A man
Date
Cuma 18 Eylül 2020 - Pazar 18 Ekim 2020

İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar - Türkiye Araştırma Ortaklığı Fonu 2020

Fon hakkında

British Council olarak, ‘İngilizce Dilinde Eğitimde Yeni Bağlantılar Araştırma Ortaklığı Fonu’ programı kapsamında ortak araştırma fonu çağrısı yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu fon aracılığıyla, İngilizce öğrenimine ve öğretilmesine fayda sağlayacak yenilikçi araştırma üretimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Seçim ve fonlama süreci aşağıdaki gibidir:

 • İngilizce öğretimi (ELT)/İngilizce dilinde eğitim (EMI)  uzmanlarından oluşan bir panel, her ortak araştırma projesi başvurusunu önceden duyurulmuş bir dizi kritere göre değerlendirecektir. - 19 Ekim - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında 
 • Başarılı başvurular, British Council tarafından duyurulacaktır. – 26 Ekim 2020
 • Başarılı araştırma raporları, British Council tarafından düzenlenecek politika yapıcıların ve uygulayıcıların davet edileceği çevrimiçi etkinlikte paylaşılacaktır. - 26 Mayıs 2021
 • Desteklenen her proje için ödenecek hibe 20.000 Sterlin’e kadar olacaktır.

Bu araştırma fonu aracılığıyla, British Council'ın temel araştırma çalışması 'Türkiye'de Yüksek Öğretimde İngilizcenin Durumu' tarafından belirlenen kilit alanlarda yenilikçi araştırmaların üretimi ve yaygınlaştırılması yoluyla, Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında İngilizce öğrenimini ve öğretimini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu araştırma fonunun hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Birleşik Krallık, Türkiye ve diğer İngilizce eğitim merkezlerindeki (AB, MENA ve muhtemelen Doğu Asya) İngilizce dilinde eğitim (EMI) araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar oluşturmak.
 • EMI konusunda Birleşik Krallık-Türkiye ortak araştırmalarının nitelik ve niceliğinde gelişim sağlamak.
 • Birleşik Krallık ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumları, uzmanları ve politika yapıcılar arasında yeni ortaklıklar kurmak.
 • Politika ve planlamayı daha iyi gerçekleştirmek için İngilizce öğretimi (ELT), EMI politika yapıcılarının ve profesyonellerinin Birleşik Krallık'tan yüksek kaliteli ve ilgili araştırmalara daha iyi erişimini sağlamak.

Ne tür bir faaliyet fon kapsamındadır?

Türkiye'deki yüksek öğretim kurumları, politika yapıcılar, EMI uygulayıcıları ve akademisyenler tarafından ana konular olarak belirlenen aşağıdaki alanlardaki araştırmalar fon kapsamındadır. Ayrıntılı açıklamalar için lütfen Başvuru Rehberi belgesine bakın.

 • İngilizce dilinde eğitimde kalite
 • Türkiye'deki fakültelerde İngilizce dilinde eğitim bağlamı
 • Uluslararasılaşma gücü olarak İngilizce dilinde eğitim 
 • İngilizce dilinde eğitim ve istihdam edilebilirlik
 • Konu olarak İngilizce

Uygunluk - Kimler başvurabilir?

Türkiye ve Birleşik Krallık'tan ortak araştırmacı/kurum ekipleri. 

Ortak araştırma projesi başvurularının, bu fon kapsamında destek almaya uygun olması için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

 • Her teklifin, ortak bir başvuruda bulunan bir ana başvuru sahibi (Birleşik Krallık veya Türkiye'den) ve bir ortak başvuru sahibi (Birleşik Krallık veya Türkiye'den) olmalıdır. Başvuru sahiplerinden biri mutlaka Türkiye'den olmalıdır.
 • Tek bir kurumdaki bağımsız departmanlar, önerilen faaliyetlerin ve amaçların açıkça farklı olması ve her birinin ayrı ana başvuru sahipleri tarafından yönetilmesi koşuluyla birden fazla başvuruda bulunabilir.
 • Aynı departman tarafından yapılan her başvuru, diğer başvurudan bağımsız olarak eşleşen fonları (in-kind contributions) güvence altına alacağını göstermelidir.
 • Başarılı başvuru sahipleri 26 Ekim 2020 tarihinde açıklanacaktır ve başarılı başvurular, 21 Mart 2021 tarihine kadar araştırma ile ilgili nihai bir taslak metni sunmalıdır. Bu metin; gerekçeyi, metodolojiyi, bulguları, etkileri, tartışmaları ve çıkarımları ve referansları içermelidir.
 • Başvuru sahipleri, aşağıdaki kurumlardan birinde bulunmalıdır:

    - Teknoloji transfer ofisleri dahil, yüksek kaliteli araştırma yapma kapasitesine sahip, kar amacı gütmeyen bir yükseköğretim kurumu.

    - Yüksek kaliteli araştırma yapma kapasitesine sahip, kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu.

    - Ortak ülkedeki ana başvuru sahibinin kurumu (‘Lider kurum’) hibeyi yönetme kapasitesine sahip olmalıdır.

 • Ana başvuru sahipleri, araştırma projesi başvurularına aşağıdakilerle bağlantılı ortakları dahil edebilir:

    - Araştırma veya yüksek öğretim kurumları

    - Diğer eğitim kuruluşları/Hayır kurumları/Vakıflar

    - Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (sivil toplum kuruluşları (STK'lar) dahil)

Son başvuru tarihi

Başvuruların teslimi için son tarih 18 Ekim 2020 Pazar, Türkiye saati (GMT+3) ile 23:59’dur.

Nasıl başvurulur?

Detaylı açıklamalar için lütfen Başvuru Rehberi belgesine bakınız. Başvurular, e-mail ile toplanacaktır.

 • Başvuru formu,
 • Bütçe hesap tablosu,
 • Ana başvuru sahiplerinin ve ortak başvuru sahiplerinin kurumlarından destek mektupları,
 • Ana başvuru sahiplerinin kurumunun yetkilendirilmiş makamından gelen mektup,

alimurat.guclu@britishcouncil.org.tr adresine gönderilmelidir.

* Eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı sorularınız için:

Ali Murat Güçlü

Eğitim Projeleri Müdürü

alimurat.guclu@britishcouncil.org.tr

+90 (0) 312 455 3644