Yaratıcı İş Birlikleri 24-25

Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki yaratıcı iş birliklerini desteklemek üzere açtığımız hibe çağrısının üçüncüsünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 

British Council, bağlantı ve ağlar oluşturulmasına olanak tanıyarak, bilgi akışını ve yaratıcı iş birliklerini destekleyerek ve bunlara dair sergi ve paylaşımları kolaylaştırarak, Birleşik Krallık'taki kültür profesyonellerini ve kuruluşlarını, uluslararası kuruluşlar ve izleyicilerle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çağrı, kültürler arası iş birliği ve yenilikçiliği vurgulayan projeleri desteklemek üzere tasarlanmış iki hibe fırsatı sunuyor. Bu yıl, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki sanatçılar ve kültür-sanat kuruluşları arasında yaratıcı iş birliklerini geliştirmek ve yenilikçi ve sanatsal üretimleri teşvik etmek amacıyla beş kuruma 17.500 Pound Sterlin’e kadar ve beş kuruma da 7.500 Pound Sterlin’e  kadar hibe desteği sağlanacak. 

‘Yaratıcı İş birlikleri Hibe Programı’, Türkiye'deki sanatçı ve sanat kuruluşlarına Birleşik Krallık'taki sanatçı ve sanat kuruluşlarıyla yaratıcı ve sanatsal ortaklıklar kurmalarında ve geliştirmelerinde destek olmak ve yeni ortaklıkları ve yenilikçi iş birliği yollarını teşvik etmek için tasarlanmıştır. 

Başvurularda, özgün bir iş birliği ve bireysel sanatçı ve ortaklara yönelik açık bir fayda sağlanacağı gösterilmelidir. Başvuru inceleme sürecinde, iklim değişikliğinden küresel sorunlara kadar çağdaş temaları ele alan projeler, ön planda tutulacaktır.

Yeni biçim veya içerikler gösteren, yeni ortaklarla çalışılan veya izleyicilere yeni bir şekilde yaklaşım gösteren yenilikçi projeler arıyoruz.

Bu hibe çağrısının amaçları şunlardır:

 • Türkiye'deki sanat kuruluşlarının, Birleşik Krallık'taki ortaklarla iş birliği içinde yaratıcı projeler geliştirmesine ve sunmasına yardımcı olmak,
 • Çeşitli, kapsayıcı ve yenilikçi programlarla Birleşik Krallık ve Türkiye'deki sanat ve kültür anlayışını paylaşmak, kutlamak ve yaygınlaştırmak,
 • Birleşik Krallık ve Türkiye'deki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları (STK'lar), üniversiteler, yaratıcılık merkezleri ve yaratıcı sektörler dahil olmak üzere yaratıcı oluşumlar ve kurumlar arasında profesyonel iş birlikleri için fırsatlar yaratmak ve paylaşmak,
 • Birleşik Krallık ve Türkiye'den izleyicileri kültürel paylaşım yoluyla birbirleriyle olumlu ilişkiler kurmaya teşvik etmek,
 • Kültürel ve eğitimsel faaliyetlere katılımı ve erişimi artırmak.

Programın merkezinde çeşitlilik olması önem teşkil etmektedir ve Birleşik Krallık'ın katkılarının temsil edilmesinde, etkinliklerin sunumuna dair yenilikçi yaklaşımların ve farklı proje türlerinin sergilenmesinde ve hem canlı hem de çevrim içi olarak Türkiye'deki izleyicilere ulaşılmasında bu çeşitlilik ön planda tutulacaktır.

Daha fazla bilgi ve hibeye başvuruda bulunmak için lütfen aşağıdaki dokümanlara bakınız.

Sorularınız ve çağrı hakkında daha fazla bilgi için Türkiye Sanat Müdürü Deniz Cengiz (deniz.cengiz@britishcouncil.org.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan Soru-Cevap etkinliği kaydını izleyebilirsiniz.

Başvuru Kriterleri

Hibeye, kültür ve sanat kuruluşları ve kültür ve sanat odaklı yüksek öğrenim/araştırma kuruluşları başvuruda bulunabilir.

Bir 'kuruluş', Türkiye'de kayıtlı bir banka hesabına sahip, yasal olarak kayıtlı bir teşekkül olarak tanımlanmaktadır ve özel ve kamusal kolektifler, konsorsiyumlar, topluluklar ve hayır kurumlarını içerebilir.

Hibeler, kuruluşlara (topluluk temelli ve sanatçıların liderlik ettiği konsorsiyumlar dahil) verilecektir. 

