Görselin merkezinde, 20li yaşlarında bir kız var. Koyu kahverengi saçları toplu. Şekili kare ve rengi bordo olan bir gözlük takıyor. Kızın üzerinde beyaz bir gömlek var. Arka plan flulaştırılmış ve çeşitli deney tüpleri, onlarca mavi kapaklı şişe raflarda dizili olarak görünüyor.

NEWTON-KÂTİP ÇELEBİ FONU HAKKINDA

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Institutional Links Programı bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu program kapsamında:

 • Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıkların kurulması
 • Araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında var olan ortaklıkların geliştirilmesi
 • Belirli bir araştırma alanında, Birleşik Krallık ve Türkiye faaliyetleri için geniş araştırma topluluklarının bir araya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması 

hedeflenmektedir.

Bu destekler, Newton-Kâtip Çelebi Fonu altında Birleşik Krallık ve Türk hükümetleri tarafından British Council ve TÜBİTAK aracılığı ile sağlanmaktadır. Fon, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki işbirlikleri sayesinde, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve toplumsal refahının artmasına katkı sağlayabilecek,  düşük gelirli ve kırılgan nüfusun sorunlarına çözüm oluşturabilecek projeleri desteklemektedir.

Hibe miktarı:

 • İngiliz yürütücü ortakları için azami £150,000
 • Türk yürütücü ortakları azami 720.000 TL 

Hibe kapsamında karşılanabilecek harcama kalemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Öncelikli alanlar:

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Makine İmalatı

     - Robotik ve mekatronik

     - Üretim otomasyon sistemleri

     - Eklemeli üretim

     - Makine dizaynı ve üretimi

     - Akışkan gücü, dinamiği ve akışkanlı makineler

     - Geleneksel imalat teknolojileri

     - Döküm teknolojileri

 • Enerji
 • Otomotiv
 • Sağlık

     - COVID-19

 • Tarım ve Gıda
 • Sosyal Bilimler
 • Diğer

     - Madencilik    

     - İleri malzeme teknolojileri

     - Kimya

ODA (Official Development Assistance) şartı: Tüm başvuruların, Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve toplumsal refahına katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz. ODA ile ilgili genel bilgi için Newton Fonu ana web sayfasından da faydalanabilirsiniz.

Başvuru Kriterleri

 • Her projenin, bir Birleşik Krallık’tan bir de Türkiye’den başvuru sahibi olmalıdır.
 • Tüm başvuru sahipleri, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen R3 (Established Researcher) veya R4 (Leading Researcher) seviyesindeki akademisyen tanımlarına uymalıdır. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Bu fondan faydalanmak üzere uygun bulunan Birleşik Krallık araştırma kurumları listesine aşağıdaki ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz
 • Ayrıntılı başvuru kriterleri için lütfen aşağıdaki ilgili bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

Son başvuru tarihi

12 Haziran 2020, saat 16:00 (Birleşik Krallık) / 17:30 (Türkiye)

Başvuru Süreci

Başvuruların, her iki ülke başvuru sahipleri tarafından eşgüdüm içerisinde TÜBİTAK ve British Council sistemleri üzerinden yapılması gerekmektedir.   

 1. Aşağıda, ilgili bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzunu indirin ve tümünü dikkatlice okuyun.
 2. Türk başvuru sahiplerinin süreci

Türk başvuru sahiplerinin, UİDB PBS adresinde bulunan sistemden başvuru formunu doldurup ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp ilgili belgeleri TÜBİTAK’a iletmeleri gerekmektedir.

Hâli hazırda, başvuru sistemine yalnızca TÜBİTAK ARBİS sistemine kayıtlı araştırmacılar erişebilmektedir.

Önemli Uyarı: Türk başvuru sahiplerinin TÜBİTAK başvurularını tamamladıktan sonra başvuru formunu PDF formatında kaydedip Birleşik Krallık’taki ortaklarına iletmeleri, Birleşik Krallık’taki ortakların da kendi başvurularını yaparken bu belgeyi, diğer belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. 

3. İngiliz başvuru sahiplerinin süreci

Birleşik Krallık başvuru sahiplerinin, buradan ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunun aşağıdaki bağlantıları takip ederek Word formatında indirilmesi mümkündür. Bu Word formatındaki form, sadece bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır ve sistem üstünden yapılması gereken başvuru için kullanılamaz. Birleşik Krallık’taki başvuru sahiplerinin Türk ortaklarından aldıkları TÜBİTAK başvuru formunun PDF dosyasını, diğer başvuru belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

Önemli Uyarı: Birleşik Krallık’taki başvuru sahiplerinin Türk ortaklarından aldıkları doldurulmuş TÜBİTAK başvuru formunun PDF dosyasını, diğer başvuru belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılıp değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bütçe dosyasını indirmekte sıkıntı yaşamanız durumunda, lütfen farklı bir tarayıcıyla erişmeye çalışın (Google Chrome) veya UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org adresinden bir kopyasını talep edin.

İletişim

Türk başvuru sahipleri, TÜBİTAK başvurularıyla ilgili her türlü soruları için Bilimsel Programlar Uzmanı Eylem İstem Atay (uidb@tubitak.gov.tr) ile iletişim kurabilir Lütfen Newton-Kâtip Çelebi Fonu ile ilgili yazdığınızı belirtiniz.

Fonla ilgili diğer tüm sorularınız için ilgili mail adresini (UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org) kullanarak bize ulaşabilirsiniz.. Lütfen Newton-Kâtip Çelebi Fonu ile ilgili yazdığınızı belirtiniz.