Türkiye ve Birleşik Krallık’tan kurumların işbirlikleriyle, Türkiye’deki araştırma ortamının kapasitesini artırmaya yönelik destek programı.

Newton Fonu, Birleşik Krallık ve fon ortağı ülke arasında, bu ülkenin sosyal refah ve ekonomik kalkınmasıyla doğrudan ilgili araştırma ve inovasyon sorunlarını merkeze koyan ortaklıklar inşa etmeyi amaçlamaktadır.  Newton Fonu kapsamında yer alan Profesyonel Gelişim ve Etkileşim Programı (Professional Development and Engagement Programme - PDE), proje ortağı ülkenin taleplerine ve kalkınma önceliklerine göre şekillenerek araştırma ortamını desteklemekte ve araştırmadan alınacak ideal etkiyi mümkün kılmaktadır. 

PDE altındaki Research Environment Links (REL) Türkiye programı, akademi ve araştırma çevrelerini iki ülkedeki paydaşların talep ve öncelikleriyle şekillenecek şekilde uluslararası işbirlikleri, eğitim programları, bilgi ve iyi uygulama örneği değişimleri ve kapasite artırımı sağlayacak pilot uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla destekleyecektir.  

REL hibeleri, Türkiye’den kurumların Birleşik Krallık’taki ortaklarıyla beraber çalışarak önerdikleri kapasite geliştirme aktivitelerine finansal destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

REL programı, ülkedeki ihtiyaçlara yönelik çözümler üretilmesi koşuluyla her türlü disiplin ve disiplinler arası çalışmayı ve etkinliği desteklemektedir. Daha fazla bilgi için sayfanın en altında yer alan başvuru kılavuzuna bakabilirsiniz.

  • Hibe miktarı: azami £40,000
  • Hibe süresi: 12 aya kadar
  • ODA (Official Development Assistance – Resmi Kalkınma Yardımı) gerekliliği: Bütün başvurular, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ile ilgili gereklilikleri karşılamak zorundadır. (Detaylar için başvuru kılavuzuna bakabilirsiniz).

Uygunluk kriterleri 

  • Her teklif, Türkiye’den ve Birleşik Krallık’tan birer ana yürütücü içermek zorundadır.
  • Tüm başvuru sahipleri, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen R3 (Established Researcher) veya R4 (Leading Researcher) seviyesindeki akademisyen tanımlarına uymalıdır. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
  • Diğer uygunluk kriterleri için başvuru kılavuzuna bakabilirsiniz.

Son başvuru tarihi

30 Haziran 2020, 16.00 Birleşik Krallık saati (18.00 Türkiye saati)

Başvuru süreci

Başvuru yapmadan önce lütfen sayfanın aşağısında yer alan başvuru kılavuzunun tamamını okuyunuz. 

Online başvuru formunu buradan doldurabilirsiniz.

Eğer bütçeyle ilgili hesap çizelgesini indirmekte zorluk yaşarsanız, lütfen farklı bir browser (Google Chrome) kullanmayı deneyin ya da UK-REL@britishcouncil.org e-posta adresinden bir kopyasını rica edin. 

İrtibat için

Çağrıyla ilgili bütün soru ve yorumlarınız için REL e-posta adresine yazabilirsiniz: UK-REL@britishcouncil.org 

Research Environment Links Programı Mayıs 2020 Çağrısı ile ilgili webinara bu linkten ulaşabilirsiniz.