Social Enterprise Research 2

Türkiye'deki sosyal girişim sektörü üzerine yürütülen bu araştırmanın amacı, sektörün mevcut ölçeğini, kapsamını ve gelecek potansiyelini belirlemektir. Araştırmanın sonuçları, gelecekte sosyal girişim sektörünün ne kadar büyüdüğünü ölçebilmek ve bu alanda politika önerilerine yönelik veri sağlamak amacıyla bir referans oluşturacaktır. Rapor, Haziran  2019’da Ankara'da düzenlenecek bir lansman etkinliğinde paylaşılacak ve ardından bu web sitesi ile British Council'ın sosyal girişim raporları sayfasında erişime açık olacaktır.

Raporun hedefi, kamu kurumları, üniversiteler, medya, özel sektör, fon sağlayıcılar ve sosyal girişimciler arasında olduğu kadar toplumun genelinde de sosyal girişim ile ilgili farkındalık yaratmaktır. Raporun Türkiye'deki sosyal girişim hakkında ortaya koyacağı bulgularla, bu sektöre yönelik önemli katkı sağlaması beklenmektedir.