Newton Fonu 2021 yılına kadar uzatıldı!

Newton Fonu, İngiltere’nin resmi kalkınma yardımının (ODA) bir parçası olup temel amacı, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınma ve refahın sağlanması için bilim ve yenilik alanlarında işbirlikleri kurulmasıdır. Fon, bu amacını gerçekleştirmek ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasının desteklenmesine yönelik bilimsel kapasitenin artırılması için, eşit miktarda kaynak sağlayan 15 ülke ile ortak çalışmaktadır.

Newton Fonu programı 2013 yılının Sonbahar Bilanço Raporunda ilan edilmiş ve 2014 yılının Nisan ayında başlatılmıştır. Yıllık yatırım 75 milyon £ olmak üzere beş yıllık bir fon olarak başlatılmış olup, 2015 Harcama İncelemesi’nde Newton Fonu’nun süresinin 2019’dan 2021’e kadar uzatılmasına ve 2021 yılına kadar yıllık yatırımın 150 milyon £’a yükseltilmesine karar verilmiştir.

Newton Fonu’nun süresinin uzatılma kararı, 27 Ocak 2016 tarihinde Londra Kraliyet Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada İngiltere Üniversiteler ve Bilim Bakanı Jo Johnson tarafından duyurulmuştur.