Newton Fonu, İngiltere ve ekonomisi yükselen ülkeler arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini desteklemek üzere hayata geçirilmiş toplam 735 milyon sterlin bütçeli ve 2021 yıllına kadar devam edecek bir programdır. Program, Türkiye’nin de içinde olduğu 15 ülkede hayata geçirilmiştir. Newton Fonu Türkiye’de “Kâtip Çelebi – Newton Fonu” adı altında yürütülmekte, İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de ana yürütücü kurum TÜBİTAK’tır.

Kâtip Çelebi - Newton Fonu'nun amacı Türkiye ve İngiltere'deki bilimsel araştırma ve inovasyon sektörlerini bir araya getirerek Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve toplumsal refah alanlarında karşılaşılan sorunlara ortak çözümler geliştirmektir. İkili programlar çerçevesinde birlikte araştırma ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütecek iki ülke arasında güçlü, sürdürülebilir ve sistematik ilişkiler inşa edilmesi, varolan işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenen ve 2021 yılına kadar devam edecek olan programa yılda 8 milyon sterlin tahsis edilmektedir.

Newton Fonu hakkında detaylı bilgi için Newton web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca, daha fazla bilgi için Katibi Çelebi Newton Fonu TÜBİTAK web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğer Newton-Katip Çelebi Fonu çerçevesinde İngiltere’de çalışma alanınıza uygun ortaklıklar kurma konusunda desteğe ihtiyacınız olursa Newton destek web sayfasını ziyaret edebilir ya da newton@international.ac.uk adresine yazabilirsiniz.

Temel Hedefler

 • uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah sağlanması amacıyla Türkiye’deki araştırma ve teknolojik yenilik kapasitesinin geliştirilmesi
 • devlet düzeyindeki politika geliştiriciler; kamu kurumları, araştırma kuruluşları, yükseköğrenim kurumları, şirketler ve işletmeler arasında araştırma ve teknolojik yenilik alanlarındaki işbirliğinin arttırılması ve azami seviyeye çıkartılması
 • İngiltere ve Türkiye arasındaki uzun vadeli ve sürdürülebilir ortaklıklara destek veren araştırma ve işbirliği olanaklarının arttırılması.

Kalkınma konusundaki araştırmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere ekonomik kalkınma ve sosyal refah alanlarında katkıda bulunma potansiyeline sahip olan ve bu ülkelerde yaşayan yoksul ve hassas gruplara fayda sağlayan araştırmalar olarak tanımlanır. Bu program kapsamında finansman desteği almaya hak kazanabilmeleri için tüm teklifler gerçekleştirilmek istenen araştırmanın söz konusu gruplar üzerinde belirli bir zaman çerçevesinde (3-15 yıl içerisinde) nasıl bir olumlu etki yaratabileceğine dair mantıklı ve inandırıcı bir yol haritasını açık ve net bir şekilde ortaya koymalıdır. 

Bu program kapsamında, ortak ülkedeki ekonomik kalkınma ve sosyal refah ile ilgili araştırmalar, aşağıda belirtilen alanlardan bir ya da daha fazlasını ilgilendirecek şekilde yürütülebilir: 

ODA kriterleri hakkında detaylı bilgi için linki takip ediniz.

NEWTON- KATIP ÇELEBİ FONU ÖNCELİKLİ ALANLAR

TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ

 • tohum ve ekin ıslahı
 • bitki ve hayvan hastalıkları
 • gıda ve su güvenliği
 • kadınların iş piyasasına katılımı
 • hayvan yetiştiriciliği
 • organik hayvan üretim sistemi
 • balıkçılık, su ürünleri, deniz bilimleri
 • gıda & biyoteknoloji
 • bahçe bitkisi yetiştiriciliği
 • tıbbi ve aromatik bitkiler

YAŞAM BOYU SAĞLIK VE ESENLİK

 • anti-mikrobik direnç
 • yerel ilaç ve aşı üretimi
 • sağlık eğitiminin iyileştirilmesi
 • tıbbi tanı Kitleri
 • antibiyotik direnci & yeni antibiyotikler

AFETLER VE RİSK YÖNETİMİ

 • depremler
 • yeryüzü gözlemi
 • erken uyarı
 • coğrafi bilgi sistemleri

ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 • yenilenebilir enerji türleri (güneş, rüzgâr, su vs.)
 • temiz kömür teknolojileri
 • enerji verimliliği
 • akıllı şebekeler
 • çevre dostu ulaşım araçları ve binalar
 • enerji verimliliği
 • iklim değişikliği
 • hidrojen & yakıt pilleri

Dış bağlantılar