Son başvuru tarihi: 22 Kasım 2019, Cuma

British Council, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesinin katılımcı, açık ve müreffeh toplumlar yaratmada hayati bir önem taşıdığına inanıyor.

Türkiye’de hayata geçirdiğimiz  sanat programları, sanatın ‘geleneksel’ alanlarının dışına çıkarak sanatın izleyici kitlesini çeşitlendirmeyi ve yeni toplumsal diyalog alanlarında daha katılımcı ve erişilebilir sanata giden yolu açacak yeni sanat küratörleri ve yaratıcı girişimcileri belirleyerek onlara gereken becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Bu sebeple, özellikle sanatın izleyici kitlesini çeşitlendirmek amacıyla kültür alanında çalışacak kadın liderler ve sanatçılar yetiştirmek, programımızın temel unsurlarından birini oluşturuyor.

Türkiye ve Birleşik Krallık'taki kadın sanatçılar arasında iş birliklerini destekleyecek bir Destek Programı için açık bir çağrı başlatıyoruz.

Destek Programının amaçları: 

 • Birleşik Krallık’tan kadın sanatçılar ve Türkiye’den yaratıcı profesyoneller, kamu ve özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve yaratıcılık merkezleri arasında profesyonel iş birliği fırsatları yaratmak ve bunları paylaşmak, 
 • Birleşik Krallık ve Türkiye’den kadın sanatçıların sanatsal başarımlarını geniş bir yelpazede, katılımcı ve inovatif programlar yoluyla paylaşmak, kutlamak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi ilkelerinin değerlendirilmesi konusu, programın temelini oluşturduğu gibi aynı zamanda, Birleşik Krallık ve Türkiye’den yeteneklerin temsil edilmesi, farklı branşlardan projelerin sergilenmesi ve Türkiye’de hem çevrimiçi hem çevrimdışı olmak üzere geniş kitlelere ulaşılmasında yenilikçi yöntemler kullanılmasına da bu ilkeler yön verecek.

Bu Destek Programı, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye’de Birleşik Krallık’tan bir kadın sanatçıyı tanıtacak olan aşağıdaki organizasyonlara yöneliktir: 

 • Sivil toplum kuruluşları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Devlet daireleri
 • Üniversiteler
 • Devlet kurumları
 • Diğer kültür kurumları
 • Yaratıcılık merkezleri

Aşağıdaki etkinlikler için destek alınabilir:

 • Birleşik Krallık’tan bir kadın sanatçı tarafından veya katılımıyla düzenlenecek herhangi bir canlı veya çevrimiçi sanat veya kültür etkinliği.
 • Etkinlik; konferans, çalıştay, halka açık konuşmalar, sergiler, gösterimler, canlı performanslar veya Türkiye’den sanatçılarla yaratıcı iş birlikleri gibi profesyonel ve seyirci gelişimine yönelik fırsatlar içerebilir. 

Son başvuru tarihi 22 Kasım 2019 Cuma’dır. Lütfen formu doldurup, Türkiye saatiyle 23.59’a kadar su.basbugu@britishcouncil.org.tr adresine yollayın.

Katılım Koşulları

 1. Etkinlik, Birleşik Krallık’ın herhangi bir sanat dalında, Birleşik Krallık’tan yeni veya ismini duyurmuş kadın sanatçılar/sanatçı kolektifleri tarafından ortaya konulan sanat üretimini sergilemelidir (sergileme, Türkiye ve/veya diğer ülkelerin sanat üretimine de yer veren geniş kapsamlı bir program bünyesinde gerçekleştirilebilir).
 2. Birleşik Krallık sanat gösterimi, Türkiye’de, 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşmelidir.
 3. Başvuru başına alınabilecek azami destek miktarı 10.000 Türk Lirası’dır. Projeler, talep ettikleri meblağın tamamını destek olarak alamayabilirler.
 4. Desteğin ortak fon oluşturmada kullanılması, destek alanın toplam bütçenin yüzde 25 ila yüzde 50’lik kısmını başka kaynaklardan (nakdi veya ayni katkı dahil olmak üzere) karşılaması beklenmektedir. 
 5. Toplam eksiksiz masraf dökümünü ve diğer beklenen gelirler ile ayni katkılar dahil proje için sağlanacak desteklerin listesini içeren bir bütçe sunulmalıdır.
 6. Etkinlik erişilebilir bir mekanda veya dijital platformda gerçekleştirilmelidir. Bkz. erişilebilirlik tanımı. 
 7. Etkinlik kapsamında, British Council logosu ve ‘Bu proje, British Council’ın #KültürdeKadınGücü desteği sayesinde gerçekleştirilmiştir’ ibaresi, tüm iletişim dokümanları ve basılı materyallerde kullanılmalıdır. Desteği alacak tarafın etkinliğin tanıtımını etkili bir şekilde gerçekleştirmesi beklenmekte olup, etkinlik(ler)e yoğun bir katılım sağlamak için neler yapmayı planladıklarını gösteren bir pazarlama planı sunmaları istenebilir.
 8. Bu etkinlikler destek almaya uygun değildir: a. Eğitim konulu etkinliklere (ör. kurslar, araştırmalar, doktora veya diğer düzeylerde) davetler. b. Dil eğitimi destekleri.
 9. British Council, katılımcı davetiyeleri ve vizeler dahil olmak üzere, etkinliğin idari yönünü ilgilendiren hazırlıklardan sorumlu değildir.
 10. Destek başvurusunda bulunan organizasyonlar, Türkiye’de kayıtlı tüzel kişilikler olmalıdır.

