan rolü bir yandan kültür ve inovasyonun önemine vurgu yaparken diğer yandan kültürel sektörlerin gelişimine de ivme kazandırıyor.

UNDP Yaratıcı Ekonomi Raporuna göre, Türkiye,  gelişmekte olan ülkeler arasında Sanat ve El Sanatları, Yayıncılık, Sahne Sanatları ve Görsel Sanatlar da arasında bulunan yaratıcı hizmetlerin ihracatında en iyi performans sergileyen ilk üç ülkeden biri. 

Birleşik Krallık'ta bulunan yaratıcı ekonomi ekibimiz dünyanın her yerinde çalışıyor, ancak her yıl sadece bir kaç ülkeye öncelik veriyor.

Bu yıl Türkiye odak ülke olarak belirlendi.

Biz de Birleşik Krallık’ın bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak Türkiye’deki fırsat ve ihtiyaçlara cevap veren yaratıcı endüstriler programı geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, Türkiye ve Birleşik Krallık’daki ortaklarımızla çalışarak politika belirleyiciler arasındaki düşünce yapısını etkileyecek, kültürel ve yaratıcı liderlere ilham kaynağı olacak ve yaratıcı girişimcilere destek olmak.