Claire Hooper Nyx
Nyx, Claire Hooper and Lux, London.

British Council tüm Türkiye’ye yayılan kültür ve sanat programlarına Mayıs ayında gerçekleştirdiği yeni bir işbirliğiyle devam ediyor.

British Council Görsel Sanatlar Departmanı'nın ve Mardin Bienali Kurulu'nun ortak çalışması ile üç önemli Birleşik Krallık sanatçısının video işleri 3. Mardin Bienali sırasında seyirci ile buluşacak. Lux Moving Images koleksiyonunda yer alan Ursula Mayer, Claire Hooper ve David Blandy'nin işleri Mitolojiler kavramı etrafında şekillenen Mardin Bienali'nde 15 Mayıs-15 Haziran arasında izlenebilecek. 

3. Mardin Bienali - Mitolojiler

Mardin, Mısır’dan Hindistan’a kadar uzanan antik uygarlıklar coğrafyasının merkezinde kurulmuş. Son zamanlarında yaşadığı siyasi ve ekonomik şiddetin yarattığı kültürel tahribata rağmen, yüzyıllardır beslenmiş olduğu sembolik dünyanın, ikonlar ve mitler evreninin, sanat ve edebiyatın izlerini koruyor. 

Bu izler Mardin’in etnografik ve mimari mirası kadar, Mardinlilerin gündelik hayatında, bu hayatın yaşandığı mekanlarda da sürüyor. Evlerde, dükkanlarda, atölyelerde birikmiş olan tılsımlar, muskalar, ikonlar, ziynetler, giysiler, kitaplar, resimler, fotoğraflar, kap-kacak, bardak-tabak, halı-kilim,… bir tür nadire kabineleri oluşturuyor. Her nesnenin birbiriyle gizemli ilişkiler kurduğu, dile gelmeyen mitler yazdığı özel ‘müze’ler. Bu müzelerde antikalarla sıradan eşyalar, bunların kaydettiği farklı farklı zamanlar birbirlerini anlamlandırıp duruyor. Bu tür hayal dünyalarına, bir bıçak bileycisinin tezgahında da rastlıyorsunuz, bir bakırcıda da, güvercincide de, kilisede de, meyhanede de, ve tabii evlerin derinliklerinde de. İşte 3. Mardin Bienali, büyüsü bozulmuş bu nadire kabinelerini yeniden şiirselleştirmeyi öneriyor. Sanatçıları onların hafızasını keşfetmeye, mitolojisini yazmaya çağırıyor.

3. Mardin Bienali’nin küratörleri Mardinliler, sanatçılarının çoğu da öyle. Aralarında “esnaf ve sanatkar”lar da olacak. Böylece, yabancı bir küratörün, hiç tanımadığı bir yerde, hem serginin ne olacağına, hem kimin sergileyeceğine, hem nasıl sergileyeceğine tek başına hükmettiği egemen bienal modelini sorgulayan karşı bir alternatif öneriliyor. Kültürel bir atmosferin bir sergi dekoruna indirgenmesine, yerli halkın onlara dayatılan bir sergiyle aidiyetlerinin kurulmasına, yani Mardin’in otokrat bir küratör tarafından markalandırılmasına karşı çıkılıyor. Onun yerine, bienalin bir Mardin karnavalı gibi yaşanması düşünülüyor. Bu tür bir bienal kuşkusuz, önceden kentlerindeki bir sanat olayına yabancılaştırılan yerliler kadar, bienali ziyaret edecek yabancılar için de çok daha çekici olacaktır. Daha da önemlisi, Mardin Bienali’ne çağrılacak sanatçılara bu kenti yaşayarak, onun eşsiz hayal dünyasıyla kaynaşmaları şansını tanıyacaktır.

Ursula Mayer - Medea

HD video, 11’ 28’',16:9, sesli, 2013

Mayer’in “Medea” adli filmi, Pier Paolo Pasolini’nin 1969 tarihli filmi Medea’dan yola çıkıyor. Eski çağlara dayanan Medea efsanesi birbirleriyle artık hiçbir alakası olmayan iki dünyayı karşılaştırır - Medea’nın eski arkaik dünyası ve Jason’ın çağdaş rasyonel dünyası. Burada, her iki birey de karşıt sistemlerin temsilcileri olarak karşı karşıya gelirler ve globalizasyon çağında kültürlerin barış içinde birarada yaşamalarına ilişkin önemli konuyu ortaya atarlar.

Claire Hooper - Nyx

HD video, 22’ ,16:9, sesli, 2010

Gecenin yeraltı krallığında kentli genç Furat kendisini Nyx’in ruh çocuklarıyla karşı karşıya bulur. Onlarla birlikte kendi iç çalkantısını ve İran-Alman kimliğini oluşturan öğeleri keşfeder. Öfke, Ceza, Uyku, Ölüm, Düşler ve Dostluk gibi antik Yunan kişiselleştirmeler de Mezopotamya’da köklerini bulurlar.

David Blandy - Atomun Çocuğu

HD video, 14’07’’, 16:9, 2011

"Ailemizde, Hiroşima’daki atom bombası patlamasaydı Japon savaş esiri olan büyükbabamın hayatta kalmayı başaramayacağı yolunda bir efsaneden söz edilir. Dolayısıyla, varlığımı 110,000 kişinin ölümüyle sonuçlanan insanlık tarihinin en korkunç olaylarından birine borçlu olduğum söylenebilir." David Blandy