A woman scientist working in the laboratory

Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu (ISPF), potansiyeli mümkün kılmak ve refahı desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma ve inovasyonu uluslararası ilişkilerimizin merkezine yerleştirir, Birleşik Krallık'taki araştırmacılara çağımızın önemli konularında dünya genelindeki meslektaşlarıyla birlikte çalışma olanağı sağlar. Fon, Birleşik Krallık Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. British Council, Birleşik Krallık'ın önde gelen araştırma ve inovasyon kurumları konsorsiyumunun bir parçası olarak bu hizmeti sunan ortaklardan biridir. Daha fazla bilgi için:  https://opportunities-insight.britishcouncil.org/news/opportunities/grants-international-research-collaborations

ISPF Araştırma İşbirlikleri programı kapsamındaki hibe, partner ülkeler ve bölgelerle belirlenen önceliklere göre, ISPF temaları altında çift taraflı araştırma ve inovasyon işbirliklerini finanse edecektir.Çağrı, Küresel Sorunlar Araştırma Hibeleri fonu sağlayacak ve küresel sorunları ele alan araştırmaları destekleyecektir.

Temel araştırma temaları 

Aşağıdaki temel temalara sahip proje başvurularını bekliyoruz:

  • Dirençli Gezegen: Temiz enerji, aşırı hava ve iklim koşulları, tarım teknolojisi, çevresel direnç
  • Dönüştürücü Teknolojiler: Yapay zeka, kuantum, yarı iletkenler, geleceğin telekomünikasyonu
  • Sağlıklı İnsanlar, Hayvanlar ve Bitkiler: Biyogüvenlik ve patojen tespiti, küresel sağlık ve pandemiler, genomik ve dijital sağlık, antimikrobiyal direnç (AMR)

Fon

Hibe miktarı: 80.000 £'a kadar (FEC - Tam Ekonomik Maliyet 100.000 £).

Hibe anlaşması, Birleşik Krallık yükseköğretim kurumları ile imzalanacak; ve finansman, Birleşik Krallık yükseköğretim kurumlarına dağıtılacaktır. Fonlanan Birleşik Krallık kurumları, ilgili bütçeyi Türk kurumlarına hibe anlaşmalarına dayanarak dağıtmaktan sorumlu olacaktır. Birleşik Krallık proje liderleri, teklifleri 100% tam ekonomik maliyet (FEC) rakamlarıyla sunmalıdır. Başarılı olmaları durumunda, British Council, Birleşik Krallık araştırma kuruluşlarına ödenen tam ekonomik maliyetin % 80'ini karşılayacak ve kurumun geri kalan % 20'yi desteklemesini bekleyecektir.

Aksi belirtilmedikçe, ISPF fon hibesinin %80'i hibe anlaşmasının imzasının ardından yapılacak, ardından British Council tarafından raporların onayına bağlı olarak %10'luk iki ödeme daha yapılacaktır.

Uygunluk Kriterleri

•  Her teklifin Birleşik Krallık'tan bir proje lideri ve Türkiye'den bir proje ortağı olmalıdır.
•  Başvuran tüm Türk araştırmacılarının TÜBİTAK ARBİS'e kayıtlı olmaları gerekmektedir.
•  Proje liderleri, yüksek kaliteli araştırma yapma kapasitesine sahip aşağıdakilerden birinin kalıcı çalışanı olmalıdır (bu, Emeritus ve Onursal Profesörlerin lider olarak başvuramayacağı anlamına gelir):
      o   Yüksek kaliteli araştırma yapma kapasitesine sahip kâr amacı gütmeyen bir yükseköğretim kurumu.
      o   Bir Birleşik Krallık yükseköğretim kurumu (tüm Birleşik Krallık yükseköğretim kurumları uygundur).
      o   Yüksek kaliteli araştırma yapma kapasitesine sahip kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu. Lütfen aşağıdaki Belgeler bölümünde bulunan uygun Birleşik Krallık araştırma kurumları listesine bakınız.
•  Diğer uygunluk kriterleri geçerlidir. Lütfen tam uygunluk kriterleri için Belgeler bölümünde bulunan kılavuz belgesine başvurun.

ODA Uyumluluğu: Araştırma İşbirlikleri Programı kapsamında finansman için değerlendirilmek için, tüm proje başvurularının Türkiye'nin ekonomik gelişimi veya sosyal refahına kısa veya orta vadeli olarak (10 yıl içinde) olumlu bir etki yapabilecek bir yol haritasını açıkça belirtmesi gerekmektedir.

ODA ile ilgili daha detaylı bilgi için:  https://web-archive.oecd.org/2021-05-07/154009-What-is-ODA.pdf

Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüm çağrılar için başvuru sahipleri, aşağıdaki bağlantıdaki çevrimiçi başvuru formunu tamamlayarak kaydetmelidir:   https://britishcouncil2.formstack.com/forms/research_collaborations_global 

Eğer erişilebilirlik nedeniyle çevrimiçi başvuru formunu kullanamıyorsanız, lütfen uk-ispf@britishcouncil.org adresi ile iletişime geçin.

Çevrimiçi formu doldurmanın yanı sıra başvuru sahiplerinin aşağıdaki belgeleri yüklemeleri gerekmektedir (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Belgeler bölümünde bulunan kılavuz belgesine başvurun):

  • Proje liderlerinin özgeçmişleri (her biri en fazla iki A4 sayfa)
  • Detaylı proje bütçesi (British Council çağrı web sayfasında bulunan şablon kullanılabilir)
  • Destek mektupları
  • Koruma politikası risk değerlendirmesi
  • GANTT Şeması

Aktivite 

Tarih

Çağrı başlangıcı 8 Ocak 2024
Başvuru son tarihi 12 Mart 2024, Birleşik Krallık saati ile öğlen 12:00
Değerlendirme panelleri Mayıs 2024
Değerlendirme sonuçları Haziran 2024
Proje başlangıçları Ağustos 2024

İletişim

Başvuru ve daha fazla ayrıntı için lütfen bu web sayfasını ziyaret edin. Bu çağrı ile ilgili tüm sorular veya yorumlar, ISPF e-posta adresine yönlendirilmelidir:  uk-ispf@britishcouncil.org