British Council Türkiye, Kültürde Kadın Gücü programı kapsamında müzik, tiyatro ve dans alanlarında çalışan kadın sanatçılar için bir Destek Programı başlatıyor.

Son başvuru tarihi: 29 Kasım 2020, Pazar

British Council, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesinin katılımcı, açık ve müreffeh toplumlar yaratmada hayati bir önem taşıdığına inanıyor. Kadınları güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek yalnızca temel bir insan hakkı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandıran tüm alanlarda çarpan etkisi yaratır.

British Council Türkiye’nin Sanat programı, 'geleneksel' sanat alanlarının dışında çalışarak ve yeni formlarda daha kapsayıcı ve erişilebilir bir sanat sunumunu savunan yeni küratöryel seslerin ve yaratıcı girişimcilerin becerilerini belirleyip geliştirerek sanat izleyicilerini çeşitlendirmeye odaklanmıştır. Bu sebeple, özellikle sanatın izleyici kitlesini çeşitlendirmek amacıyla kültür alanında çalışacak kadın liderler ve sanatçıları desteklemek, programımızın temel unsurlarından birini oluşturur.

British Council’ın Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan kadın yaratıcıları ve sivil toplum aktivistlerini desteklemek ve onlarla birlikte çalışmak üzere başlattığı Kültür Sanatta Kadın ve Liderlik programı Kültürde Kadın Gücü Araştırması ile başladı. Program, Birleşik Krallık'taki kadın liderlerin mesleki gelişim programı, Birleşik Krallık’tan kadın sanatçıları sergileyen kuruluşlar için #KültürdeKadınGücü destek programı, Açık Radyo'da cinsiyet eşitliği üzerine bir radyo programı olan Festival Alanı ve ardından Haziran 2020’de dijital WOW Global24 festivaline İstanbul’un katkısı ile devam etti ve Dünya Kadınları Festivali İstanbul ile, Mart 2021'de dijital olarak gerçekleştirilecek.

WOW - Women of the World, 2010 yılında ilk WOW Festivali’nin Southbank Centre’da düzenlenmesiyle Jude Kelly tarafından kuruldu . O günden bu yana dünyanın pek çok yerini gezerek iki milyondan fazla kişiye ulaşan WOW Festivalleri kadınları ve genç kızları destekliyor, onların karşılaştıkları güçlükleri açık yüreklilikle ele alıyor. WOW altı kıtada 65’ten fazla festivale imza attı, iki milyondan fazla kişiye ulaştı. WOW Festivallerinin küresel ortaklarından biri olan British Council, Mart 2021’de düzenlenecek WOW Festival İstanbul’un duyurusunu yapmaktan gurur duyuyor. 

WOW İstanbul, özellikle yaratıcı sektörlerdeki kadın profesyoneller ile sivil toplum arasında işbirliklerini mümkün kılan güvenli, sıcak ve kapsayıcı bir dijital paylaşım ve etkileşim alanı yaratacak.

Bunu desteklemek için, İstanbul'dan dört kadın sanatçının müzik ve sahne sanatları (tiyatro veya dans) çalışmalarını WOW İstanbul'da çevrimiçi olarak sunmaları için yeni bir Destek Programı açık çağrısı başlatıyoruz.

Destek Programının amaçları: 

-kadın müzisyenlerin, tiyatro ve dans yapımcılarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki fikirlerini dile getirmeleri ve sanatlarını ve yeteneklerini dijital ortamda çeşitli, kapsayıcı ve yenilikçi programlar yoluyla sergilemeleri için fırsatlar yaratmak.

-pandemi sebebi ile izleyicilerin kalabalık ve kapalı alanlara girmemelerinin tavsiye edildiği bu dönemde sanatçıların izleyicilerle bağlantı kurmaları fırsatını sağlamak.

-Türkiye'den kadın sanatçıların sanatsal mükemmeliyetini paylaşmak, kutlamak ve yaygınlaştırmak.

Katılım koşulları

1.Her sanatçıdan, seçilen maksimum 10 dakikalık performansını sergilemesi istenecektir.

