Eğer bağlı bulunduğunuz yüksek eğitim kurumu; personel ve öğrenci değişimi, ortak programlar, araştırma işbirliği veya kapasite geliştirme gibi konularda İngiltere'deki üniversitelerle işbirliğini geliştirmek istiyorsanız size destek olacak bazı fırsatlara göz atabilirsiniz.

Erasmus+

25 yılı aşkın bir süredir, Avrupa Birliği; Avrupa ve ötesindeki, kurum içi işbirliği ile öğrenci ve personel değişimini teşvik etmek için Erasmus programına fon sağlamaktadır. Erasmus+ isimli yeni programı ile Avrupa Birliği;  daha önceki Erasmus Mundus, Tempus, Alfa ve Edulink gibi benzer programlarının başarı ve deneyimlerinden yararlanarak; Avrupa ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarına, birlikte çalışma anlamında daha önce hiç olmadığı kadar çok fırsatı birden sunmaktadır. 

Bu fon, AB ve AB dışı yüksek öğretim kurumları arasında ortak master ve doktora programları ve kurumlar arası  ortalıklar yoluyla öğrenci ve personel değişimini destekler. Fonlardan bazıları; Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan yönetilmektedir. Birleşik Krallık'ta ise Erasmus + programı,  British Council ve Ecorys  işbirliği olan BK Ulusal Ajansı tarafından yürütülür. British Council, yüksek öğretimle ilgili merkezden bağımsız yönetilen Erasmus+ etkinliklerini üstlenmektedir.

Newton Fonu

Newton Fonu, Birleşik Krallık tarafından verilen 375 milyon £ değerinde ve 5 yıllık bir burs olup; Birleşik Krallık ile 15 partner ülke arasındaki işbirliğini desteklemektedir.  Fon desteği alan söz konusu partner ülkeler arasında; Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Kolombiya, Şili, Türkiye, Malezya, Tayland, Vietnam, Endonezya, Filipinler, Mısır ve Kazakistan yer alır.

 Birleşik Krallık'ın sağladığı bu finansal kaynak; partner ülkelerin refah seviyesi ve uzun vadeli ekonomik kalkınmasını teşvik ettiği gibi; yüksek öğretim kurumlarının araştırma, bilim ve innovasyon alanlarındaki işbirliğini geliştirmeleri için  yeni fırsatların önünü açmaktadır. 

British Council, UK Higher Education International Unit, Research Council ve daha birçok partner kurum; bu fonun dağıtımını üstlenmektedir. Newton Fonu'nun sağladığı imkânlarla ilgili daha çok bilgi için British Council web sitesini ya da www.newtonfund.ac.uk adresini ziyaret edebilirsiniz."

Horizon 2020

Horizon 2020, 7 yılı aşkın (2014'den 2020'ye kadar)bir süredir, sağladığı yaklaşık  80 milyar Euro'luk fonu ve bu paranın getireceği özel yatırım ile en büyük Avrupa Birliği Araştırma ve Innovasyon programıdır. Bu fon; mükemmel fikirleri laboratuar sürecinden alıp piyasaya kazandırarak; daha çok yenilik, keşif ve ''dünyada ilk'' sayılacak girişimleri teşvik etmektedir.              

 Araştırma ve innovasyonu bir araya getiren Horizon 2020,  toplumun karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan bazılarını çözmeye yardımcı olduğu gibi; birinci sınıf bilim ve endüstriyel liderliğin gerçekleşmesine de öncülük etmektedir. Bu innovasyon programının amaçları arasında, Avrupalı ve küresel araştırmacıların, dünya standartlarında bilim üretmeleri için birlikte çalışmaları; innovasyon alanındaki engelleri kaldırmak ve innovasyonu geliştirme amaçlı işbirliği için kamu ve özel sektörün işini kolaylaştırmak sayılabilir.                                                                                                                                                                                         

Horizon 2020, AB dışındaki kurumlarla işbirliği içinde çalışmak için pek çok olanak sunmaktadır. Ancak bölgeye göre ve yasal ve ekonomik statülere bağlı olarak farklı uygulamalar geliştirilebilir.                                                                                                                  

Horizon 2020'nin sunduğu imkânlara nasıl ulaşacağınız ile ilgili bilgilere Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 portalından.

EURAXESS UK

Euraxess; araştırmacıların, uluslararası değişimi ile bilikte kariyer gelişimlerini de destekleyen bir AB girişimidir. British Council; Birleşik Krallık'taki araştırma kapsamı, mobil araştırmacılar için pratik bilgiler ve uluslararası araştırma ile ilgili mevcut fon ve iş imkânlarının olduğu kullanışlı veritabanını kapsayan Euraxess UK web sitesinin yönetimini üstlenmektedir.