IELTS Genel Eğitim sınavı, pratik ve günlük bağlamda İngilizce dilindeki yeterlilik düzeyini ölçer. Görevler ve sınavlar, iş yerinde ve sosyal ortamlarda yaşanabilecek durumları yansıtır.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız bu sınava girin:

 • akademik olmayan düzeyde eğitim veya öğrenim görmek
 • İngilizce konuşulan bir ülkede çalışmak ya da işle ilgili eğitim almak
 • İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmek
 • kendi ülkenizde daha iyi bir iş bulmak.

Birleşik Krallık'a göçmen olarak gitmek istiyorsanız Birleşik Krallık Vizesi ve Göçmenlik (UKVI) için IELTS ya da IELTS Life Skills hakkında daha fazla bilgi edinin. 

IELTS Genel Eğitim Testi Ücreti: TRY 6,000

Ücret neler içerir? IELTS sınav ücretimiz: özel hazırlık materyalleri, ücretsiz deneme testleri ve çok daha fazlasını içerir. 

Süre: 2 saat 45 dakika.

Format: Sınav dört bölümden oluşur: Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma. British Council ile IELTS sınavınız için kayıt yaptırdığınızda sınav, resmi bir British Council IELTS sınav merkezinde gerçekleştirilir.

Konuşma sınavınız, sınavın diğer bölümleriyle aynı günde veya en fazla bir hafta öncesinde ya da sonrasında yapılabilir. Konuşma sınavınız ana sınavdan farklı bir günde yapılacaksa size önceden bildirim gönderilir.

Temmuz 2020’den itibaren bazı test merkezlerimiz IELTS testinin Konuşma bölümünü, görüntülü arama yoluyla yürütecektir. Bu sayede, IELTS Konuşma bölümü testleri daha esnek ve kolay ulaşılabilir hale gelecektir.

Görüntülü arama Konuşma testini, resmi bir IELTS test merkezinde, yine aynı yüksek standartta kimlik doğrulaması yoluyla alacaksınız. Konuşma testiniz, içerik, puanlama, zamanlama, zorluk seviyesi, soru formatı ve güvenlik düzenlemeleri açısından, yüzyüze Konuşma testiyle birebir aynı olacaktır. Test denetmeni tarafından gerçekleştirilecek görüntülü arama Konuşma testi, yüz yüze yürütülen Konuşma testiyle tamamen aynı özelliklere sahiptir.

Daha fazla bilgi için lütfen yerel test merkezinizle iletişime geçin.

IELTS Genel Eğitim sınavı 1. Bölüm: Dinleme Görevleri

Süre: 30 dakika ve yanıtlarınızı yanıt kağıdına geçirmeniz için +10 dakika

Format:  Farklı aksanlarda 4 ses kaydı. Yanıtlarınızı şu yöntemleri kullanarak yazmanız istenir:

 • çoktan seçmeli
 • noktaları eşleştirme
 • şema etiketleme 
 • cümle tamamlama

Anadili İngilizce olan konuşmacılara ait dört ses kaydını dinleyip bir dizi soruyu yanıtlamanız istenir.

 1. Kayıt – günlük sosyal bağlamda iki kişi arasında geçen bir konuşma.
 2. Kayıt – sosyal bağlamda tek kişilik bir konuşma; ör. yerel tesislerle ilgili bir konuşma.
 3. Kayıt – öğrenim veya eğitim bağlamında en fazla dört kişi arasında geçen bir konuşma; ör. bir ödev üzerine konuşan üniversite öğretim görevlisi ve öğrenci.
 4. Kayıt – akademik bir konu hakkında tek kişilik bir konuşma; ör. bir üniversite dersi.

Değerlendirme uzmanları ana fikirleri ve gerçeklere dayanan ayrıntılı bilgileri, konuşmacıların görüşlerini ve tavırlarını, bir ifadenin amacını anlama ve fikirlerin gelişimini takip etme becerilerinize ilişkin göstergeler arayacaktır.

