Türkiye’de Yükseköğretimde İngilizce Eğitimi için bir Ulusal Kalite Çerçevesi Çalıştayı 

British Council, Türkiye’de Yükseköğretimde İngilizce Eğitimi için kalite standartlarını belirlemek ve izlemek için Yükseköğretim Kurumu'yla beraber çalışıyor. 

Mart 2018’de, Yükseköğretimde İngilizce Eğitimi için bir Ulusal Kalite Çerçevesi geliştirmek amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu'yla birlikte bir atölye çalışması düzenledik.  Sheffield Hallam Üniversitesi ve EAQUALS (Dil Hizmetlerinde Kalite Değerlendirme ve Akreditasyon) danışmanlarıyla birlikte tasarlanarak yürütülen bu çalıştayda çalışmasına, üniversitelerden 30'u aşkın Director ve rektor ve yardımcı rektörtler katıldı. 

Ölçme Değerlendirme Araştırma Ekibimizin üyeleri, İngilizce dil testi sonuçlarının, üniversiteler ve programlar genelinde tutarlılığının ve karşılaştırılabilirliğinin sağlanması gibi hayati önem taşıyan bir konuya ilişkin Birleşik Krallık’ta, Çin’de, Tayvan’da ve diğer ülkelerde elde ettikleri deneyimleri paylaştılar. 

Çalıştay ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ekteki programından ulaşılabilir.

  • Türkiye’de Yükseköğretimde İngilizce Eğitimi için bir Ulusal Kalite Çerçevesi Çalıştay Programı (Adobe PDF 201KB)