Ali BÜYÜKKİLECİ - Newton - Katip Çelebi  ©

Ali BÜYÜKKİLECİ - Newton - Katip Çelebi 

Ali Büyükkileci – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Araştırmacı Bağlantıları Akademik Ziyaret Desteği

Araştırma Konusu: gıda Sanayisinde Kullanılmak Üzere Tarımsal Atıklardan Prebiyotik Oligosakkarit Üretimi

Tarımsal atıkların sağlıklı gıda malzemesi üretiminde kuulanılmasıyla ürün maliyetleri düşecek ve dar gelirlilerin sağlıklı gıdaya erişimi imkan artacaktır. 

Newton- Katip Çelebi Fonu Araştırmacı Bağlantıları Akademik Ziyaret Desteği Programı sayesinde 15 Haziran ve 29 Temmuz 2015 arasında Reading Üniversitesi’ne akademik ziyarette bulundum. İzmir Teknoloji Üniiversitesi’nde bir süredir sağlığa yararlı gıda üretimi konusunda çalışıyorum. Ziyaretimin amacı laboratuvar çalışmaları yapmak ve İngiliz meslektaşlarımla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaktı. Reading Üniversitesi’nin gıda araştırmaları alanında en seçkin kurumlardan biri olarak son derece gelişmiş tesislerinin bulunması bu üniversiteyi seçmemin en büyük sebebi oldu.

Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden biri olan tarım sektöründen büyük miktarda tarımsal atık ortaya çıkmaktadır. Bu tarımsal atıkların gıda üretiminde kullanılabilir hale gelmesi maliyetlerde önemli bir düşüşe neden olacak ve böylece de halkın daha büyük bir kısmı sağlıklı gıdaya erişim imkanı bulabilecektir. Aynı zamanda, Türkiye’de “fonksiyonel gıda” diye adlandırılan sağlığa faydalı gıdalara talep arttığı için artan talebin ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması daha da önemli bir hale geliyor.  Araştırmam bu ihtiyaçtan yola çıkarak tarımsal atıkların fonksiyonel gıda üretiminde kullanabilirliğini ölçmeyi hedefliyor.

Atık maddeler kullanılabilir hale geldiğinde sağlıklı ürünlerin maliyeti düşecek böylece daha ulaşılabilir hale gelerek daha sağlıklı nesillerin yetişmesine imkan tanıyacaktır. Sağlıklı beslenme, kolon kanseri, bağırsak hastalıkları ve benzeri birçok hastalığı önleyeceğinden Türkiye’deki sağlık sisteminin yükü hafifleyecektir.

Reading Üniversitesi’ndeki araştırmamım sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tarımsal atıktan elde edilen karbonhidratın fonksiyonel gıda madde olma potansiyeline sahip olduğunu gözlemledik. Sonuçlarımızın geçerliliğini derinleştirmek için daha yoğun bir analiz yapmamız gerekiyor ve bunun için Reading Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ortak çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim ve araştırmada uluslararası deneyim kazanmak bugünün küresel dünyasında büyük önem arz ediyor, bu nedenle İngiltere’deki araştırma deneyimim akademik kariyerim açısından çok faydalı oldu. 

Bana bu akademik ziyareti yaparak araştırmamı geliştirme ve uluslararası akademik işbirlikleri kurma fırsatı verdiği için Newton-Katip Çelebi Fonu’na teşekkür ediyorum.

Ali BÜYÜKKİLECİ - Newton - Katip Çelebi  © Ali BÜYÜKKİLECİ - Newton - Katip Çelebi