British Council'in yürüttüğü daha geniş bir programının parçası olan bu çalışma, gençleri destekleyen koşulları analiz etmeyi ve onların başarılı, üretken, aktif vatandaşlar olarak potansiyellerini değerlendirmeyi hedefler. 

Next Generation'ın genel amaçları şunlardır: “gençliğin tutum ve isteklerini anlamak”, “gençlerin sesini duyurmak” ve “gençlere yönelik politikaların iyileştirilmesini desteklemek”. 

Next Generation'ın, gerek Türkiye'de, gerekse Birleşik Krallık'ta gençlik politikalarıyla ilgili önemli tartışmaların fitilini ateşleyeceğini umuyoruz. Gençler ile politika yapıcılar arasındaki uçurumu kapatarak gençlerin ihtiyaçlarına karşılık verilmesini ve gelecekte daha açık, kucaklayıcı ve zengin toplumlar inşa edilmesini sağlayabiliriz.