Technical Assistance Projects
Technical Assistance Projects image

British Council, tüm dünyada bireyler arası bilgi ve fikir alışverişinin gerçekleşmesini sağlayarak, katılım ve güven inşa etmek için çalışmaktadır. Bunu yapmanın bir yolu da, müşteri tarafından finanse edilen ve tüm dünyada uygulamaya koyduğumuz teknik destek projeleridir. Söz konusu projeler yoluyla değişim sağlamak konusunda iyi bir üne sahibiz ve birlikte çalıştığımız organizasyonlar için de güvenilir bir ortak konumundayız.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler yoluyla Türkiye’de yeniden teknik destek alanında faaliyet gösterme aşamasındayız. Türkiye’de; eğitim, mesleki eğitim, becerilerin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirlik, sosyal katılım, kamu idaresi reformu ve sivil toplumun gelişimi alanlarına odaklanmaktayız. Güçlü yerel bilgiye ve küresel uzmanlığa sahip olduğumuz bu alanlarda Türkiye’de gerçek bir etki yaratabileceğimizi düşünüyoruz.

Yaptıklarımız

Gerçekleştirdiğimiz teknik destek projeleri kapsamında şunları sağlıyoruz:

 • Projeler ve program tasarımı
 • Proje yönetimi
 • Kapasite oluşturma
 • Strateji gelişimi
 • İzleme ve değerlendirme sistemlerinin tasarımı ve uygulanması
 • Fizibilite çalışmaları ve ihtiyaç analizi
 • İnsan kaynakları gelişimi

Aşağıda uzmanlaştığımız alanlardan kesitler ve bazı proje referanslarımızı bulabilirsiniz:

 

Eğitim reformu

İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimin kalitesini arttıran ve bu eğitim olanaklarına erişimi kolaylaştıran girişimleri destekliyoruz. Projelerimizden bazıları:

 • Güneybatı Temel Eğitim Projesi, Çin
 • Eğitim Sektörünün Desteklenmesi, Eritre Yönetimi, İdare ve Planlama Kapasitesinin Gelişimine İlişkin Tasarım Çalışması, Etiyopya
 • Eğitim Sektörü Destek Programı, Nijerya
 • Kabupaten Teluk Bintuni’de Temel Eğitim Programı, Batı Papua Endonezya; Irak Okullarındaki Potansiyelin Açığa Çıkarılması, Irak
 • Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi, Irak

Teknik ve mesleki eğitim ve öğretim

Ekonomik ve sosyal anlamda yenilenmenin sağlanması için gerekli becerilerin gelişmesini destekliyoruz. Uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak etkili sistemlerin altında yatan prensipleri ve uluslararası alandaki en iyi uygulamaları belirliyor ve bu şekilde ulusal koşullara uygun öğrenim ortamları için zemin hazırlanması konusunda yardımcı olabiliyoruz. Projelerimizden bazıları:

 • İstihdama yönelik beceriler
 • Irak’ta eğitim kalitesinin iyileştirilmesi
 • Azerbaycan’da mesleki eğitim öğretim (VET) reformu ve pilot uygulaması
 • Eritre’de reform ve eğitim sisteminin desteklenmesi

Sosyal gelişim

Eşitliğin ve katılımın sağlanması adına becerilerin ve bilgi paylaşımının gelişimini teşvik ediyoruz. Potansiyel olarak dışlanmış grupların haklarını destekleyen organizasyonlarla çalışarak; onların, kendilerini etkileyen kararlarda söz sahibi olmayı, hizmet ve istihdama erişim hakkı kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda cinsiyet, ırk, yaş, engellilik gibi konulara odaklanıyoruz. Projelerimiz arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Pyoe Pin, Burma
 • En Yoksul Kesimin Ekonomik Anlamda Güçlendirilmesi (SHIREE), Bangladeş
 • AB Çin Sosyal Güvenlik Reformu İş Birliği Programı
 • Kadınların Ekonomik Hayattaki Rolü

 

Kamu idaresi reformu

Kamu yönetiminin ve hizmet sunumunun iyi yönetişim prensipleri temelinde güçlenmesini destekliyoruz. Ulusal ve yerel yönetim seviyelerinde bulunan ortaklar ile birlikte açık, etkili sistemleri geliştirmek için çalışıyoruz. Devlet dairelerinin düzenlenmesinden liderlik becerilerinin geliştirilmesine kadar birçok konu uzmanlık alanımız dâhilindedir. Projelerimiz arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Avrupa Birliği İş Birliği Projesi (EUCOP), Ukrayna
 • Top II’de Yönetim, Bangladeş
 • “Avrupa dilinde konuşmak” – Avrupa Entegrasyon Bursu, Sırbistan
 • Profesyonel bir kamu personeli topluluğu geliştirmek adına Ulusal Yönetim Enstitüsü’nün ve bölgesel eğitim merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, Romanya
 • Kamu Hizmeti Reform Programının Desteklenmesi, Hırvatistan
 • Afrika Kapasite Geliştirme Girişimi (ACBI), Sierra Leone, Ruanda, Zambiya, Liberya ve Etiyopya

Eğitim Yönetimi

Yönettiğimiz burs programları ve eğitim sözleşmeleri bulunmakta. Eğitim ihtiyaçları analizlerini, eğitime ilişkin çözümlerin tasarlanmasını ve eğitimin resmi kurslar yoluyla düzenlenmesini, hizmet içi eğitimi, atölye çalışmalarını, seminerleri ve inceleme amaçlı ziyaretleri desteklemekteyiz. Eğitim yönetimimiz ISO 9002 tarafından akredite edilmiştir.

Türkiye’de yürüttüğümüz teknik destek projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ve diğer sorularınız için bizimle irtibata geçin