Newton Mesleki Gelişim ve Bağlantı Kurma Programı 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve British Council ODTÜ’nün araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik bir proje başlattı. 

‘Araştırmacılar ve Araştırma Destek Personelleri İçin Mesleki Gelişim Programı’, Newton-Katip Çelebi Fonu Mesleki Gelişim ve Bağlantı Kurma Programı bünyesinde Türkiye’de gerçekleştirilen faaliyetlerden biridir. Bu özgün proje ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ile British Council tarafından başlatılmış ve planlanmıştır.

ODTÜ, uluslararası bilimsel yayınları ve araştırma projeleri ile güçlü bir itibara sahip olan ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Üniversite, ERA’daki (Avrupa Araştırma Alanı) araştırma ve yenilik faaliyetlerine katılımı arttırmaya çalışmaktadır. Projenin amacı, ODTÜ’lü araştırmacılar ile araştırma destek personellerinin AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programlarına fon başvurularının başarı ile sonuçlanması için hazırlık aşamalarında onlara uygun araçlar sağlanması ve Horizon 2020 çerçevesinde İngiltere ile ODTÜ arasındaki araştırma ve yenilik alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Bu amaçla, Türkiye’den araştırmacılar İngiltere’deki beş üniversiteyi  (Brunel Üniversitesi, İmparatorluk Koleji, Londra Üniversitesi Akademisi, Nottingham Üniversitesi ve Leicester Üniversitesi) ziyaret etmiştir. Araştırmacılar, İngiltere’deki farklı araştırma yönetimi stratejilerini ve yapılarını görme imkânı bulmuş ve bu sayede kendi üniversitelerine döndüklerinde uygulayabilecekleri çeşitli yaklaşımlara dair fikir sahibi olmuşlardır. Bu ziyaret, yönetime yönelik araçlara özgü bilgilerin paylaşımının yanında, İngiltere’deki ve Türkiye’deki araştırmacılar arasında bağlantı kurularak geleceğe yönelik işbirlikleri oluşturmak için sağlam ilişkiler kurulmasını sağlamıştır. 

Bu İnceleme Gezisi’nin ardından ODTÜ, Ankara’da 10-11 Aralık tarihlerinde Beta Teknoloji’nin sunum yaptığı iki günlük bir yerel Etki Değerlendirmesi Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın amacı, araştırmacılar ile araştırma destek personelinin proje teklifi hazırlama becerilerinin geliştirilmesiydi. İki gün süren çalıştayda, araştırmacılar ve araştırma destek çalışanları, üzerinde çalıştıkları proje teklifleri üzerindeki ekonomik, siyasi, toplumsal, teknolojik, yasal ve çevresel etkileri tartışma imkânına sahip olmuşlardır. 

Genel olarak, proje İngiltere’deki ve Türkiye’deki araştırmacılar arasında daha güçlü bir bağlantı kurulması ve bilgi paylaşımı sağlanması, ODTÜ’nün proje destek ofisinin hizmet portföyünün genişletilmesi ve İngiltere ile Türkiye arasında araştırma alanında bağlantılar kurulması açılarından başarıya ulaşmıştır.