Aptis, İngilizce geliştirme programlarınıza veya mevcut sistemlerinize bir değerlendirme unsuru olarak entegre edilebilen ve ulusal yeterlilik ölçütü olarak kullanılabilen güvenilir bir araçtır.

Aptis kullanım alanları;

  •  çalışanların, öğretmenlerin ve öğrencilerin İngilizce dil becerilerini değerlendirmek ve bunları uluslararası bir standartla (CEFR) karşılaştırmak 
  •  eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla dil seviyesini tespit etmek
  •  beceri kazandırma planlarınız için daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunuz alanları belirlemek
  •  dil eğitimi projelerinin başarısını çeşitli aşamalarda ölçmek
  •  İngilizce dil seviyeleri belirli gereklilikleri karşılaması gereken bireyleri doğru şekilde değerlendirmek

İngilizce dil geliştirme projelerinizin etkinliğini ölçün

Aptis size, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'nin (CEFR) uluslararası standardı ile eşleştirilmiş doğru sonuçlar sağlar. Belirli bir süre zarfındaki ve eğitim programlarından sonraki dil yeterliliklerini kolayca karşılaştırmanıza olanak tanır. Test sonuçlarına göre, şirket politikası belirleme, gelecekteki eğitim ihtiyaçları ve iş gücü geliştirme konularında bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Değerlendirme sürecini optimize edin

Aptis ile genel İngilizce yeterliliğini veya belirli dil becerilerini test edebilirsiniz. Geniş ölçekte dahi, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak her ortamda güvenli bir şekilde uygulanır. Test, beceri seviyelerinden bağımsız olarak her aday için uygundur. Esneklik özelliği sayesinde İngilizce dil testi için gereken zamanı ve kaynakları optimize edebilirsiniz.

Güvenebileceğiniz bir test sistemi tercih edin

Test geliştirmeden puanlamaya, kalite güvenceden değerlendirmeye kadar her konuda detaylı araştırmalar yapıyoruz.

Aptis, uzman ekibimiz tarafından geliştirilmiştir ve dil becerileri değerlendirme alanındaki en güncel teorilere, sosyo-bilişsel çerçeveye ve devam eden araştırma çalışmalarımıza dayanır.

Sınav görevlilerinin uyguladığı sıkı kontrol kuralları, doğru ve güvenilir sonuçlar sağlar; eğitim programları, okul müfredatı ve İngilizce eğitim politikaları geliştirirken Aptis'e rahatlıkla güvenebilirsiniz.

İhtiyaçlarınızı karşılamak üzere özelleştirilmiş değerlendirme

Genel Aptis'e ek olarak, özellikle öğretmenlere ve gençlere özel versiyonlar tasarladık. Öğretmenler için Aptis ve Gençler için Aptis Uygulaması ile dil yeterliliklerini doğru ve güvenilir bir şekilde değerlendirebilir, dil politikalarınızı geliştirebilirsiniz.

Ayrıca ekiplerinizle birlikte çalışarak, bulunduğunuz bölgenin belirli ihtiyaçlarını uluslararası standartlara uygun şekilde karşılayan, özelleştirilmiş değerlendirme çözümleri geliştirerek test sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamış oluruz.