Bilsay Pastakkaya, Uludağ Üniversitesi

Araştırmacı Bağlantıları Akademik Ziyaret Desteği 

Araştırma Konusu: ekolojik ev tasarımlarında yeni yaklaşımlar ve sürdürülebilir binalarda yenilenebilir enerji uygulamaları 

Sürdürülebilir kalkınma herkesin günlük hayatında önemli yer tutması gereken unsurlardan biridir. İngiltere’ye gerçekleştirdiğim araştırma seyahatinde amacım, sürdürülebilir binalar ve ekolojik evlerin inşaatına yönelik özgün yenilenebilir enerji uygulamaları ve tasarım stratejilerine ilişkin yeni yaklaşımları daha detaylı bir şekilde incelemek ve sürdürülebilir kalkınma konusunda daha derin bir bakış açısı geliştirmekti. Bu amaçla özellikle iki konuya odaklandım; ekolojik yaşam tarzını geliştirecek yeni ekolojik ev tasarımları ve sürdürülebilir binalar için yenilikçi sera tasarımları. 

Araştırmalarımı sürdürebileceğim üniversiteleri incelerken, sürdürülebilir binalar konusunda öncü bir üniversite olan Nottingham Üniversitesi ile karşılaştım (https://peopleandplanet.org/university-league). People and Planet University League  Nottingham Üniversitesi’nin çevreye duyarlı kampüsler arasında en üst sıralarda yer aldığını belirtiyor. Nottingham Üniversitesi’nin çevre konusunda mükemmeliyeti, ödüllü çevre ve tasarım uygulamaları ve araştırma programları, bu üniversite ile çalışma konusunda kararımı etkileyen en önemli hususlardı. Sürdürülebilir kalkınmanın en sıkı savunucularından biri olarak, altı adet ekolojik ev uygulaması – ‘Yaratıcı Enerji Evleri’ olan bir kampüste araştırma yürütebilmek benim için eşsiz bir fırsattı. Enerji Evleri, enerji tasarruflu teknolojilerin binaların yapı taşlarına entegrasyonu konusunda inceleme ve araştırma yapabilmek için öncü firmalara ve üniversitelere canlı bir test alanı sunuyor. Bu yapılarda farklı tasarım stratejileri ve yenilenebilir enerji uygulamalarını inceleyebilmek benim için muhteşem bir fırsattı. 

Nottingham Üniversitesi’ndeki modeller, öğrenciler için ekolojik bir yurt binası olan ve doğal afet mağdurları ile göçmenler için kolaylıkla bir yaşam alanına dönüştürülebilen, kendi ekolojik evim Lotus-Plus’ı tasarlama konusunda benim için mükemmel bir ilham kaynağı oldu. Ayrıca bu ilhamla kendi üniversitem (Uludağ Üniversitesi) için ekolojik kampüs tasarımı üzerinde de çalışıyorum. Uludağ Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi’nin ekolojik kampüs projemize ilişkin deneyim ve uzmanlıklarını paylaşabileceği ve tartışabileceği bir toplantı ayarlayarak iki üniversitenin işbirliği geliştirmesi için bilfiil çalışıyorum. 

Sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilgi birikimimi arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğim araştırma ziyaretinde gözlemlediğim gibi, daha iyi ev tasarımları ve yenilenebilir enerji uygulamaları sayesinde, ekolojik evlerin enerji tüketimi, enerji israfı, karbon ayak izi, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına büyük katkı sağlayacağı açıktır. 

Bunun yanı sıra, Nottingham Üniversitesi’ndeyken sürdürülebilir binalarda yenilenebilir enerji uygulamalarının hayata geçirilmesini amaçlayan bir proje olarak, seralar için yenilikçi enerji tasarrufu ve iklim kontrol sistemleri konularında, doktora sonrası çalışmalarını yürüten meslektaşlarımla çalışma fırsatım oldu. 

Pek çok ekonomik, sosyal ve ekolojik sorun, çok yüksek miktarlarda enerji kullanımından kaynaklanıyor. Temiz ve yenilenebilir enerji uygulamalarının maliyeti halen son derece yüksek ve konvansiyonel enerji sistemleriyle rekabet edebilecek düzeyde değil. Temiz enerji sistemlerine alternatif tasarımlar geliştirme üzerine yürüttüğüm araştırma, temiz enerji fiyatlarını aşağıya çekme konusunda önemli bir potansiyel taşıyor. Çevre dostu teknolojiler uygun maliyetli, makul ve erişilebilir olduğunda, insanlar konvansiyonel sistemleri değil bu teknolojileri tercih edecektir. Konuyu Türkiye özelinde ele aldığımızda, hane içinde kullanılan enerjinin, enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları mevcut sorunları gidermek için etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilgi birikimimi arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğim araştırma ziyaretinde gözlemlediğim gibi, daha iyi ev tasarımları ve yenilenebilir enerji uygulamaları sayesinde, ekolojik evlerin enerji tüketimi, enerji israfı, karbon ayak izi, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına büyük katkı sağlayacağı açıktır.   

Ekolojik evler ve sürdürülebilir binalar üzerine yürüttüğüm araştırmanın bana kattıklarının yanı sıra, bu ziyaret  mesleki gelişimim ve ilgi duyduğum araştırma alanına da çok önemli katkılar sağladı. Nottingham Üniversitesi’ndeki meslektaşlarım ile birlikte “Yenilenebilir Enerjiyle Çalışan Rezorpsiyon Sistemleri ile Soğutma Uygulamaları” başlıklı bir makale hazırladım ve Nottingham’da gerçekleştirilen 14. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı’nda sundum. Ayrıca pek çok poster sunumunda da yer aldım. Bunların yanı sıra 9 Mart 2016 tarihinde “Sürdürülebilir bir Yaşam için Ekolojik Tasarım” konferansı düzenleyerek, araştırma ziyaretimde edindiğim deneyim ve bilgileri Bursa’daki meslektaşlarım, öğrenciler ve yerel halk ile paylaştım. 

Yenilenebilir enerji uygulamaları ve ekolojik teknolojiler alanında seçkin bir bilim adamı ve akademisyen olan Profesör Saffa Riffat ile çalışmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Profesör Saffa Riffat ile araştırma konum üzerine tartışma, yeni analiz gerçekleştirme, yayınlar üzerinde çalışma ve araştırma bulgularımı değerlendirme şansı yakaladım. Tanıştığım diğer meslektaşlarım da kurumsal işbirliğimizi geliştirme konusunda bizi daha fazla heyecanlandırdı. Nottingham Üniversitesi ile kendi üniversitem ekolojik evler ve yenilikçi seralar üzerine gelecekte farklı projeler gerçekleştirmeyi planlıyor. Güvenimiz, kurduğumuz ilişki ve araştırma bilgimiz bu ziyaret sayesinde büyük ölçüde gelişti. 

Bu ziyaret, vizyonumu genişletti ve gelecekte yürüteceğim çalışmalar ve akademik kariyerim için büyük önem taşıyan, çok değerli deneyimler edinmemi sağladı. Bu araştırmaları gerçekleştirmek hem Uludağ Üniversitesi hem de Nottingham Üniversitesi için çok faydalı oldu. Gelecek günlerde işbirliğimizi sürdüreceğiz ve daha güçlü ilişkiler geliştireceğiz. Teşekkürler Newton-Katip Çelebi!