IELTS Akademik – yükseköğrenim ortamına hazırlanın

IELTS Akademik sınavı, İngilizce dili konusunda akademik bir yükseköğrenim ortamı için gereken yeterlilik düzeyine sahip olup olmadığınızı ölçer. Sınav, akademik dilin bazı özelliklerini yansıtır ve öğrenim ya da eğitim görmeye başlamak için hazır olup olmadığınızı değerlendirir.

IELTS Akademik testinde başarı için ücretsiz rehberimizi indirin

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız bu sınava girin: 

 • Dünyanın herhangi bir yerinde lisans veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmek
 • Birleşik Krallık'ta Tier 4 Sponsoru olan bir üniversitede öğrenim görmek üzere Tier 4 Öğrenci Vizesi için başvuru yapmak
 • İngilizce konuşulan bir ülkede profesyonel bir kurumda çalışmak. 

UKVI (Vize ve Göçmenlik) için IELTS sınavına girmenizi talep eden, Birleşik Krallık'taki bir üniversiteye başvuru yapıyorsanız. UKVI için IELTS hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücret: TRY 6,000

Ücret neler içerir?

IELTS test ücretimiz özel hazırlık materyalleri, ücretsiz deneme testleri ve çok daha fazlasını içerir.

Süre: 2 saat 45 dakika.

Format: Test dört bölümden oluşur: Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma. British Council ile IELTS'e kayıt yaptırdığınızda test, resmi bir British Council IELTS test merkezinde gerçekleştirilir.

Kağıt üzerinde bir sınava girerseniz, Konuşma testiniz şu şekilde sunulabilir:

 • testin diğer bölümleriyle aynı gün
 • bir gün önce (ana sınav gününün Cumartesi olduğu Cuma günü)
 • bir gün sonra (ana sınav tarihinin Perşembe olduğu Cuma günü).

Konuşma bölümü, testin diğer bölümleriyle aynı günde veya en fazla bir hafta öncesinde ya da sonrasında yapılabilir. Konuşma sınavınız ana test gününden farklı bir günde yapılacaksa size önceden bildirim gönderilir.

IELTS Online ile evde veya sabit  bir internet bağlantısı olan herhangi bir yerde sınavına girebilirsiniz. 

Bu seçeneği seçerseniz dinleme, okuma ve yazma bölümlerinde cevapları bilgisayarınızda yazacaksınız. Konuşma sınavı çevrimiçi bir video görüşmesi yoluyla eğitimli bir IELTS Uzmanı ile gerçekleştirilecektir.

Temmuz 2020’den itibaren bazı test merkezlerimiz IELTS testinin Konuşma bölümünü, görüntülü arama yoluyla yürütecektir. Bu sayede, IELTS Konuşma bölümü testleri daha esnek ve kolay ulaşılabilir hale gelecektir.

Görüntülü arama Konuşma testini, resmi bir IELTS test merkezinde, yine aynı yüksek standartta kimlik doğrulaması yoluyla alacaksınız. Konuşma testiniz, içerik, puanlama, zamanlama, zorluk seviyesi, soru formatı ve güvenlik düzenlemeleri açısından, yüzyüze Konuşma testiyle birebir aynı olacaktır. Test denetmeni tarafından gerçekleştirilecek görüntülü arama Konuşma testi, yüz yüze yürütülen Konuşma testiyle tamamen aynı özelliklere sahiptir.

Daha fazla bilgi için lütfen yerel test merkezinizle iletişime geçin.

 

IELTS Akademik sınavı 1. Bölüm: Dinleme Görevleri

Süre: 30 dakika ve yanıtlarınızı yanıt kağıdına geçirmeniz için ekstra 10 dakika

Format: Farklı aksanlarda dört ses kaydı.

Yanıtlarınızı şu yöntemleri kullanarak yazmanız istenir:

 • çoktan seçmeli
 • eşleştirme
 • şema etiketleme
 • cümle tamamlama.

Anadili İngilizce olan konuşmacılara ait dört ses kaydını dinleyip bir dizi soruyu yanıtlamanız istenir.

 • 1. Kayıt – günlük sosyal bağlamda iki kişi arasında geçen bir konuşma.
 • 2. Kayıt – günlük sosyal bağlamda tek kişilik bir konuşma; ör. yerel tesislerle ilgili bir konuşma.
 • 3. Kayıt – öğrenim veya eğitim bağlamında en fazla dört kişi arasında geçen bir konuşma; ör. bir ödev üzerine konuşan üniversite öğretim görevlisi ve öğrenci.
 • 4. Kayıt – akademik bir konu hakkında tek kişilik bir konuşma; ör. bir üniversite dersi.

