Mezunların potansiyellerini artırmak

Bu program sayesinde uzun süreli ortaklıklar kurmak, gerçek değişim yaratmak ve özellikle kadınlar ve kız çocukları olmak üzere, insanların becerilerini ve bilgilerini artırmak, ayrıca küresel bir iş pazarında gelişip büyümelerine yardımcı olmak istiyoruz

Çok farklı uluslararası eğitim sistemlerinin yerel bağlamına son derece hakim olmamız sayesinde, insanları birbirlerine bağlayarak deneyimlerini ve en iyi uygulamaları paylaşmalarını sağlıyor ve böylelikle de mezunların istihdam edilebilirliğini artırabiliyoruz.

Çalışmalarımız, eğitim politikalarının gelişmesine katkı sağlarken aynı zamanda Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna ve Özbekistan’da daha güçlü eğitim sistemleri oluşturulmasına yardımcı oluyor.

ÜÇ TEMEL ODAK NOKTAMIZ:

Yükseköğrenimde İngilizce: Yükseköğretimde İngilizce eğitiminin ve öğretim dili olarak İngilizcenin kalitesini artırmak istiyoruz. Daha çok mezunun uluslararası ticarette yer almasını ve daha iyi uluslararası araştırma iş birlikleri yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Kaliteli öğretim: Yükseköğretimde öğretimin ve öğrenimin kalitesini artırmak istiyoruz. Standartlar oluşturmak ve standartları korumak için kalite güvencesi çok önemlidir. Öğretim standartlarını yükseltmek, stratejilerini geliştirmek ve mükemmellik merkezleri kurmak için yükseköğretim kurumlarıyla birlikte çalışacağız. 

Mezunların İstihdam Edilebilirliği: Yükseköğretime erişimin artması, işsizlik oranlarının otomatik olarak düşeceği anlamına gelmiyor. Öğrencilerin iş piyasasının talep ettiği becerileri edinmelerini ve 21. yüzyıl toplumunun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak zorundayız.

In this section