Social Enterprise Research

Programın hedefleri: 

  • sosyal girişim alanında kapasite geliştirmek
  • sosyal girişimcileri, aracı organizasyonları ve sosyal yatırımcıları bir araya getiren uluslararası ağlar kurmak
  • sosyal girişim ve sosyal yatırımların artabileceği ekosistemlerin geliştirilmesi için politika yapıcıları desteklemek
  • eğitim kurumlarını, programlarına sosyal girişimciliği eklemeleri için destekleyerek en iyi uygulamalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve sosyal girişime yönelik ortak araştırmalar yürütmek
  • uluslararası kalkınma programlarında, sosyal girişim yaklaşımlarının yer almasını teşvik etmek.

British Council, bu küresel program çerçevesinde sosyal girişim alanına yönelik çok sayıda referans araştırma yürütmektedir. Şu ana kadar 16 ülkede tamamlanan araştırmaların birçoğuna ait raporu buradan indirilebilirsiniz.