Değerlendirme uzmanları ana fikirleri ve gerçeklere dayanan ayrıntılı bilgileri, konuşmacıların görüşlerini ve tavırlarını, bir kelimenin amacını anlama ve fikirlerin gelişimini takip etme becerilerinize ilişkin göstergeler arayacaktır.

IELTS Akademik sınavı 2. Bölüm: Okuma Görevleri

Süre: 60 dakika

Format:

 • Üç uzun okuma parçası ve görevler (şemalar, grafikler veya resimler dahil)
 • Metinler açıklayıcı ve gerçeklere dayalı metinlerle dolambaçlı ve analitik metinler arasında değişir.

 

Okuma bölümü, çeşitli okuma becerilerini sınamak üzere tasarlanmış 40 sorudan oluşur. Bunların arasında hızlı okuma, ana fikirleri edinmek için okuma, ayrıntıları görmek için okuma, mantıksal argümanları anlama ve yazarların görüşlerini, tavırlarını ve amacını anlama yer almaktadır.

Bu bölümde gerçeklere dayalı bilgilerden tartışma parçaları ve analize kadar uzanan farklı türlerde üç uzun metin bulunmaktadır. Bu metinler kitap, süreli yayın, dergi ve gazete gibi kaynaklardan alınmıştır. Metinler uzman olmayan bir kitle için seçilmiştir ancak üniversite derslerine giren ya da mesleki sicile kaydolmak isteyen kişiler için uygundur.

IELTS Akademik sınavı 3. Bölüm: Yazma Görevleri

Süre: 60 dakika

Format:

 • Metni veya şemaları tanımlamak, açıklamak veya özetlemek için bir yazılı görev (en az 150 kelime)
 • Bir kompozisyon görevi (en az 250 kelime).

Konular lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmek veya mesleki sicile kaydolmak isteyen sınav katılımcılarının genel ilgi alanlarını kapsar ve bu tür katılımcılar için uygundur. İki görev vardır:

 • 1. Görev – Size verilen grafik, tablo, çizelge veya şemada yer alan bilgileri kendi kelimelerinizi kullanarak tanımlamanız, özetlemeniz veya açıklamanız istenir. Verileri tanımlamanız ve açıklamanız, bir sürecin aşamalarını anlatmanız, bir şeyin nasıl çalıştığını açıklamanız ya da bir nesne veya olayı anlatmanız istenebilir.
 • 2. Görev – Bir bakış açısı, argüman ya da sorun ile ilişkili bir kompozisyon yazmanız istenir. 

İki görev için de verilen yanıtlar resmi bir dille yazılmalıdır.

IELTS Akademik sınavı 4. Bölüm: Konuşma Görevleri

Süre: 10 - 14 dakika

Format:

 • Bilgi sahibi olduğunuz konular hakkında kısa soruları ve bir konu hakkında ayrıntılı konuşmayı içerecek şekilde sınav görevlisiyle yapacağınız birebir görüşme. 
 • Lütfen dikkat: Sınav merkezinin bulunduğu yere bağlı olarak sınavınızın Konuşma bölümü için farklı bir güne kayıt yaptırmanız gerekebilir.

Konuşma bölümünde İngilizce konuşma dilini nasıl kullandığınız değerlendirilir. Her sınav kaydedilir.

 • 1. Bölüm - Sınav görevlisi sizinle ve ev, aile, iş, okul ve ilgi alanları gibi bilgi sahibi olduğunuz çeşitli konularla ilgili genel sorular sorar. Bu bölüm dört-beş dakika sürer.
 • 2. Bölüm - Size, belirli bir konu hakkında konuşmanızı isteyen bir kart verilir. En fazla iki dakikalık bir konuşma hazırlamanız için bir dakika süre tanınır. Ardından sınav görevlisi aynı konuyla ilgili bir veya iki soru sorar.
 • 3. Bölüm - 2. Bölüm'deki konu hakkında başka sorular sorulur. Bu sorular, daha soyut fikirler ve konular üzerine konuşmanız için bir fırsat sunar. Sınavın bu bölümü dört-beş dakika sürer.

IELTS Akademik sınavı için kaydınızı yaptırın

Başarı IELTS ile başlar. İngilizce konuşulan bir ülkede çalışmayı veya üniversite öğrenimi görmeyi hedefliyorsanız IELTS Akademik sizin için doğru sınavdır.

British Council olarak, sınavdan iyi bir sonuç alabilmeniz için gereken desteği sağlamaya kararlıyız. Bizimle kayıt yaptırdığınızda IELTS Ready Premium ücretsiz sınırsız erişim olanağına sahip olursunuz.

Bir IELTS Akademik sınav tarihi bulun

Sınavınız için kayıt yaptırmadan önce başvurduğunuz kurumlarda hangi sınavın gerektiğini kontrol ettiğinizden emin olun.