2017 küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna göre Türkiye, 131. sırada yer almaktadır ve ekonomik iş birliği ve kalkınma örgütü’nün (OECS) ortalaması olan yüzde 63 ile kıyaslandığında, ülkedeki kadınların işsizlik oranının yüzde 34 olduğu görülmektedir. bu doğrultuda, ‘kültür ve sanat alanında kadın ve liderlik’ programını başlatarak sektördeki kadın profesyonelleri desteklemeyi amaçladık. program katılımcısı Esra Gonen’den, onun hikayesini dinledik. 

Programa, kültür ve sanat alanındaki kadın profesyonellerinden biri olarak seçildim. Girişimim olan Originn, İzmir'deki tek yaratıcı merkez ve girişimcilerin bir araya gelmesi için fırsat sunan bir alan oldu. Yaratıcı endüstrilerde birçok kadın girişimci olmasına rağmen, Türkiye'deki işletmelerin sadece yüzde 5,7'si kadınlara aittir ve tüm işletme sahiplerinin yüzde 7,4'ü kadındır.

Bu program bana Birleşik Krallık’taki farklı iş modellerini ve profesyonellerini ziyaret etme ve gözlemleme şansı sundu. Bu deneyim, kendi işletme becerilerimi geliştirmeme yardımcı oldu. Londra ve Manchester’daki ilham verici yaratıcı merkezleri ve buradaki meslektaşlarımı ziyaret etme fırsatı buldum ve Liverpool’da Baltic Creative’in kurucusu Erika Rushton’la birebir çalışma şansı elde ettim. Bu programın bana sağladığı en büyük fayda, şu ana kadar yaptığım işi yabancı örnekleri ile karşılaştırabilmek ve küresel uzmanlık ve know-how elde edebilmekti.

İzmir’de ilk olarak, önümde bir rol model olmadan yeni bir iş konsepti başlatmak oldukça zordu. Bir kadın lider olarak, Birleşik Krallık’taki kadın meslektaşlarımın uzmanlıklarından ve önderlik ettikleri kurumlarda yaptıklarından faydalandım.Geri bildirim yardımı ile delegasyon becerilerimi geliştirdim ve gözlemlediğim iş modelleri, bazı stratejik seçimler yapmam için bana ilham verdi.

Erika Rushton'un desteğiyle, İzmir’de halka açık bir etkinlik organize ettim ve sektördeki yüz girişimci, paydaş ve kamu otoritesiyle iletişim kurdum. Harika bir iletişim ağı geliştirdim ve şimdiden Birleşik Krallık’taki kurumlarla iş birliği yapmaya başladım. Geliştirdiğimiz iyi ilişkiler sayesinde, yakın zamanda Baltic Creative’in Yönetim Kuruluna seçildim.

  • Women and Leadership Programme in Arts and Culture, Programme Participant Esra Gonen (Adobe PDF 4MB)