Social Enterprise Research 2

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki sosyal girişimlerin mevcut ölçeğini, kapsamını ve gelecek potansiyelini belirlemektir. Araştırmanın sonuçları, gelecekte sosyal girişim alanının ne kadar büyüdüğünü ölçebilmek ve bu alanda politika önerilerine yönelik veri sağlamak amacıyla bir referans oluşturacaktır. Rapor, 3 Temmuz 2019’da Ankara'da düzenlenen bir lansman etkinliğinde paylaşıldı ve şu anda bu web sitesi ile British Council'ın sosyal girişim raporları sayfasında erişime açıktır.

Raporun hedefi, kamu kurumları, üniversiteler, medya, özel sektör, fon sağlayıcılar ve sosyal girişimciler arasında olduğu kadar toplumun genelinde de sosyal girişim ile ilgili farkındalık yaratmaktır. Raporun Türkiye'deki sosyal girişim hakkında ortaya koyacağı bulgularla, bu alana yönelik önemli katkı sağlaması beklenmektedir.