UK Skills Seminar Series

Birleşik Krallık’ın önde gelen eğitim kuruluşlarından konuşmacıları bir araya getirecek olan bu seminerler çerçevesinde düzenlenecek konferanslar, çalıştaylar, tartışmalar, eğitim kurumlarına ve işverenlere yapılacak ziyaretlerle, Birleşik Krallık mesleki beceri sistemiyle ilgili benzersiz kapsamda bir bilgilendirme yapılacak.

Kİmler katılabİlİr?

Seminerlerden üst kademe hükümet yetkilileri, politika belirleyiciler ve karar mercileri, işverenler ve işveren örgütleri, bağışçı kurum temsilcileri ve üst kademe eğitim görevlileri faydalanabilir.

Rezervasyon yaptırmak için lütfen skillsforemployability@britishcouncil.org adresine e-posta gönderin ya da British Council Türkiye ofisiyle iletişime geçin.

Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

Semİnerler Serİsİ

Mesleki Standartları Geliştirme, Nitelik Edinme ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

23 – 27 Haziran 2014, İskoçya

Bu seminer, İskoçya’nın yüzyılı aşkın deneyime sahip ulusal değerlendirme ve akreditasyon kuruluşu İskoç Nitelik Kurumu ortaklığında düzenlenecek.

Seminer, delegelerin işveren tarafından yönlendirilen mesleki standartlar, bu standartlara bağlı nitelikler ve niteliklerin nitelik çerçevelerince onaylanması için mekanizmalar geliştirilmesinde işletilen süreç ve araçlara dair anlayışlarını geliştirmek için tasarlanmıştır. Seminerde aynı zamanda eğitim sağlayıcıların nitelik akreditasyon programlarını nasıl geliştirdikleri de incelenecektir.

Teknik ve Mesleki Eğitimde Kalite Standartları

22 – 26 Eylül 2014, Londra

Odağına teknik eğitim ve becerilerde kalite güvencesini alan bu seminer, delegelere kendi ulusal sistemleriyle karşılaştırabilecekleri ve gözden geçirebilecekleri faydalı modeller sunacak. Delegeler, yapılan sunumlar ve düzenlenen çalıştaylarda Birleşik Krallık’ın önde gelen uzmanlarıyla tanışma, kolej ve işyerlerine düzenlenecek ziyaretlerde ise farklı öğretim ortamlarında kalite güvencesinin nasıl sağlandığını görme fırsatı bulacaklar.

Seminer, kalite güvencesi ve öğrenim yönetmeliğinin iyileştirilmesiyle ilgilenen dünyanın her yerinden politika belirleyiciler ve karar mercileri ile network oluşturmak için mükemmel fırsatlar sunuyor. 

Küresel Ekonomide Kariyer Eğitimi ve Rehberlik

20 – 24 Ekim 2014, Belfast

Delegeleri Birleşik Krallık’ın kariyer eğitimi ve rehberlik alanındaki politika ve uygulamaları konusunda bilgilendirici nitelikteki bu seminerde, etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kuzey İrlanda’nın mevcut sistemine özel olarak odaklanılacak. Delegeler, Kuzey İrlanda’nın ve diğer Birleşik Krallık ülkelerinin kariyer eğitimi ve rehberlik alanında önde gelen politika belirleyicileri ve uygulayıcılarıyla tanışma fırsatı bulacak; onlardan mevcut ve geliştirmeyi planladıkları gelecek uygulamalar konusunda bilgi alacaklar.

Delegeler aynı zamanda okullara, teknik kolejlere ve kariyer merkezlerine ziyarette bulunarak sağlanan hizmetleri bizzat gözlemleme fırsatı bulacaklar. 

Birleşik Krallık Sektörel Meslek Örgütleri Kılavuzu

3 – 4 Aralık 2014, Londra Teknik Çalıştay

Farklı endüstri sektörlerinden işverenlerin yetkili sesi olarak kurulmuş olan Sektörel Meslek Örgütleri (SSC’ler), Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteren, bağımsız ve işverenlerin yönlendirmesindeki kuruluşlardır.

Bu teknik çalıştayta, Birleşik Krallık SSC’leri ve daha geniş çapta sektörel meslek örgütleri için geçerli olan model incelenecek ve delegelerin işverenlerin yönlendirmesindeki bu özel kuruluşların ana prensiplerini anlamalarına yardımcı olunacak. Çalıştayda kuruluş, yönetişim, lisanslama, performans ve finansman düzenlemelerine genel bir bakış sunulacak ve Birleşik Krallık’ın başarılı SSC’lerinden örnek faaliyetler sergilenecek. 

Birleşik Krallık Ulusal Beceri Stratejisi: Teknik ve mesleki eğitimin dönüşümü için uygulanan politikalar, mekanizmalar ve araçlar

12 - 15 Ocak 2015, Cardiff

Bu seminer, delegelerin Birleşik Krallık’ın talebe göre işleyen teknik eğitim ve beceri sistemini reforma götürecek politik, ekonomik ve sosyal unsurları anlamalarına yardımcı olacak ve ilgili kurumlara genel bir bakış sağlayacaktır.

Seminer kapsamında, Birleşik Krallık’ın başlıca kurum ve kuruluşlarınca çalıştaylar ve brifingler ve de ilgili kuruluşlara ziyaretler düzenlenecek. Seminer aynı zamanda sistem reformu alanında uzmanlık ve bilgi sahibi dünyanın her yerinden delegelerle network oluşturmak için mükemmel fırsatlar sunuyor.