Next Generation nedir? 

Next Generation, Türkiye'deki 18-30 yaş arası gençlerin ihtiyaçlarını, potansiyellerini ve isteklerini incelemek üzere veri toplayan bir araştırma programıdır. British Council'in yürüttüğü daha geniş bir programının parçası olan bu çalışma, gençleri destekleyen koşulları analiz etmeyi ve onların başarılı, üretken, aktif vatandaşlar olarak potansiyellerini değerlendirmeyi hedefler. Gençlerin Birleşik Krallık'a yönelik tutumlarını da inceleyen bu çalışma, geleceğin liderleri ve karar vericileri olacak bu gençliğin daha çok güvendiği bir ortak olmak için neler yapabileceğimizi de araştırdı.

Next Generation'ın genel amaçları şunlardır: 

  • Gençliğin tutum ve isteklerini anlamak
  • Gençlerin sesini duyurmak
  • Gençlere yönelik politikaların iyileştirilmesini desteklemek

Next Generation'ın, gerek Türkiye'de, gerekse Birleşik Krallık'ta gençlik politikalarıyla ilgili önemli tartışmaların fitilini ateşleyeceğini umuyoruz. Gençler ile politika yapıcılar arasındaki uçurumu kapatarak gençlerin ihtiyaçlarına karşılık verilmesini ve gelecekte daha açık, kucaklayıcı ve zengin toplumlar inşa edilmesini sağlayabiliriz.