Ali Kılıç - Istanbul Teknik Üniversitesi 

Araştırmacı Bağlantıları Akademik Ziyaret Desteği

Araştırma Konusu: dokusuz (nonwoven) filtre sistemleri 

Dünyada milyonlarca insan, su kaynaklı önlenebilir hastaklıklardan dolayı hayatını kaybetmekte. Dokusuz filtre sistemleri, su kaynaklı sağlık sorunlarının düşük maliyetle ve etkili bir şekilde çözülmesinde önemli bir role sahiptir.

Newton-Katip Çelebi Fonu Araştırmacı Bağlantıları Akademik Ziyaret Desteği programının sağladığı fon sayesinde, 12 Mayıs ve 11 Ağustos 2015 tarihleri arasında Leeds Üniversitesi’ni ziyaret ettim. Çalışmam için Leeds Üniversitesi’ni seçme nedenim, üniversitenin dokuma materyaller üzerine çalışan Avrupa’nın en büyük ve en prestijli araştırma grubuna sahip olmasıydı. Böylelikle proje konum ile ilgili dünyanın önde gelen araştırmacılarıyla çalışma ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatım oldu. 

Projemin amacı, dokusuz malzemeleri filtre sistemlerinde kullanarak düşük maliyetli ve etkin filtre sistemleri oluşturmak. Dokusuz materyal üretiminin maliyeti düşük olduğundan bunların filtre sistemlerinde kullanılması verimliliği arttırmada önemli bir role sahip.

İngiltere ziyaretimin ilk aşamasında meslektaşlarımla beraber gelişmekte olan ülkelerdeki su ve hava filtreleme sistemleri üzerine bir literatür taraması gerçekleştirdik. Tarama sonucunda bulduğumuz veriler bize, gelişen ülkelerde ve Türkiye’de en kritik sorunlardan birinin “su strerilizasyonu” olduğunu gösterdi. Araştırmamızın ikinci aşamasında Leeds Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ve öğrenciler ile deneysel çalışmalar gerçekleştirdik. Literatür taraması ve deneysel çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz veriler, dokusuz malzemeler ile filtre sistemlerini daha verimli hâle getirmenin mümkün olduğunu gösterdi. 

Dünyada ve Türkiye’de su kıtlığının yakın gelecek için önemli bir sorun olması bekleniyor. Su kıtlığı ile mücadele konusunda atık su rezervlerinin yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi oldukça önemli. Etkin filtre sistemleri ile atık sular temizlenebiliyor ve böylelikle eldeki su kaynaklarının zayi olması önlenebiliyor. Bu açıdan, dokusuz filtre sistemleri içilebilir su ihtiyacının karşılanmasına ve kısıtlı olan su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yardımcı olacaktır.

Milyonlarca insanın su kaynaklı hastalıklar nedeniyle sağlık sorunu yaşaması, sağlık sisteminin üzerine büyük bir mali yük getiriyor. Etkili su filtreleme sistemlerinin bu tür sağlık sorunlarını azaltması ve dolayısıyla sağlık sistemindeki mali yükü hafifleterek  hasta yoğunluğunu rahatlatması söz konusu olacak. 

İngiltere’de yaptığım araştırmamı 5-6 Kasım 2015’de “Nonwovens Innovation Academy 2015 Conference” adlı konferansta sundum. Önümüzdeki günlerde de araştırma sonuçlarımı Ingiltere ve Türkiye’de yapılacak birçok konferansta paylaşmayı ve elde ettiğim bilgilerle bir makale yayımlamayı planlıyorum.

İngiltere ziyaretim, bağlantılar kurarak yeni ağlara katılmamda son derece faydalı oldu. İlişkilerimizi iilerletmek amacıyla Leeds Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımla beraber “Newton-Katip Çelebi Kurumlararası Bilimsel İşbirliği” programına başvurmak için bir proje önerisi üzerine çalışıyoruz. Böylece akademik ziıyaretimde kurduğumuz bireysel bağlantıları bir adım öteye taşıyarak kurumsallaştırma imkânımız olacak. 

Bu ziyaret İngiltere’deki araştırma kültürünü anlamam açısından eşsiz bir fırsat sağladı. Araştırmaya yaklaşım açısından, İngiltere ve Türkiye arasında önemli farklılıklar gözledim. Beni konuk eden üniversite, değişik hava ve su filtreleme sistemlerinde dokusuz malzemelerin kullanımı konusunda hayata geçirilebilir uygulamalara yoğunlaşıyor. Araştırma ve bilime bu yaklaşım biçiminin çok önemli olduğunu ve ülkemizde bu konuda ilerleme kaydetmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Leeds Üniversitesi’ndeki araştırma faaliyetlerim haricinde farklı şehirleri gezme ve sosyalleşme imkânı buldum. Bir tekstil mühendisi olarak Manchester’de ziyaret ettiğim tekstil beni büyüledi. Sanayi devrimine yol açan tekstil makinelerini görmek benim için çok etkiliyci bir deneyimdi.

Başka araştırmacılara bu programdan kesinlikle faydanlanmasını öneririm. Leeds Üniversitesi’ne yaptığım ziyaret; akademik, kültürel ve sosyal anlamda bana çok şey kattı. Çalışmamda ve gelişimimde bana destek olduğu için Newton-Katip Çelebi Fonu’na teşekkür ederim. Teşekkürler Newton-Katip Çelebi!