Suyun Geleceği, Evrenin Yaşam Kaynağı

Su, insan sağlığında esas rol oynayan sonlu bir kaynak. Sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan su, sosyo-ekonomik gelişim, sağlıklı ekosistemler ve insanın varlığını sürdürebilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Yaşadığımız çağda nüfus artışı, iklim değişikliği, arazi kullanımının değişmesi ve dünya genelindeki yoksulluk gibi faktörler, su miktarı, erişilebilirliği ve kalitesinde hızlı değişimlere yol açar. Su ortamımızın böylesine değişken olması, suyun sürdürülebilirliğini zorlu bir hedef haline getirir.
Mevcut tüketim alışkanlıklarının sürmesi durumunda, 2025 yılına kadar, su sıkıntısı çeken ülkelerin dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturması öngörülüyor.
Peki ‘Suyun sürdürülebilirliği’ nedir ve hayatlarımız için neden bu kadar önemli? Şu anki küresel tüketimin su miktarına etkileri neler? Teknoloji akıllı su altyapısı, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinde rol oynayabilir mi?

 Bütün bu soruların cevabı “Suyun Geleceği, Evrenin Yaşam Kaynağı” konuşmasında cevaplarını buluyor.

HERKES İÇİN BİLİM KUPASI KAZANANLARI

İngiltere'de yapılan çekilişi takiben Herkes için Bilim kupası kazanan kişiler aşağıdaki gibidir. İlginize teşekkürler.

  • Suzan Doğan 
  • Nuray Can 
  • Esin Çakır 
  • Adem Boyraz
  • Yasemin Kayıkcı 
  • Zeynep Selvi Efe 

TWITTER SORULARI VE PERISCOPE CANLI YAYINI

Suyun Geleceği konusundaki sorularınızı bizimle Twitter'dan #herkesicinbilim hashtagiyle paylaştınız, Ayrıca konuşmayı yine twitter üzerinden Periscope yoluyla bulunduğunuz yerden canlı izlediniz. Periscope üzerinden yapılan canlı yayını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

TELEVİZYON YAYINI

Suyun Geleceği, Evrenin Yaşam Kaynağı” konuşması sırasında Skytürk 360 tarafından çekim yapılacaktır.

KONUŞMACI HAKKINDA

Prof. Fayyaz Ali Memon, Exeter Üniversitesi

Prof Memon, Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisansını İngiltere’nin prestijli kraliyet bursundan faydalanarak tamamladıktan sonra, Imperial College London İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümünde doktora yaptı. Memon, Exeter Üniversitesi’ne katılmadan önce, Imperial College’da yaklaşık 10 sene boyunca, EPSRC aracılığıyla finanse edilen 2,7 milyon İngiliz Sterlini tutarındaki 4 yıllık çok disiplinli ve çok kurumlu Yeni Yapılanmalara Yönelik Su Döngüsü Yönetimi (WaND) projesinin yöneticiliği de dahil olmak üzere, çeşitli görevlerde çalıştı.

Memon, aralarında British Council ile Uluslararası Kalkınma Departmanı’nın ortaklaşa finanse ettiği Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentsel Su Talebinin Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme gibi çeşitli uluslararası girişimlere öncülük etti. Kendisi ayrıca halihazırda, İngiltere’den ve uluslararası arenadan 50’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşundan üyesi olan su muhafazası ve geridönüşümü konulu uluslararası ağın (WATERSAVE) koordinatörlüğünü yürütüyor. Memon aynı zamanda, bu ağın platformundan yola çıkan Su İhtiyacı Yönetimi konulu kitabın da editörlerinden.

Memon, suyun tekrar kullanımına yönelik teknolojiler, su tüketim trendleri, yağmur suyu toplama, atık su geridönüşümü, su tasarrufu sağlayan mikro-bileşenler, yaşam döngüsü analizi, sürdürülebilir drenaj sistemleri, karbon ayak izi, su talebi yönetiminin su dağıtımı ve atık su toplama sistemlerine etkileri, karar destek sistemleri ve besin-su-enerji bağlantısı konularında araştırmalar yapıyor.