Teachers are in teacher training

İngilizce öğretmenlerinin meslekî ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle hayata geçen ‘Birlikte İngilizce’ projesi kapsamında Türkiye’den İngilizce öğretmenleri ve bakanlık yetkililerinden oluşan 22 kişilik heyet, 18-21 Nisan 2023 tarihleri arasında IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign language) Konferansı’na katılıyor. 

‘Birlikte İngilizce’ projesi, yeni sınıf uygulamalarını tanıtmayı ve öğrencilerin İngilizce konuşmak için kendilerini rahat hissettikleri ve öğrenme sürecine aktif olarak dahil oldukları sınıflar yaratmayı amaçlıyor. Proje, öğretmenlerin Mesleki Gelişim Topluluklarında (PDC) birlikte çalışarak öğretim uygulamaları üzerinde düşünmelerini, sorunlarını anlamalarını ve birlikte çözümler bulmalarını sağlayan topluluk temelli bir yaklaşım uyguluyor. PDC'ler, öğretmenlerin sınıf performansını artırmanın temel bir aracı olmasını ve yeni öğretim metodolojilerini uygulama konusunda kendilerine güvenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Projenin şimdiye kadarki sonuçları:

 • Yaklaşık 1.700 Mesleki Gelişim Topluluğu Yürütücüsünün eğitilmesi.
 • Türkiye'deki 81 ilin tamamından, 24 binin üzerinde öğretmenin Mesleki Gelişim Topluluklarına katılması.
 • 17 öğretmenin IATEFL Konferansı’na katılımını ve 80 öğretmen için CELT-S kursunu içeren bir teşvik programının uygulamaya konulması.

2019 yılında başlayan ve Türkiye'deki İngilizce öğretmenlerine yönelik sürdürülebilir bir sürekli meslekî gelişim sistemi oluşturmak için hazırlanan ‘Birlikte İngilizce’ projesi, önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki tüm İngilizce öğretmenlerine ulaşmayı hedefliyor.

IATEFL ve Birlikte İngilizce

50 yılı aşkın süredir, dünya çapında İngilizce dili öğretimi alanında gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden biri olarak kabul edilen IATEFL Konferansı’nda bu yıl ilk defa Türkiye heyeti, İngilizce alanında farklı başlıklarda üç sunum yapacak ve Türkiye’de İngilizce dili öğretimi alanındaki başarı ve deneyimlerini tüm katılımcılarla paylaşacak. Konferansa, British Council ve  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nden temsilcilerin yanı sıra ‘Birlikte İngilizce’ projesi kapsamında, sınıflarındaki en iyi uygulamaları paylaştıkları ve öğrendikleri yeni metodolojilerin öğretimlerine uygulamalarını sergiledikleri yarışmada başarı gösteren farklı bölgelerden İngilizce öğretmeni de katılım sağlayacak.

Konferans Programı

‘Birlikte İngilizce’ projesinin Mesleki Gelişim Topluluğu (PDC) Yürütücüleri olarak konferansa katılacak İngilizce öğretmenleri, yapacakları sunumların yanı sıra Birleşik Krallık İngilizce öğretmenliği sektörüyle ilişkileri derinleştirmeye yönelik teşvik programının bir parçası olarak meslektaşlarıyla bir araya gelme imkanı da bulacak.

Sunumlar şu başlıklar altında gerçekleşecek:

 • 18 Nisan 2023:
  Mesleki Gelişim Uygulama Toplulukları nasıl fayda sağlar?
  (Ayşen Güven, British Council, İngilizce Programları Direktörü; Ceren Taş, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme ve Sosyal Medya İletişim Sorumlusu; Elçin Turgut, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı, Yüz yüze Eğitim Programları Sorumlusu)
 • 19 Nisan 2023
  Büyük ölçekli bir sürekli mesleki gelişim modelinin oluşturulması ve sürdürülmesi

  (Ayşe Hande Günaydın, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı PDC Yürütücüleri Online Destek Programı Sorumlusu; Ebru Tiryaki, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı Bürokratik İşlemler ve Bölgesel Koordinatörler İletişim Sorumlusu; Fatih Toy, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı, Yüz yüze PDC Eğitimleri Koordinatörü)

 •  20 Nisan 2023
  Öğretmenin güçlendirilmesi: öğretmenden 'uzman'a doğru ilerleme

  (Funda Demir Yalçıntaş, Eğitim Projeleri Müdürü, British Council; Münevver Cesur, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Projeler Daire Başkanlığı Teşvik Programları ve Sosyal Medya İletişim Sorumlusu; Merve Nuran Sezer, MEB İngilizce öğretmeni, PDC Yürütücüsü)

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenleri, IATEFL ile çevrimiçi buluştu

Konferans öncesinde 29 Mart 2023’te, IATEFL Yönetim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı heyeti ile birlikte bir çevrimiçi hazırlık toplantısı düzenlendi. Toplantının amacı, ilk kez katılan öğretmenleri IATEFL ile tanıştırmak, sunum yapacaklara faydalı ipuçları ve öneriler sunmak, ve konferanstan en iyi şekilde yararlanma konusunda rehberlik etmekti.