Saha araştırmamız, yükseköğretim alanındaki mevcut ortaklıkların hem ulusal hem de kurumsal düzeyde nasıl güçlendirilebileceğini araştırmak amacıyla British Council tarafından Türkiye'de ve Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilmiştir. 

Saha araştırması, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki yükseköğretim ortaklıklarını hem ulusal hem de kurumsal düzeyde genişletmek ve çeşitlendirmek için fırsatlara, en iyi uygulamalara ve engellerin üstesinden gelmenin yollarına bakarak, her iki ülkedeki iki sektör arasındaki güven ve anlayışın nasıl geliştirileceğine dair öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yükseköğretimde olumlu ilişkiler olsa da, bazı engellerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu araştırma, Birleşik Krallık ve Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasında kurumsal ortaklıklar kurmadan önce, sırasında ve sonrasında karşılaşılan mevcut durumu, potansiyel fırsatları, kapasiteyi ve engelleri anlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kasım 2020 ile Şubat 2021 arasında, hem Türkiye'de hem de Birleşik Krallık'ta 30 üniversite ve 15 ulusal politika yapıcı kurumdan nitel veriler toplandı. Ulusal düzeydeki önemli kuruluşların ve yükseköğretim kurumlarının üst düzey temsilcileriyle bireysel görüşmeler, akademik personel ve öğrencilerle odak gruplar ve ulusal politika yapıcı kurumlar ile yükseköğretim kurumlarının strateji belgelerinin analizi yapılmıştır.

Ulusal ve kurumsal düzeyde yükseköğretim işbirlikleri için yeni öneriler

Saha araştırmamız, farklı alanlarda öneriler sunmakta. Araştırma bulguları, çevrimiçi işbirliğinin Covid-19 koşullarında iki ülke arasında yeni fırsatlar yaratacağını da vurguluyor. Eğitim alanında öne çıkan öneriler arasında şunlar yer almaktadır:

  • İki ülke arasındaki örnek başarılı eğitim ortaklıklarını genişletmek
  • Çeşitli konuları (araştırma, eğitim, burs -Mevlana, Turing-, politika diyaloğu, toplantılar vb.) kapsayan Türkiye-Birleşik Krallık ortaklıkları için tahsis edilen fonları sürdürmek ve genişletmek.
  • Hayat boyu öğrenme ortaklıkları, açık üniversite işbirlikleri, daha çeşitli kısa vadeli değişim/hareketlilik biçimleri, staj programları, kişiye özel yaz/kış okulları ve ortak lisans/lisansüstü programları gibi yenilikçi çevrimiçi işbirliği modelleri geliştirmek.
  • Türkiye'deki Britanyalı akademisyenler için kapsamlı ve sürdürülebilir bir işe alım politikası geliştirmek.
  • Özellikle ortak diploma programları için, her iki ülkedeki ulusal yeterlilik çerçevelerinin birbiriyle iyi çalışmasını sağlamak.
  • Yeni girişimleri geliştirmek ve teşvik etmek için mezun ağlarından daha fazla yararlanmak.

Raporun tamamını aşağıdan indirebilirsiniz.

  • Strengthening UK-Turkey Partnerships in Higher Education- Baseline Research (Adobe PDF 1MB)