9 Aralık 2020 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı ortaklığında yürütülen Birlikte İngilizce Projesi resmi olarak başlatıldı. Projenin başlangıcı, Bakanlığın British Council ile iletişime geçtiği Ekim 2018'e dayanıyor. Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu gündeminin bir parçası olarak Bakanlık, yabancı dillerin öğretilmesi ve öğrenilmesinin geliştirilmesine odaklanıyordu.

Bu model, 80.000'den fazla devlet okulu öğretmenini projenin merkezine yerleştiriyor. British Council ve Bakanlık, iki yıl boyunca sürdürülebilir ve Türkiye'deki yerel bağlama uygun bir sürekli mesleki gelişim modeli oluşturmak için çalıştı. Tüm paydaşların projenin tasarımına katkıda bulunabilmesini sağlamak için Bakanlık liderleri, öğretmenler, akademisyenler ve dış danışmanlarla kapsamlı tartışmalar yapıldı. Ankara'da yürütülen pilot aşamanın tamamlanmasının ardından Sabancı Vakfı, projenin Türkiye'nin tüm bölgelerine yayılmasını daha fazla desteklemek için bu ortaklığa katıldı.