Birleşik Krallık Sanatçı Kriterleri

 1. Herhangi bir sanat dalında üretim gerçekleştiren.
 2. Profesyonel düzeyde en az birkaç yıllık deneyim sahibi ve bu sürede Birleşik Krallık sanat ve kültür endüstrisinden kayda değer ilgi toplamış.
 3. İş birliği yapmaya, başkalarıyla yeni sanatsal ve yaratıcı projeler üzerinde çalışmaya ve gelecekte uluslararası çalışmaları destekleyecek yeni uluslararası bağlantılar kurmaya istekli.

Seçim Komitesi

Seçim Komitesi: British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Wider Europe Bölge Direktörü Claire De Braekeleer ve British Council Türkiye Sanat Direktörü Esra A. Aysun’dan oluşmaktadır.

Seçim Kriterleri

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve aşağıdaki kriterlere uygun projelere öncelik verilecektir:

 1. Türkiye’de faaliyet gösteren bir organizasyon 
 2. Etkinliğin, Birleşik Krallık’tan sanatçı/profesyonel ve Türkiye sanat sektörü için ne şekilde faydalı olduğunun gösteren, açıkça araştırılmış sağlam bir fikir
 3. Birleşik Krallık ve Türkiye’den iş ortaklarının projeye ilgisini gösteren kanıtlar
 4. Diğer finansman kaynaklarının (ayni destek de dahil) belirlenmiş olması
 5. Etkinliğin sürdürülebilir ve sürekli iş birliği ile yaratıcı ve ticari değiş tokuşu destekleyecek nitelikte olması
 6. Kayda değer bir kitleye ulaşma potansiyeli (kayıt ve yayın gibi, sanatsal etkinliği (ör. canlı performans) daha geniş bir kitleye ulaştıracak dijital unsurlar da dahil)
 7. Birleşik Krallık’ın her yerinden sanatçıların ilgisini çekme potansiyeli
 8. Yüksek kalite proje/etkinlik organizasyonu tecrübesi
 9. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kapsamında açıkça belirlenmiş bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği vizyonu. 

Sıkça Sorulan Sorular

1. İş birliği yapılacak sanatçının özellikleri ne olmalıdır?

 • Birleşik Krallık vatandaşı ya da Birleşik Krallık'ta yaşıyor olmak,
 • Kadın olmak.

Projeye hayatta olmayan/yaşamayan sanatçılar da dahil edilebilir.

2. Başvurmadan önce neler yapılması gerekir?

 • Sanatçı ile irtibata geçerek projeye katılım onayının alınması,
 • Projenin bütçelendirilmesi,
 • Proje tarihlerinin belirlenmesi (Proje 1 Ocak  - 31 Mart 2020 arasında herhangi bir tarihte veya tarih aralığında gerçekleştirilebilir).

3. Başvuru formu Türkçe mi yoksa İngilizce mi hazırlanmalıdır?

 • Başvurular her iki dilde de kabul edilmektedir.

4. Başvuru halihazırda varolan bir projenin parçası olarak yapılabilir mi?

 • Evet.

5. Proje nerede gerçekleştirilmelidir? 

 • Proje, Türkiye'nin herhangi bir yerinde gerçekleştirilebilir.

6. Destek programı kapsamında Türkiye'den bir sanatçı Birleşik Krallık'a seyahat edebilir mi?

 • Hayır. Destek programı kapsamında sadece Birleşik Krallık’tan kadın bir sanatçının Türkiye’ye seyahat edebilir. Harcamaların Türkiye sınırlarında gerçekleştirilecek etkinlikler için yapılacağı öngörülmektedir. Etkinliğin Birleşik Krallık’ta yapılacak olası ayakları için bu hibe geçerli olmayacaktır.

7. Proje bitiminde bir rapor hazırlanacak mıdır?

 • Proje için verilen destek tutarının raporlanması talep edilmeyecektir.