New Connections in English Medium Education (EME) – Türkiye Araştırma Ortaklık Fonu’nun amacı, British Council'ın yaptığı ‘Türkiye'de Yüksek Öğretimde İngilizce’nin Yeri’ saha araştırmasında belirlenen kilit alanlarda yenilikçi araştırmaların üretilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında İngilizce öğrenimini ve öğretimini geliştirmektir.

Fon kapsamında aşağıdaki maddeler hedeflenmiştir: 

  • Birleşik Krallık ve Türkiye’de İngilizce eğitim dili üzerine araştırma yapan enstitüler ve diğer eğitim dili İngilizce (EDİ) olan kurumlar arasında bağlantı kurulması.
  • İngilizce eğitim dili konusunda araştımaların sayısının ve kalitesinin artırılması.
  • Birleşik Krallık ve Türkiye'deki yükseköğretim kurumları, profesyoneller ve politika yapıcılar arasında yeni ortaklıkların kurulmasının sağlanması.
  • İngilizce öğretmenlerinin, politika yapıcıların ve profesyonellerin, Birleşik Krallık'taki politika ve planlama süreçleriyle ilgili bilgi edinebilmesi için yüksek kaliteli araştırmalara erişiminin iyileştirilmesi.

Bu fon kapsamında işbirliği yapan kurumları alttaki tabloda bulabilirsiniz: 

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Birleşik Krallık Yükseköğretim Kurumları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi University of Sheffield
Çukurova Üniversitesi University of Southampton
Kocaeli Üniversitesi University of Bath
Yeditepe Üniversitesi University of Oxford

Bu fon kapsamında, tüm ekiplerin projelerini başarıyla tamamladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Dört araştırma projesini bir arada bulabileceğiniz raporu, sayfanın sonundaki linkten indirebilirsiniz. 

Raporda, sahadan toplanan değerli veriler ışığında, yükseköğretim düzeyinde İngilizce öğretme ve öğrenmeye ilişkin değerli bilgiler sunulmaktadır. Yapılan araştırmalar kapsamında hem Türkiye'den hem de Birleşik Krallık’tan önde gelen araştırmacılar ve ekipleri aşağıda belirtilen konulara odaklanmıştır:

Improving English Education in Turkish Tourism Faculties Under Supervision of British Language Experts (Türkiye'deki Turizm Fakültelerinde Verilen İngilizce Dili Eğitiminin İngiliz Dil Uzmanları Danışmanlığında İyileştirilmesi) - Doç. Dr. Tülay Güzel and Will Nash tarafından yönetilmiştir. 

Araştırma, üç Türk turizm fakültesini analiz ederek İngilizce öğretimindeki mevcut durumu, eksiklikleri ve sorunları tespit etmekte, öğretim stratejilerini geliştirmenin yollarını belirlemekte ve İngiliz dil uzmanlarının yardımıyla önerilerde bulunmaktadır.

Classroom Discourse in EMI Courses in Turkey: On the Dynamics of Translanguaging Practices (Türkiyede Eğitim Dilinin İngilizce Olduğu Derslerde Sınıf İçi Söylem: Dillerarası Geçişlilik Uygulamalarının Dinamikleri Üzerine Bir Araştırma) - Prof. Yasemin Kırkgöz and Dr. Sonia Moran Panero tarafından yönetilmiştir. 

Araştırma, Türkiye'deki iki devlet üniversitesinde diller arası geçişlilik uygulamalarını, bunların pedagojik işlevlerini ve eğitim dili İngilizce olan farklı bölümlerindeki öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından nasıl benimsendiğini incelemektedir.

A Discipline-based Investigation of English Language Proficiency, Linguistic Challenges, and Academic Success of Students in Turkish EMI Setting (Türkiye'de İngilizcenin Öğretim Dili Olarak Kullanıldığı (EMI) Ortamlarda İngilizce Dil Yeterliliği, Dilsel Zorluklar ve Öğrencilerin Akademik Başarısının Disiplin Temelli Bir Araştırması) - Prof. Doğan Yüksel and Dr. Samantha Curle tarafından yönetilmiştir. 

Araştırma, Türkiye'nin yedi farklı bölgesinden yedi üniversitede eğitim dili İngilizce olan öğrencilerin dille ilgili zorluklarına odaklanmakta ve öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için politika temelli öneriler ve disiplin temelli çıkarımlar sunmaktadır.

Quality of Instruction and Student Outcomes in English-medium Programs in Turkey (Türkiye'de İngilizce Verilen Eğitim Programlarında Öğretim Kalitesi ve Öğrenci Bulguları) - Prof. Rıfat Kamaşak and Doç. Dr. Heath Rose tarafından yönetilmiştir. 

Araştırma,İngilizce eğitim dilinin içerik öğrenimi, dil öğrenimi ve İngilizce verilen eğitimlerin üzerindeki etkilerini inceleyerek Türkiye'deki eğitim dili İngilizce olan eğitimlerin kalitesini artırmak için çeşitli öneriler sunmaktadır.