Güvenilir ve doğru bir İngilizce dil testi, öğrencilerinizin öğrenme sürecini iyileştirmek ve kurumunuzdaki öğretim kalitesini yükseltmek açısından büyük önem taşır. 

 Aptis sayesinde;

  •  öğrencilerinizin ve öğretmenlerinizin İngilizce seviyelerini verimli bir şekilde değerlendirebilir ve takip edebilirsiniz
  •  işe alımlarda doğru personeli seçebilir ve çalışanlarınızın İngilizce dil yeteneklerinin doğru seviyede olmasını sağlayabilirsiniz
  •  kabul ve çıkış süreçlerini güvenilir şekilde yürütebilirsiniz
  •  güçlü ve gelişime açık alanları belirleyip öğretmenleri bu doğrultuda bilgilendirerek eğitim programlarını iyileştirebilirsiniz
  •  öğrencileri uygun sınıflara yerleştirebilirsiniz
  •  öğrencilerin İngilizce okutulan derslere hazır olmalarını sağlayabilirsiniz.

Kurumunuzun itibarını yükseltin

Aptis sayesine kurumunuzdaki İngilizce öğretim kalitesini paydaşlarınıza kanıtlayabilir, itibarınızı yükseltebilir ve İngilizce yeterlilik standartlarını üst seviyeye çekebilirsiniz.

İngilizce seviye değerlendirmede dünya lideri olan British Council ile ortaklık kurarak yeni bir rekabet avantajı kazanın.

Seçiminiz güvenilir değerlendirmeden yana olsun

Aptis, İngilizce değerlendirme alanındaki en son araştırmalarla desteklenmektedir; aynı zamanda süregelen bir araştırmanın konusudur. Tasarım, puanlama ve uygulamada, yüksek kalite güvence ve kontrol standartları kullanılır.

Aptis'in sonuçları, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ile eşleştirilerek öğrencilerinizin ve öğretmenlerinizin becerilerini ve yetkinliklerini kolayca anlamanıza olanak tanır.

 Aptis'teki görevler iletişime dayalıdır, gerçek hayatta karşılaşacağınız türden durumlarda İngilizce iletişim kurma becerilerini test eder.

Test sürecinizi optimize edin

Aptis, modülerlik ve özelleştirme açısından benzersiz bir esnekliğe sahiptir. İhtiyacınızı ve bütçenizi gözeterek, dil becerilerinin tümünü veya belirli becerileri test edebilirsiniz. Talep üzerine, dilediğiniz sıklıkta, seçtiğiniz bir zamanda ve yerde uygulanabilir.

Aptis özel bir hazırlık gerektirmez; adayın test formatına aşina olması yeterlidir. Başka bir deyişle, öğretim metodolojisini değiştirmek zorunda kalmadan mevcut sisteminize kolayca entegre edilebilir.

Eğitim sektörüne özel tasarlanmış değerlendirme

Öğretmenlerin ve gençlerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak için Aptis'in içeriğini eğitim sektörüne uygun hale getirdik. Gençler ve Öğretmenler için Aptis Uygulaması, kişilerin gündelik yaşamlarından veya işte karşılaşabilecekleri senaryo ve içerikler sunarak adayların dikkatini test edilen dile yoğunlaştırmasına olanak sağlar.

Öğretmenler için Aptis, öğretmenlerin genel İngilizce yeterliliklerini değerlendirir. Görevler, öğretmenlerin her gün karşılaştıkları senaryolara dayanmaktadır.

Gençler için Aptis, 13-17 yaş aralığına özel tasarlanmıştır. Test formatı ve soru türleri bir gencin gündelik yaşamında sıklıkla karşılaştığı türden konuları, sosyal medya, ev ödevi ve spor gibi alanları da kapsayacak şekilde uyarlanmıştır.