DERMAN VATANSEVER

Derman Vatansever Bayramol – Namık Kemal Universitesi

Araştırmacı Bağlantıları Akademik Ziyaret Desteği

Araştırma Konusu: giyilebilir uygulamalar için enerji üreten polimerik filamentler ve 3 boyutlu kumaş üretimi.

21. yüzyılda sürdürülebilir ve çevre dostu enerji üretmemiz ve üretimini teşvik etmemiz hayati önem taşımaktadır.

 

Öncelikle bana İngiltere’ye bir araştırma ziyareti yapma olanağı sağladıkları için Newton-Kâtip Çelebi Fonu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Yaz döneminde 12 hafta boyunca Bolton Üniversitesi’nde araştırmamı yapmak için İngiltere’de bulundum. İngiltere’deki profesyonel ve kişisel tecrübelerimden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

İngiltere’ye gitmeden önce yaptığım araştırmalar sonucunda ev sahibi aile (host family) uygulaması ile karşılaştım ve İngiliz kültürünü yakından tanımak için İngiliz bir aile ile yaşama tecrübesini edinmeye karar verdim.

Ayrıca Bolton Üniversitesi’ni seçme nedenlerimden birkaçını da sizinle paylaşmak istiyorum. Üniversitede bulunan ekip, disiplinler arası çalışmalar yürüten ve farklı uzmanlık alanlarına sahip önde gelen araştırmacılardan oluşuyordu. Üniversitedeki hem İngiliz hem de Macar, Yunan, Fransız, Hintli ve Pakistanlı meslektaşlarımın vizyonları araştırmalarımı güçlendirmenin yanı sıra daha geniş bir mesleki çevre edinmemi de sağladı. Gelecekte yapılabilecek işbirliği olanakları da tartışılarak, kayda değer projeler üretmek adına her iki kurumun akademisyenleri arasında ortak çalışma planları yapıldı. 

Beni Bolton Üniversitesi’ne çeken diğer önemli bir etken ise hem yeterli araştırma ekipmanlarının hem de gelişmiş tesislerinin olmasıydı. Element karıştırıcı (compounder), eriyik ekstrüderi, fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi, diferansiyel taramalı kalorimetri ve tarama elektron mikroskobu gibi ekipmanları kullanma imkanım oldu. Bazı ön bulgularımın incelenmesi için bu ekipmanlar çok önemliydi. Ayrıca yabancı meslektaşlarım aşina olmadığım bazı aletlerin kullanımı hususunda bana eğitim verdiler. Bu benim için kendi üniversitemdeki meslektaşlarım ile de paylaşacağım paha biçilemez bir kazanım oldu.

Araştırmam, temel olarak çevre dostu ve sürdürülebilir enerji üretme odaklıdır. “İklim değişikliği” terimi ilk kullanılmaya başladığı andan itibaren yenilenebilir doğal kaynaklardan enerji elde etmek büyük önem kazanmıştır. İklim değişikliğinin doğa ve insanların yaşam koşulları üzerindeki olumsuz etkileri çevre dostu enerjiyi dünya için daha da önemli bir hale getirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanların yaşam standartlarını yükseltirken; ki bu yüksek miktarda enerji tüketimi gerektirir, çevreye olan olumsuz etkilerinin de azaltılması gerekir. İnsanlar; ısınma, araç kullanma, yemek yapma gibi günlük yaşamsal ihtiyaçlarını çoğunlukla kömür, gaz, sıvı yakıt veya elektrikten elde edilen enerji ile karşılarlar. Gaz ve petrolün yanması ile elde edilen enerji doğaya verilen tahribatı arttırarak küresel ısınmayı hızlandırır. 21. yüzyılda bizler artık, çevre dostu sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretmek için gerekli kapasiteye sahibiz. Gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaları ve ekonomilerini güçlendirmeleri için çevre dostu enerji üretme yöntemleri kullanmaları çok önemlidir.

Benim araştırmamın iki ayağı bulunmaktadır. Öncelikle piezoelektrik filamentler üretmeye ve bu filamentleri 3D boşluklu (spacer) kumaşların üretiminde kullanarak bu kumaşları piezoelektrik hale getirmeye çalıştık. Piezoelektrik materyaller, mekanik güç uygulandığında elektrik enerjisi üretebilen veya elektrik enerjisi uygulandığında mekanik güç üretebilen materyallerdir. Bu materyaller doğada bulunabiliyor olup uygun teknikler kullanılarak çevreden yeşil (çevre dostu) enerji elde etmek mümkün olabilir.

Araştırmamızda bu tür materyaller üretmeyi başardık ve Bolton Üniversitesi’nde bu materyalleri başarı ile test ettik. Elde ettiğimiz sonuçlar elektrik üretebilen kumaşların yapılabilir olduğunu göstermiştir. Sürdürmeyi planladığımız bu işbirliği ile bu kumaşlardan daha çok üretmeyi ve bu kumaşlardan elde edilen enerji miktarını arttırmayı planlıyoruz. Bu sayede, bu materyaller birçok farklı uygulamada daha ucuz ve yenilenebilir enerji elde etmeyi, çevreye verilen zararı azaltmayı ve toplumun daha büyük kesimine enerji ulaştırabilmeyi sağlayacaktır.

Türkiye’de kişi başı GSYH’nin büyümesi ile orantılı olarak enerji tüketimi de artmakta olup, gelecekte de artmaya devam edecektir. Çevre dostu bir kalkınmanın temelinde büyümeyi sürdürülebilir yöntemler ile biraraya getirebilmek yer alır. Yaptığımız araştırma gelecekte yeşil enerjinin daha verimli şekillerde kullanılmasının önünü açarak, yavaş yavaş geleneksel enerji üretim yöntemlerinin yerini almasını sağlayacaktır. Daha ucuz enerji sağlanması toplumların genel olarak refahını arttıracak ve özellikle toplum içerisinde yer alan dezavantajlı kesimlerin yaşam standartlarını yükseltecektir. Aynı zamanda, karbon salınımlarının azaltılması hava kirliliğini azaltarak hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıkları azaltacaktır. Son olarak bu proje, yeni bir sektörün ortaya çıkmasına yardımcı olarak Türkiye’ye doğrudan ekonomik fayda sağlayacaktır.

Aldığım bu desteğin kendi üniversitem olan Namık Kemal Üniversitesi ile Bolton Üniversitesi arasında işbirliği kurulmasında çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Şu anda üzerinde işbirliği yapmaya karar verdiğimiz iki ayrı proje daha bulunmaktadır. Bizler ayrıca bu araştırma seyahatinin sonuçlarını akademik dergilerde yayınlamayı ve ilgili konferanslarda sonuçları paylaşmayı amaçlıyoruz.

Son olarak British Council çalışanlarına yardımları ve anlayışları için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kendileri, bu destek fonunun her bir safhasını yakından takip ederek beni bütün değişikliklerden ve gelişmelerden haberdar etmişlerdir. Bundan daha iyisi olamazdı. Teşekkürler Newton-Kâtip Çelebi Fonu!