Türkiye'de daha önce çalışmadığımız ve özellikle İstanbul dışındaki kuruluşlardan başvurulara öncelik tanınacaktır. (Deprem bölgesinden başvurular ve bu bölgeyle yapılacak iş birlikleri teşvik edilmektedir).

 1. Faaliyette, Birleşik Krallık'taki yeni ortaya çıkan ve yerleşik yaratıcı oluşumlar tarafından oluşturulan, herhangi bir türden sanatsal içerikler (Türkiye'den ve/veya diğer ülkelerden sanatsal içeriklerin yer aldığı genel bir programın parçası olabilir) sergilenmelidir.
 2. Teklif edilen proje/etkinlik, 1 Ağustos 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir. 
 3. Her başvuru sahibi, yalnızca bir teklif sunabilir. 
 4. 2023 yılında gerçekleştirilen yaratıcı iş birliklerinden hibe kazanan kurumlar tekrar başvuruda bulunamaz, 2022 yılında hibe alan kurumlar başvurabilir.
 5. Kuruluşların, Türkiye'de kayıtlı İngiliz Sterlini banka hesabı olmalıdır. 
 6. British Council hibesinin tamamı, Türkiye'deki sözleşme ortağına gönderilecektir. Fonların Birleşik Krallık'taki ortağa aktarılması tamamen Türkiye’deki ortağın sorumluluğundadır.
 7. Başvuru sahipleri, 17.500 Pound Sterlin veya 7.500 Pound Sterlin’e kadar hibe başvurusunda bulunabilirler (uygun olduğu yerde KDV dahil). Ancak başvurulan finansman tutarının tamamı alınamayabilir.
 8. Ödemeler, başvuru sahibinin banka hesabına banka havalesi yoluyla iki (2) taksitte yapılacak olup yüzde 75'i sözleşmenin imzalanmasından sonraki 30 gün içerisinde ve yüzde 25'i de Özet Raporun sunulmasından sonra gerçekleştirilecektir. 
 9. Hibe katılımcısının, tüm bütçenin yüzde 25 ila yüzde 50'sini diğer kaynaklardan (nakit ve/veya ayni katkılar dahil) karşılayacağı durumlarda, hibenin ortak finansman işlevi görmesi beklenmektedir.
 10. Ayni katkılar dahil olmak üzere, beklenen gelir veya proje desteği kaynaklarını ve tam maliyet dökümünü gösteren bir bütçe planı başvuruda sunulacaktır.
 11. Başarılı başvuru sahiplerinden, British Council'ın görevlendirilen hibe yöneticisi ile aylık görüşmelere katılmaları ve projenin ilerleyişi ile ilgili geri bildirimlerini paylaşmaları istenecektir. Proje tesliminden sonra kendilerinden bütçe, hedef kitle, basında çıkan haberler ve görselleri kapsayan bir özet rapor sunmaları istenecektir. Şablonlar sözleşme aşamasında paylaşılacaktır. 
 12. Hibe alanların, Türkiye'ye seyahat edecek Birleşik Krallık'tan katılımcıların güvenlik ve emniyetini sağlamak amacıyla konaklama ve seyahat düzenlemeleri için British Council’den onay alması gerekmektedir.
 13. Proje ekibinden, proje etkinliklerinin erişilebilir bir alanda veya dijital bir platformda gerçekleşeceğini kanıtlaması istenecektir. Lütfen asgari fiziksel ve dijital (WCAG 2.1 seviye AA) erişilebilirlik standartları dikkate kontrol ediniz.   
 14. British Council, tüm iletişim malzemelerinde ve alanlarda, ‘proje destekçisi' olarak belirtilmelidir ve dış iletişimde kullanılacak tüm yazılı ve görsel malzemeler için British Council’ın onayı alınmalıdır. İş ortağından faaliyeti etkili bir şekilde pazarlaması beklenecek ve etkinlik(ler) için iyi bir izleyici kitlesini nasıl çekmeyi planladıklarını gösteren bir pazarlama planını paylaşması istenecektir. - detaylar için sayfa sonundaki dokümanı inceleyin
 15. Bu hibe programı için uygun olmayanlar: a. Bu hibeyle desteklenen canlı bir müzik performansı da dahil olmak üzere daha geniş bir programın parçası olmadığı sürece, konferanslara veya diğer performans dışı etkinliklere yönelik davetler. b. Eğitim faaliyetlerine katılım davetleri (örneğin doktora düzeyinde veya başka herhangi bir düzeyde dersler, araştırmalar). c. Dil öğrenimine ilişkin destekler.
 16. British Council, katılımcı davetleri, vizeler veya etkinliğin diğer idari yönleri için sorumluluk kabul etmeyecektir.
 17. Hibe başvurusunda bulunan kuruluşlar, Türkiye'de kayıtlı bir tüzel kişi olmalıdır.
 18. Başvuru, İngilizce dilinde yazılı olarak yapılacaktır. Forma erişmekte ve/veya yazılı olarak bilgi vermekte zorluk çekiyorsanız, aşağıda belirtilen yetkili British Council personeli ile iletişime geçebilirsiniz. Türkçe dilinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Birleşik Krallık'tan yaratıcı oluşumlar

