Türkiye’ye özgü bu projede, Birleşik Krallık mezunları tarafından yürütülen projelere hibe desteği sağlayarak, 18-35 yaş arası gençlerin iklim değişikliği ve çevre konularında farkındalıklarını arttırmayı ve aynı zamanda gençlerin bu alandaki ihtiyaç ve kaygılarını ilgili paydaşlara duyurmalarına destek olmayı amaçladık.

Bu amaç doğrultusunda, 2020'nin Aralık ayında Birleşik Krallık mezunlarına yönelik bir hibe çağrısı açtık ve 32 başvuru içinden 7 projeyi seçerek proje başına 2.500 ila 6.000 Sterlin arasında hibe sağlandı. 

Hibe sahipleri, projelerini 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle tamamladılar.

Aşağıda hibe almaya hak kazanan yedi Birleşik Krallık mezununun projelerine ilişkin video ile projelerin kısa bilgisini bulabilirsiniz:

Berke Çaplı

Doğa Kadın Kurtarıcılarını Arıyor Kampanya Yarışması

‘Kız Başına' projesi kapsamında sosyal medya ve geleneksel medya kanallarında içerik üretme yarışması düzenlendi. Yarışma, su tasarrufu faaliyetlerinin olumlu tarafını göstererek farklı yaklaşımları olan gençlerin dikkatini iklim değişikliği ve çevre sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır.

Burak Yazar

Komsubostan.com, aracılar nedeniyle uzayan gıda tedarik zincirlerinde oluşan karbon ayak izini azaltmak ve yerel olarak yetiştirilen yiyeceklerin yerel olarak tüketilmesini sağlamak amacıyla yerel üreticiler, kooperatifler, gençlik örgütleri, üniversiteler, medya, ünlüler ve gıda blogcuları ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Proje, Komsubostan.com platformu aracılığı ile iklim değişikliğinin etkilerini azalmak için iklim değişikliği ve iyi uygulamalar hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Esra Kaliber

Yeşil Kampüs projesi, yaşları 18 ila 25 arasında değişen üniversite öğrencilerini çevre sorunları konusunda bilinçlendirmeyi ve topluluklarında bir etki yaratmak için harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında büyük bir genç grubuna ulaşılarak, gençlerin kampüslerinin yeşilliğini değerlendirmesi ve kampüsleri çevre dostu ve sürdürülebilir hâle getirecek projeler sunmaları istendi. 

Mert Koçak and Nur Sultan Çırakman

Podcasting ile Gençlerin İklim Değişikliği ve Çevre Hakları Konusundaki Farkındalığının Arttırılması projesinin temel amacı, gençlerin iklim değişikliği ve çevre hakları ile ilgili olarak akademisyenlerin ve aktivistlerin sunmuş olduğu bilgilere erişmelerine yardımcı olmaktır. Proje, akademisyenler/aktivistler ile gençler arasında bir arayüz olarak podcast ortamını kullanmayı amaçlamaktadır.

Nilgün Pala

The Power of One projesi, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı ve gençlerin kendi yerel bölgelerinde aktif vatandaşlar olarak katılımlarını  sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında katılımcıların çözüm önerileri geliştirecekleri ve fikirlerini uygulayacakları eğitimler gerçekleştirildi. Plaj Temizleme projesi kapsamında alanlardan toplanan çöpler, toplandıkları alanlardan fotoğraflarla birlikte kent merkezlerinde açık alanda sergilenecek. 

Timur Topalgoekceli

COP26 İklim Değişikliği Farkındalık ve Teknoloji Çözümleri projesi; dünyadaki bilimsel araştırma kaynaklarını referans olarak alarak iklim değişikliği konusunda mevcut durumun nitel ve nicel bir değerlendirmesini sağlamayı, aynı zamanda üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller arasında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Birçoğu, daha önceki COP zirvelerine katılan ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen bir dizi çevrimiçi etkinlik vasıtasıyla, bireyler olarak bu konuda neler yapabileceğimiz konusunda herkesin anlayabileceği bilgiler sağlamayı hedeflemektedir. Proje,iklim değişikliğini ele almak için hâlihazırda geliştirilmekte olan yeni teknolojilerin anlaşılabilir ve somut örneklerini sunmak üzere İngiltere, Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinden yenilikçi girişimlere dikkat çekmektedir.

Umut Kuruüzüm and Didem Tali

Plasticulture, alternatif sürdürülebilir materyalleri ve uygulamaları ortaya koymak yoluyla tarımsal faaliyetlerde plastik tarımsal atıkları azaltmayı, atıkların geri dönüşümü konusunda çiftçilerin farkındalığını ve katılımını arttırmayı amaçlamaktadır. 

Daha fazla bilgi için: climate.connection@britishcouncil.org.tr