Research on English Language Teaching in Turkey
Research on English Language Teaching in Turkey image

İngilizce'yi nasıl öğreniyoruz?

Türkiye, şu anda kapsamlı ve uzun vadeli bir eğitim reform süreci uygulamaktadır. FATİH projesi ve beraberinde 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) başlatılması, Türk devlet okulları sisteminde yabancı dillerin, özellikle de İngilizcenin öğretimini ve öğrenimini gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek için bir fırsat sunmaktadır.

British Council, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Şubat-Mayıs 2013 döneminde ülke çapında bir ihtiyaç analizi çalışması yapmıştır.

Araştırma

Bu araştırmanın amacı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na devlet okullarındaki İngilizce öğretiminin mevcut durumunun bir analizini sunarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen eğitimi programlarında uygulamaya koyabileceği bir dizi öneri getirmektir.

Raporda aynı zamanda ülke çapında İngilizce Dili farkındalığını artırmaya yönelik bir model teklifi de yer almaktadır.

Kendi türündeki çalışmaların en büyüğü olan bu araştırma Türkiye çapında 12 şehirde 48 okulda 78 İngilizce dersinde gerçekleştirilen gözlemleri, 87 öğretmenle yapılan yarı resmi mülakatları ve 21,000 öğretmen, öğrenci ve veli ile yapılan anket sonuçlarını içermektedir. Saha araştırmalarına, İngilizce’nin hem kişisel hayat refahının artmasına hem de ülkedeki ekonomik büyüme için itici gücü olmasına etkilerinin ekonomik analizi de eşlik etmiştir.

Genel çerçevesiyle bu rapor, devlet okullarındaki mevcut İngilizce öğretimi uygulamasına benzersiz bir vizyon sağlamakta, aynı zamanda Türkiye çapında çok sayıda öğrenci, veli ve öğrtmenin görüşüne yer vermektedir.

Raporu buradan okuyabilirsiniz.

İngilizce Öğretimi alanında yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi alın. 

Bununla da ilgilenebilirsiniz