2.Seçilen sanatçılardan festival yapımcıları tarafından yapılacak ve en fazla 5 dakika sürecek bir video röportajına katılarak, performanslarının yanısıra, festival programında yer almak üzere, çalışmaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkındaki görüşlerini paylaşmaları talep edilecektir.

3.Tür için özel bir gereklilik yoktur, ancak müzik projesi için başvuranların başvurularını sunmadan önce buradan Selector Radio'yu dinlemelerini tavsiye ederiz.

4.Solo veya grup performansı ile başvuran sanatçıların başvuruları kabul edilecektir. Grup başvurularında, festival yapımcıları mevcut Covid-19 sosyal mesafe düzenlemelerine uygun olarak sahnedeki toplam sanatçı sayısını değerlendirme ve gerektiğinde sınırlama hakkına sahiptir.

5.WOW İstanbul Festivali'nde Mart 2021'de çevrimiçi olarak gösterilmek üzere seçilen performansların çekimleri, Ocak-Şubat 2021'de İstanbul’da profesyonel bir ekiple gerçekleştirilecektir. Çekim tarihi ve mekan bilgisi daha sonra paylaşılacaktır.

6.Başvurularını desteklemek için her sanatçıdan WOW İstanbul'da sergilemek istedikleri müzik eserlerinin ve / veya canlı performansların uygun ses / video kayıtlarını sunmaları istenir. Bunlar yalnızca değerlendirme amacıyla kullanılacak ve amatör ses / video kayıtları olabilir.

7.Lütfen festival süresince gerçekleştirmek istediğiniz performansların Youtube, Vimeo veya SoundCloud bağlantılarını sağlayınız. Müzik performansları, toplam 10 dakikalık süre içinde kalmak şartıyla bir veya daha fazla bağlantı altında sunulabilir.

8.Başvuru başına mevcut destek miktarı 15,000TL'dir ve toplamda dört başvuruya hibe desteği verilecektir.

9.Desteğin, sanatçı ödemesi ve gerekli tüm kostüm, kurulum, üretim malzemeleri ve müzik enstrümanları bütçesini kapsaması beklenmektedir. Sanatçılardan performansları için gerekli olan üretim malzemelerini (kostüm, sahne donanımları, enstrümanlar) sağlamaları beklenir. Festival yapımcıları, kendileri tarafından belirlenecek ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak bir mekanda gerekli tüm çekimleri yapmakla yükümlüdür.

10.British Council, festival yapımcıları tarafından seçildikten sonra duyurulacak olan İstanbul'daki çekim yerine gidip gelen sanatçıların seyahatleri, ağırlama masrafları veya diğer bütçe hususlarından sorumlu olmayacaktır.

11.Hibe başvurusu yapan sanatçıların 18 yaşından büyük ve Türkiye vatandaşı olmaları; İstanbul’da ikamet etmeleri ve Türkiye'de banka hesaplarının olması gerekmektedir.

Sanatçı kriterleri

1. Müzik, tiyatro ve dansın herhangi bir türünde sanatsal üretim yapmak.

2. Türkiye’de etkileyici bir profesyonel deneyim ve sanatsal gösterim deneyimine sahip olmak. 

3. Uluslararası bir festival platformunda yeni sanatsal ve yaratıcı projeler üzerinde çalışma ve gelecekteki yaratıcılığı desteklemek için inovasyon oluşturma isteği taşımak.

Seçici kurul

Seçici komite, British Council Tiyatro ve Dans ve Sanat Program Yöneticisi Andrew Jones, Pozitif Genel Müdürü Ayşegül Turfan Mumcuoğlu, British Council Türkiye Sanat Direktörü Esra A. Aysun, British Council Müzik Program Yöneticisi Tom Sweet ve  WOW Prodüktörü Shereen Perera'dan oluşmaktadır.

Son başvuru tarihi 29 Kasım 2020 Pazar’dır. Lütfen formu doldurup, bu bağlantı üzerinden 29.11.2020 23:59 GMT + 3'e kadar gönderin. Daha fazla sorularınız için lütfen zeynep.aybar@britishcouncil.org.tr ile iletişime geçin.