Newton Katip Çelebi Doktora Programları
Newton Katip Çelebi Doktora Programları

Doktora Programları

Doktora Bursları

Doktora Burs Programı başvuru dönemi sona ermiştir.

Bu bileşen kapsamında, Türkiye’den giden öğrencilere İngiltere’de, İngiltere’den gelen öğrencilere ise Türkiye’de doktora yapmaları için finansal destek verilmektedir. Bunun için TÜBİTAK’ın mevcut doktora burs programı kullanılacaktır.  İngiltere ve Türkiye arasında uzun vadeli ve sürdürebilir ilişkiler kurma ve dünya standartlarında araştırma sistemleri geliştirme hedefinin bir parçası olan bu burslar ile iyi eğitimli ve uluslararası olarak aktif doktora öğrencilerinden oluşan bir yetenek havuzu oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Kâtip Çelebi - Newton Fonu doktora bursları ile Türkiye'den İngiltere'ye doktora yapmak üzere gidecek öğrencilere 3 yıl boyunca mali destek sağlanmaktadır. Bu bursların amacı; dünya standartlarında araştırma sistemleri oluşturulması ve bu sistemlerin devamının sağlanmasının yanı sıra İngiltere ve Türkiye arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bağlantılar oluşturulması hedefi kapsamında iyi eğitimli ve uluslararası alanlarda görev alabilen bir doktora öğrencisi havuzu oluşturulmasıdır.

ÖNEMLİ NOT:

Fondan yararlanabilmek için önerilen doktora çalışmalarının, ülkelerin ekonomik kalkınmalarına ve toplumsal refaha katkıda bulunabilecek araştırmalar içerecek şekilde 'kalkınma" ile alakalı olması gerekmektedir. Başvurularda, araştırmanın makul bir zaman dilimi içerisinde (3-15 yıl) toplumlar üzerinde nasıl olumlu etkiler oluşturacağının açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.

Katip Çelebi – Newton Fonu altındaki doktora çalışmasının, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına faydalı olması şartı aranmaktadır. Bu nedenle çağrıya başvurunuzu yaparken doktora çalışmanızın Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına nasıl bir katkı sağlayacağını net bir şekilde anlatan, 1-2 sayfalık bir metni newtonfund@britishcouncil.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Doktora Araştırma Bursları

Doktora Araştırma Bursları Programı başvuru dönemi sona ermiştir

Bu burslar kapsamında, Türkiye’deki doktora öğrencilerinin bir yıllığına İngiltere’ye gitmeleri ve İngiliz öğrencilerin de Türkiye’ye gelmeleri için destek sağlanmaktadır. TÜBİTAK’ın mevcut doktora burs programları kullanılacaktır. İngiltere ve Türkiye arasında uzun vadeli ve sürdürebilir ilişkiler kurma, birinci sınıf araştırma sistemleri geliştirme ve sürdürme hedefinin bir parçası olan bu bursların amacı, iyi eğitimli ve uluslararası olarak aktif doktora öğrencilerinden oluşan bir yetenek havuzu oluşturmaktır.

Katip Çelebi – Newton Fonu altında adayın başvurusunun desteklenebilmesi için, yapılacak doktora calışmasının mutlaka Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve sosyal refahına katkı sunma potansiyeline sahip olması, bir başka deyişle ‘kalkınma’ ile ilintilendirilebilmesi gerekmektedir. Başvuruların, yapılacak araştırmanın makul bir zaman aralığında (3-15 yıl) Türkiye’de yaşayan nüfusa pozitif bir etkisinin olabileceğini gösteriyor olması gerekmektedir.

Katip Çelebi- Newton Fonu kapsamında bursa hak kazanan adayların Newton programının seçkin ağ bağlantılarından faydalanmaları mümkün olacaktır. Birleşik Krallık'taki ve Newton Fonu yürüten diğer 15 ülkedeki akademisyenler ve kurumlar ile  iletişim ve işbirliği için fırsat verilecektir. Katip Çelebi- Newton Fonu adayın İngiltere içinde ve dünyanın diğer bölgelerinde eşsiz ve prestijli bağlantılar kurmasına yardımcı olacaktır.

 

Official Development Assistance (ODA) Nedir?

Fondan yararlanabilmek için önerilen çalışmaların, ülkelerin ekonomisi ve toplumsal refahına katkıda bulunabilecek araştırmalar içerecek şekilde 'kalkınma" ile alakalı olması gerekmektedir. Başvurularda, araştırmanın makul bir zaman dilimi içerisinde (3-15 yıl) toplumlar üzerinde nasıl olumlu etkiler oluşturacağının açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.

ODA kriterleri hakkında detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Newton-Katip Çelebi Fonu ve TÜBİTAK

Newton–Kâtip Çelebi Fonunun Turkiyedeki ana yürütücü kurumdur. TÜBİTAK hakkında daha fazla biligi için Newton-Katip Çelebi Fonu TÜBİTAK web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Newton Fonu Genel Sayfası

Newton Fonu hakkında detaylı bilgi için Newton web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvuranlar İçin Brileşik Krallıkda Ortak Bulma Tavsiyesi

Eğer Newton-Katip Çelebi Fonu çerçevesinde, İngiltere’de çalışma alanınıza uygun ortaklıklar kurma konusu ile ilgili desteğe ihtiyacınız olursa websitemizi ziyaret edebilir ya da newton@international.ac.uk adresine yazabilirsiniz.

Doktora öğreniclerinden hikâyeler

Doktora öğreniclerinden hikâyelerin tümüne ulaşmak için web sayfamızı ziyaret edin