Social Enterprise Research 3

Ekim 2018'de başlayan araştırmanın yöntemi şu şekildedir: 

Literatür tarama

Sosyal girişim sektörüne ilişkin yerel, ulusal ve küresel düzeydeki mevcut rapor, araştırma, makale ve diğer arka plan verilerine odaklanan masa başı taraması.

Danışma toplantıları

Sosyal girişimler, kamu ve özel sektör, üniversiteler, STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları) ve uluslararası organizasyonlardan önemli paydaşlarla, Ankara ve İstanbul'da toplantılar.

Online anket:

Sosyal girişimlere gönderilen online anket. 

Yarı yapılandırılmış görüşmeler

12 şehirden (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Muğla ve Van) sosyal girişimciler ve diğer paydaşlarla 40 ayrı görüşme.

Odak gruplar

Sosyal girişimciler, politika yapıcılar, aracılar ve fon sağlayıcılarla üç şehirde (Ankara, İstanbul ve İzmir), 12 ayrı odak grup toplantısı.

Birebir danışma toplantıları

Araştırma konusuyla yakından ilgili, farklı sektör ve disiplinler dahilinde sekiz uzmanla toplantılar.

Yuvarlak masa toplantıları

Araştırma raporu tamamlanmadan önce, araştırmanın bulgularını paylaşmak ve geri bildirim almak üzere Ankara ve İstanbul'da iki yuvarlak masa toplantısı.