Birleşik Krallık'tan yaratıcı oluşumlar:

 1. Herhangi bir sanat türünde çalışabilir.
 2. Birleşik Krallık'taki kültür ve sanat sektöründe kanıtlanabilir ilgi görmüş profesyonel bir düzeyde ilgili deneyime sahip olmalıdır.
 3. Başkalarıyla iş birliği yaparak yeni sanatsal ve yaratıcı projeler üzerinde çalışmakla ve gelecekteki ortak çalışmaları desteklemek için uluslararası bağlantılar kurmakla ilgilenmelidir
 4. Birleşik Krallık'ta daha önce British Council’dan hibe desteği almamış ve/veya özellikle Londra dışındaki yaratıcı oluşumlardan gelen başvurular önceliklendirilecektir.

Proje Kapsamı

Teklif edilen projeler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki sanat biçimlerini temsil edebilir:

 • Film
 • Yaratıcı teknolojiler (oyunlar, sarmalayan, karma, artırılmış ve sanal gerçeklik dahil)
 • Edebiyat 
 • Görsel sanatlar
 • Tiyatro ve dans (sirk dahil)
 • Mimarlık, tasarım ve moda (zanaat dahil)
 • Müzik
 • Disiplinler arası projeler (örneğin sanat+bilim, sanat+teknoloji)

Başvuru sahipleri, performans, rezidans, sergi, festival, gösterim programı, panel, söyleşi ve atölye çalışması gibi projeler için tekliflerini sunabilirler. 

Projeler yüz yüze, çevrim içi veya karma biçimde gerçekleştirilebilir. Dijital inovasyon içeren projeler, başvuru inceleme sürecinde ön planda tutulacaktır. 

Projelerde herhangi bir konu veya tema ele alınabilir ancak özellikle cinsiyet, ırk, etnik köken, engellilik, kapsayıcılık, yaş ve diğer çeşitlilik alanlarına odaklanan iş birliklerini davet ediyoruz.

Tüm projelerde iki dilli (Türkçe ve İngilizce) bir kitle hedeflenmelidir. Türkçe İşaret Dili içeren projeler teşvik edilmektedir. 

Proje Takvimi

6 Mayıs - 2 Haziran 23.59 (Türkiye saati ile): Başvuru aşaması 

21 Mayıs, 14.30: Online Soru-Cevap - Kayıt olmak için tıklayınız (Etkinlik Türk İşaret Dili çevirisi ile Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.) 

24 Haziran - 22 Temmuz: Sözleşme ve geçmiş kontrolleri 

22 Temmuz: Başarılı başvuruların açıklanması 29 Temmuz 11.30-13.00: Başarılı başvurular için tanıtım  

1 Eylül 2024 - 31 Mart 2025: Başarılı projelerin teslimi ve final raporların teslimi   

Seçim Kriterleri

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve aşağıdakileri sunan projelere öncelik verilecektir:

 1. Bu faaliyetin Birleşik Krallık'taki yaratıcı oluşumlara ve Türkiye'deki sanat sektörü için nasıl faydalı olduğunu gösteren, açıkça araştırma yapılarak oluşturulmuş güçlü bir proje teklifi
 2. Yüksek kaliteli projeler/etkinlikler gerçekleştirme konusunda kanıtlanmış bir başarı geçmişi
 3. Belirlenen ek finansman kaynakları (ayni destekler dahil)
 4. Hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'deki ortakların projeye yönelik ilgisine dair kanıtlar
 5. Birleşik Krallık'tan sanatçıları ve yaratıcı oluşumları en anlamlı ve sürdürülebilir iş birliğine dahil ederek yaratıcı bir paylaşım başlatma düşüncesi.
 6. Önemli düzeyde kitle erişimi (sanatsal faaliyetin (örneğin performans) kapsayıcı bir metodolojiyle daha geniş bir kitleyle paylaşılması muhtemel olan kayıt ve yayın gibi dijital unsurlar dahil)
 7. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ve Koruma çerçevesi konusunda net bir vizyon