IELTS Genel Eğitim sınavı 2. Bölüm: Okuma Görevleri

Süre: 60 dakika

Format:

Üç okuma parçası ve görevler:

1. Bölüm - iki veya üç kısa, gerçeklere dayalı metin
2. Bölüm - iki veya üç işle ilgili, kısa, gerçeklere dayalı metin
3. Bölüm - genel ilgili alanı konulu bir uzun metin

Okuma bölümü, çeşitli okuma becerilerini sınamak üzere tasarlanmış 40 sorudan oluşur. Bunların arasında ana fikirleri edinmek için okuma, ayrıntıları görmek için okuma, hızlı okuma, mantıksal argümanı anlama ve yazarların görüşlerini, tavırlarını ve amacını anlama yer almaktadır.

Metinler kitap, dergi, gazete, ilan, reklam, şirket el kitabı ve yönergeler gibi kaynaklardan alınan parçaları içerir. Bunlar İngilizce konuşulan bir ortamda her gün karşılaşabileceğiniz materyallerdir.

IELTS Genel Eğitim sınavı 3. Bölüm: Yazma Görevleri

Süre: 60 dakika

 

Format:

 • Mektup yazma görevi (en az 150 kelime)
 • Kısa kompozisyon yazma görevi (en az 250 kelime).

 

Konular genel ilgi alanlarıyla ilgilidir. İki görev vardır:

1. Görev - Size bir durum verilir ve bilgi isteğinde bulunan ya da durumu açıklayan bir mektup yazmanız istenir. Mektubun stili kişisel, yarı resmi veya resmi olabilir.

 

2. Görev - Bir bakış açısı, argüman ya da soruna yanıt niteliğinde bir kompozisyon yazmanız istenir. Kompozisyonun stili belirli ölçüde kişisel olabilir.

IELTS Genel Eğitim sınavı 4. Bölüm: Konuşma Görevleri

Süre: 10 - 15 dakika

Format:

 • Birebir görüşme.
 • Bilgi sahibi olduğunuz bir konuyla ilgili kısa sorular ve uzun bir konuşma.

 

Lütfen dikkat: Sınav merkezinin bulunduğu yere bağlı olarak sınavınızın Konuşma bölümü için farklı bir güne kayıt yaptırmanız gerekebilir.

Konuşma bölümünde İngilizce konuşma dilini nasıl kullandığınız değerlendirilir. Her sınav kaydedilir.

 • 1. Bölüm - Sınav görevlisi sizinle ve ev, aile, iş, okul ve ilgi alanları gibi bilgi sahibi olduğunuz çeşitli konularla ilgili genel sorular sorar. Bu bölüm dört-beş dakika sürer.
 • 2. Bölüm - Size, belirli bir konu hakkında konuşmanızı isteyen bir kart verilir. En fazla iki dakikalık bir konuşma hazırlamanız için bir dakika süre tanınır. Ardından sınav görevlisi aynı konuyla ilgili bir veya iki soru sorar.
 • 3. Bölüm - 2. Bölüm'deki konu hakkında başka sorular sorulur. Bu, daha soyut fikirler ve konular üzerine konuşmanız için bir fırsat sunar. Sınavın bu bölümü dört-beş dakika sürer.

IELTS Genel Eğitim sınavına kayıt yaptırın

Başarı IELTS ile başlar. Akademik olmayan düzeyde öğrenim görmeyi veya İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmeyi hedefliyorsanız IELTS Genel Eğitim sınavına girmeniz gerekir.

British Council olarak, sınavdan iyi bir sonuç alabilmeniz için gereken desteği sağlamaya kararlıyız. Bizimle kayıt yaptırdığınızda IELTS Ready Premium ücretsiz sınırsız erişim olanağına sahip olursunuz.

Bir IELTS Genel Eğitim sınav tarihi bulun.

Sınavınız için kayıt yaptırmadan önce başvurduğunuz kurumlarda hangi sınavın gerektiğini kontrol ettiğinizden emin olun.