Sınavın Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinin her biri için 1 ile 9 arasında bir puan ile değerlendirileceksiniz. Dört bölümün ortalaması genel puanınızı belirleyecektir. Sınavın bölümlerinden tam (5.0, 6.0, 7.0 vb.) veya buçuklu puanlar (5.5, 6.5, 7.5 vb.) alabilirsiniz.

IELTS puanınızı hemen hesaplayın.

Örnek 1:

Dinleme 6.5
Okuma 6.5
Yazma 5
Konuşma  7
Dört bölümün ortalaması 6.25
Toplam puan 6.5

Örnek 2:

Dinleme 4
Okuma 3.5
Yazma 4
Konuşma 4
Dört bölümün ortalaması 3.875
Toplam puan 4

Örnek 3:

Dinleme 6.5
Okuma 6.5
Yazma 5.5
Konuşma 6
Dört bölümün ortalaması 6.125
Toplam puan 6.0

Dış bağlantılar